Nghĩa rộng:

Công bằng, bởi nhau so với mọi người, với đa số trường hợp, áp dụng với đa số trường vừa lòng (equally for everyone, for everything, or in all cases, apply khổng lồ all)

Tiếng Việt tất cả cách nói tương tự:

cào bằng, đều, vận dụng cho đầy đủ đối tượng…

Ví dụ:

🔊 Play The quái thú made some people angry. He gave 5% pay raises across the board, but some people thought they should have gotten more than others. Sếp khiến cho một vài fan phật ý. Ông ấy nâng lương 5% đều cho toàn bộ mọi người, nhưng một trong những thì cho rằng lẽ ra họ phải được rất nhiều hơn (những người khác).

Bạn đang xem: Across the board là gì

🔊 Play The car dealership was cutting prices across the board. Every oto was on sale, not just a few.Đại lý xe giảm ngay đều cho toàn bộ các xe. Tất cả xe hầu hết được sút giá, không tinh giảm số lượng.

🔊 Play This is a public policy decision which has to be applied across the board. Đây là quyết định chế độ đại chúng và rất cần phải được vận dụng cho toàn bộ mọi đối tượng.

🔊 Play It’s a pretty simple concept, & apparently it applies across the board, no exceptions. Đây là một trong những khái niệm khá đối kháng giản, và ví dụ là nó vận dụng đối với mọi trường hợp, không tồn tại ngoại lệ.

🔊 Play When asked where exactly the cuts would be made, Mr Collins said the savings would have khổng lồ come from across the board. Khi được đặt ra những câu hỏi rằng vấn đề cắt bớt sẽ được triển khai ở khâu nào, ông Collins nói rằng vấn đề cắt giảm phải được tiến hành ở tất cả các khâu.

Cách dùng:

Không bao gồm gì sệt biệt. Chỉ lưu ý: across, không hẳn cross.

Cấu trúc thường gặp:

(Something) apply across the board(Something) is applied across the board(Something) come from across the board 

LUYỆN PHÁT ÂM:

Trong phần này, các bạn sẽ luyện vạc âm theo các câu mẫu.

Phương pháp luyện tập:nghe câu mẫu bởi người bạn dạng xứ phạt âm, tập nói theo,ghi lại phạt âm của mình,nghe lại phần thực hành thực tế và đối chiếu với phát âm mẫulặp lại quy trình này tính đến khi phát âm thuần thục.LƯU Ý:Thời gian ghi âm: không hạn chếThiết bị đi kèm: đề xuất dùng headphone bao gồm kèm microphone nhằm có quality âm thanh giỏi nhấtTrình duyệt web: dùng được trên phần đa trình duyệt. Giữ ý được cho phép trình duyệt thực hiện microphone nhằm ghi âm.

Xem thêm: Từ Vựng, Ngữ Pháp, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Có Đáp Án, Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4

Địa điểm thực hành: nên yên tĩnh để tránh tạp âm

🔊 Play Across the board 🔊 Play Apply across the board 🔊 Play Come from across the board 🔊 Play It’s a pretty simple concept, & apparently it applies across the board, no exceptions. 🔊 Play When asked where exactly the cuts would be made, Mr Collins said the savings would have lớn come from across the board. 🔊 Play The quái dị made some people angry. He gave 5% pay raises across the board, but some people thought they should have gotten more than others.

BẮT ĐẦU GHI ÂM:

Gợi ý các bước luyện phát âm:

Bước 2: quay trở lại cửa sổ này, bấm nghe câu mẫu, tập nói theo từng câu mẫu cho tới khi thuần thục.Bước 3: quay trở lại cửa sổ ghi âm, bấm Done để xong quá trình ghi. Bấm Play back để nghe lại vạc âm của chính mình và so sánh với phát âm mẫu. Bấm Retry để làm một bạn dạng ghi mớiBấm Download để lưu file ghi âm của công ty về sản phẩm công nghệ (nếu các bạn thích)Hãy kiên trì, bạn sẽ đạt được hiện đại bất ngờ