... I’m class 7A 5/ Dictionaries are the shelves the left the room 6/ She is interested literature, but we are fond Math 7/ My birthday is ... / are + S ? => S + is / are + mức giá How much + /does + S + cost ? => S + cost(s) + kinh phí 17 Tính tự kép: Số đếm - N(đếm số ít) - 15-minute break ( có dấu gạch men nối S) 18 Lời khuyên: - S ... About (play) ………………………………a game of chess? 6/ It takes her 10 minutes (make) …………………………….this toy 7/ She (be) …………………………… ten on her next birthday 8/ I (meet) ………………………… you soon 9/ Why don’t we...

Bạn đang xem: Bài tập chia thì lớp 7


*

... I’m class 7A 5/ Dictionaries are the shelves the left the room 6/ She is interested literature, but we are fond Math 7/ My birthday is ... …) - opposite - on + tên đường - at + số nhà, tên đường * thời gian: - at + - in + tháng, mùa, năm - on + thứ, ngày - from …to - after (sau khi) - before (trước khi) Ex: at o’clock in the morning ... Are + S ? => S + is / are + giá tiền How much + /does + S + cost ? => S + cost(s) + giá tiền 17 Tính từ kép: Số đếm - N(đếm được số ít) - 15-minute break ( có dấu gạch nối và không...
*

... / kilometers / cycle 4, Mrs bỏ ra stown / Ho chi Minh thành phố / over 1,000 kilometers / there / plane 5, Mr Thanhs house / factory / 16 kilometer s/ car V/ Chọn đáp án thích hợp điền vào ô trống ... About? 10, Linh lives with her uncle on 37 Nguyen Trai Street VI/ tìm từ c c ch phát âm kh c từ lại Shine Time Kind Thin We Who Weather Warm Toothache Church Chair Cheese Mumps Books Erasers kiểm tra ... Different countries in class Literature Geography History 4, In Science class, students some Examples Exercises Experiments 5, ba learns khổng lồ repair household appliances in class Physics Electronics...
*

... Toys QUESTIONS: Where is the birthday cake ? How old is Tam ? What does he get from his father ? What does his mother give him ? Why his friends buy him toys trains & cars ? EX : Choose the ... Will go C won’t goes D not will go 17 Minh will be eighteen His next birthday A in B at C.of D.on 18 “ will clean the classroom tomorrow ?” – “ Tu và Manh” A What B Who C When D Where th ... My uncle is a (7) He writes for a local(8) I’m a (9) I’m studying at a secondary school (10) town IX Read the passage carefully then answer the questions below: Mr nhị is an engineer...
*

... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 test Hoc ky I English Theory - Present perfect ... First time A B C D bài xích có tác dụng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 bài có tác dụng 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... Understanding A B C D 50.Last year, Tim comes lớn the school for the first time A B C D bài bác thi chọn đội tuyển chọn học sinh tốt bài xích tập 1:Chọn từ nhưng mà phần gạch chân tất cả cách phát âm khác từ lại A planet B character...
*

