Bài tập tiếng Anh Unit 11 lớp 4: What time is it? tất cả đáp án

Mời các em vào tham khảo Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? có đáp án bởi vì xephangvanban.com sưu tầm cùng đăng mua nhằm đem lại cho những em mối cung cấp tài liệu học tập có lợi để nâng cao kiến thức từ bỏ vựng - Ngữ pháp giờ Anh Unit 11 lớp 4 What time is it? hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11 what time is it

Bạn đang xem: bài tập giờ đồng hồ anh lớp 4 unit 11 what time is it?

Exercise 1. Choose the correct answer. 1. What time is it?A. It is a clock.B. He is a doctor.C. It is ten o"clock.2. What time does she go to lớn bed? - She ______ at 10 p.m.A. Goes bedB. Goes to lớn bedC. Go lớn bed3. I go to lớn school at _______.A. 6 p.mB. 12 o"clockC. Seven o"clockExercise 2. Read và fill in the table.Hi, I"m Quan. I get up at 7 o"clock. I have breakfast at 7.15 a.m. I go to lớn school at half past seven. I have lunch at twelve o"clock. I go back trang chủ at 4.30 p.m.ActivitiesTimeget up(1)________(2)__________7.15 a.mGo to school(3)_________(4)________12 o"clock(5)_______4.30 p.m
Exercise 3: Write the time in 2 ways:Ex: 6:10 – It’s six ten. – It’s ten pass six.1) 5: 152) 5:303) 6: 244) 6: 455) 7: 056) 8: 297) 13: 388) 14: 509) 19: 1010) 21: 40
Exercise 4: Translate into English:1) hiện giờ là mấy giờ? – hiện thời là 8 giờ đồng hồ đúng.....................................................................................2) Bạn đi học lúc mấy giờ? – Tớ đi học lúc 6 tiếng 45.....................................................................................3) Cô ấy coi tivi thời gian 7 tiếng tối.....................................................................................4) Cô ấy đi ngủ lúc 9 giờ 30 tối.....................................................................................5) bọn họ chơi đá bóng vào buổi chiều.....................................................................................6) bạn đã sinh sống đâu vào trong ngày hôm qua? – Tớ đang ở sở thú.....................................................................................7) bạn đã làm những gì vào sáng công ty nhật tuần trước? - Tớ sẽ tưới nước mang đến những bông hoa ở vào vườn.....................................................................................8) Linda ăn sáng lúc 6 giờ 30.....................................................................................9) chị em tôi tỉnh dậy sớm vào buổi sáng.....................................................................................10) bố bạn đi làm lúc mấy giờ? – Ông ấy đi làm việc lúc 7 giờ đồng hồ 10.....................................................................................11) Bạn làm những gì vào buổi chiều? – Tớ làm bài xích tập của tớ.....................................................................................EX 5: Complete the sentence: 1. What time …………………. It?- It…………………. 9 o’clock.2. What ………………….is it?- It…………………. Ten twelve.3. What time …………………you get up?- I get up …………………. Six o’clock.4. …………………. Vị you go to lớn school?- I go …………………. At six thirty.5. What …………………. Bởi vì you have lunch?- I have lunch …………………. Twelve o’clock.6. What time …………………. She/ he get up?- He/ She …………………. Up at six o’clock.Ex 6: Matching 1 - AB1. Hi Nam, How are you?a. Yes, I do.2. I’m fine, thanks. What are you doing?b. I go to school at seven o’clock.3. Vì chưng you lượt thích English?c. I’m well. And you?4. What time vì you go to lớn school?d. I have lunch at 12 o’clock.5. What time vị you have lunch?e. I’m learning English.2 - A B0. What’s your name?a. My name’s Hung1. Where is Alan from?b. Yes, she does.2. I’m sorry. I’m late.c. I like Music & science.3. What subjects bởi you like?d. Yes, I can.4. Can you play football?e. Not at all.5. Does she lượt thích English?f. There are twelve books.6. How many books are there on the shelf?g. He is from Singapore.
Ví dụ: 0 - AĐÁP ÁNExercise 1. Choose the correct answer.1 - C; 2 - B; 3 - C;Exercise 2. Read and fill in the table.1 - 7 o"clock;2 - Have breakfast;3 - 7.30 hoặc half past seven;4 - Have lunch;5 - Go back home;Exercise 3: Write the time in 2 ways:2 - It is five thirty. - It is half past five.3 - It is six twenty - four. - It is twenty - four past six.4 - It is a quarter to seven. - It is six forty-five.5 - It is seven five. - It is five past seven.6 - It is eight twenty - nine. - It is twenty -nine past eight.7 - It is thirteen thirty - eight. - It is thirty - eight khổng lồ thirteen.8 - It is fourteen fifty. - It is ten lớn fifteen.9 - It is nineteen ten. - It is ten past nineteen.10 - It is twenty- one forty. - It is forty to lớn twenty-one.Exercise 4: Translate into English:1 - What time is it? - It is 8 o"clock.2 - what time bởi vì you go lớn school? - I go to lớn school at 6.45.3 - She watches TV at 7 o"clock.4 - She goes to lớn bed at half past nine.5 - They play football in the afternoon.6 - Where were you yesterday? - I was at the zoo.7 - What did you vì on Sunday morning? - I watered the flowers in the garden.8 - Linda eats breakfast at half past six.9 - My mother gets up in the morning.10 - What time does your father go lớn work? - He goes to lớn work at 7.10.11 - What do you bởi vì in the afternoon? - I vị my homework.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Gdcd 11 Bài 10 : Nền Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd Lớp 11 Bài 10

EX 5: Complete the sentence:1. What time …………is………. It?- It………is…………. 9 o’clock.2. What …………time……….is it?- It……………is……. Ten twelve.3. What time …………do………you get up?- I get up …………at………. Six o’clock.4. ……………What time……. Vì you go lớn school?- I go ………to school…………. At six thirty.5. What …………time………. Do you have lunch?- I have lunch …………at………. Twelve o’clock.6. What time ………does…………. She/ he get up?- He/ She …………gets………. Up at six o’clock.Ex 6: Matching1: 1 - c; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - d2: 1 - g; 2 - e; 3 - c; 4 - d; 5 - b; 6 - fTrên đó là Bài tập Unit 11 giờ Anh lớp 4 kèm đáp án. Mời chúng ta đọc đọc thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 không giống như: Giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 4 online, Đề thi học tập kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục bên trên xephangvanban.com.Bên cạnh team Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc bố mẹ tham gia đội học tập: tài liệu tiếng Anh Tiểu học tập - nơi cung cấp rất các tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi). Bài xích tập tự vựng giờ Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? Giải bài bác tập Family & Friends lớp 4 Starter: Lesson two Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? Giải bài xích tập I-Learn Smart Start lớp 4 Unit 1 bài bác tập ngữ pháp giờ Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? Giải bài bác tập I-Learn Smart Start lớp 4 Unit 2 giờ Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?