... 10/10 …………………… 22/12……………………… 7/ 5 ………………… 2/9 ……………………… 10 27/ 7 ………………… VI Em sếp câu sau thành hội thoại hợp lý 1/…………………… 2/ …………………… 3/ …………………… A It’s on April , 27 th B Today is April 23rd C ... Why did Trang go to the dentist last week? 47 10 b Why was Trang went to lớn the dentist last week? a We eated breakfast at 7. 30 b We ate breakfast at 7. 30 a phái nam is worried because he has to lớn see ... Number, Phuong ? 7/ …………………………… Mai will goes to nhị Phong tomorrow afternoon.8/ ………………………… Who are you & your friends talk about ? 9/ …………………………… 10 Linh lives with her uncle on 37 Nguyen Trai...
... Friendly, but it isnt easy lớn understand them! Write to me soon Love, Thanh Nhan XIV/ Kết thích hợp câu hỏi cột A cùng với câu vấn đáp phù hợp cột B Column A Column B 1, How you go khổng lồ school? A, Pretty good ... Post Buy 17, How is this lake? Its two meters Large Nice Deep Long 18, dont you go with us? Because I am busy doing my homework Why When What When VIII/ Kết hợp câu cột A cùng với câu phù phù hợp cột ... Trả thành thắc mắc sau trả lời Tuan Anh is a new student in class 7D he is from hai Duong Now he lives with his brother at 45 Hang Dao Street in Hanoi Tuan Anh is twelve He will be 13 on Saturday,...
... ……………………… 7/ 5 …………………………… 2/9 ……………………… 10 27/ 7 …………………………… VI Em sếp câu sau thành hội thoại phải chăng 1/…………………… 2/ …………………… 3/ …………………… 3/ …………………… 4/ …………………… 5/ …………………… 6/ …………………… 7/ ……………… ... Minh’s sister is……………………………………………………………………… Mrs Oanh cooks well Mrs Oanh is……………………………………………………………………………… 10 Khanh is a fluent English speaker Khanh speaks………………………………………………………………………… X Em sử dụng ... Program : cartoon : “Tom and Jerry” 6.20 Cooking with famous people 7. 00 The news 7. 45 Classical music 9.15 VTV2 6.30 Music 7. 45 Wide life on the banks of the Amazon River 8.30 Business English:...
... At the meeting/ last week// Yes they/ live in this town/ in 199 0// No V Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi: Last year, Minh spent ... It? Hoa: It was too (6) ……………… Lan: What did you (7) ……………… then? Hoa: My neighbor, Mrs Mai, helped me and then it (8) ……………… very well Lan: (9) ……………… clever you are! Hoa: Well, I lượt thích sewing ... Tam and his wife (spend) ………………… their day off with their parents They (return) …………………home at 9. 30 in the evening.” IV Đổi câu sau sang lấp định nghi vấn: My father decorated the Christmas tree...
... 14 or 15 These games are good fun, but players (4) …………… be careful They should not (5) …………… much time on these games because they can become tired or (6) …………… Sometimes, players spend (7) …………… ... Like to live in the city? What does he prefer? thử nghiệm FOR UNIT 15 I Chọn đáp án nhất: I am going khổng lồ the ……………… center A amuse B amusing C amusement He has plenty...
... On Sunday afternoon, On Sunday evening, ĐÁP ÁN giờ đồng hồ Anh No- I mỗi câu 0,5 điểm: 1.a , 2.b, 3.b, 4.c, 5.b, 6.a, 7b, 8.c II từng câu 0,5 diểm: 1.F , 2.T 3.T 4.F 5.T III từng câu ... The passage Then decide If the stataments are true(T)or (F): (3ms) Hung is a student in class 7A His full name is Pham Minh Hung He is 13 years old now, but he will be 14 on his next birthday ... BIẾT TL 2câu 1đ III/ READ 2câu 2đ IV/ WRITE 4câu 1đ tổng số 1đ ĐÁP ÁN 4câu 2đ 4đ 1đ 2đ 1đ TIÊNG ANH No- I mỗi câu 0,5đ: phái nam goes to lớn school in the morning In the afternoon, he stays at trang chủ and...
... Where does he live? e Nguyen Van Hung What is his height? f 1.50m How heavy is he? g Class 7A _ _ _ _ _6 _7 _ VI dùng từ size điền vào chỗ trống: whatever nobody don’t disappear coughing symptoms ... That is 39 0C You has a (6)………… fever vị you have a runny nose, coughing & sneezing? Lan: Yes I (7) ………… very much Doctor: All right You catch the (8)………… cold Don’t worry Your cold will last for ... (9)………… itself I will give you some medicines to lớn relieve the (10)………… Lan: Thank you thử nghiệm FOR UNIT 11 I Chọn lời giải nhất: I need ………………your height A measuring B lớn measure C measure How …………….is...

Xem thêm: Bài Tập Phát Âm Tiếng Anh Lớp 7 (Phát Âm), Bộ Bài Tập Trắc Nghiệm Ngữ Âm Lớp 7 Học Kì 1


... Now there are (7) ……………… badminton competitions và even a World Cup One of the (8) ……………… countries in badminton is Indonesia” 1/ popular 2/ spreads 3/ pair 4/ small 5/ over 6/ can 7/ many 8/ strongest ... 1940s Those men …………… for pearls 1/ play 2/ dive 3/ discovered 4/ breathe 5/ explored 6/ invented 7/ swim II chia động từ bao gồm đuôi ed làm giải pháp đọc không giống nhau: played, watched, liked, needed, allowed, ... VII Đọc đoạn văn vấn đáp câu hỏi: “A French oceanographer, Jacques Cousteau (1910 – 19 97) , invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s In the vessel, he could explore the oceans...
từ khóa: bai tap tieng anh lop 7 ve sầu thi qua khubài tập giờ anh lớp 7 thì thừa khứ đơnbai tap tieng anh lop 7 thi tuong lai doncác bài tập giờ đồng hồ anh lớp 7 thì thừa khứ 1-1 có giảibài tập giờ anh lớp 7 thì thừa khứ đơbai tap tieng anh lop 7 thi hien tai donBáo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp.hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu vãn sự thay đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng phân bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, tấn công giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng clip trên nền giao thức HTTPđề thi test THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt rượu cồn dạy hát xoan vào trường trung học cửa hàng huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý chuyển động học tập của học viên theo phía phát triển tài năng học tập hợp tác ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện cha chẽ, tỉnh giấc quảng ninhPhát hiện nay xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu vớt về quy mô thống kê học sâu và vận dụng trong nhấn dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình vươn lên là tần (inverter) đến máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: hấp thụ ở cồn vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp làm việc thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động so với lao động bạn nữ theo quy định lao động vn từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp hcm (Luận văn thạc sĩ)
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng nắm tắt văn bạn dạng trong lòng bà bầu chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài xích cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8