A.PHONICS - phát âm(1) Complete and say the words aloud (hoàn thành cùng đọc to phần đa từ sau)1. Thursday2. Birthday3. Third4. Her bag


Unit 3. What day is it today?

Bài 3. Bây giờ là ngày gì?

A. PHONICS - vạc âm

(1) Complete & say the words aloud

(hoàn thành và đọc to gần như từ sau)

1. Thursday

2. Birthday

3. Third

4. Her bag

2) Circle, complete and say the sentences aloud.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 3

Khoanh tròn, dứt và đọc to phần đa từ sau

*

KEY: 

1 a

Mai: từ bây giờ là ngày gì hả Nam?

Nam: lúc này là thứ năm

2 b

Quân: lúc này là ngày đồ vật 3 của tháng 10. Bây giờ là sinh nhật tớ

Nam: chúc mừng sinh nhật cậu

3 a

Hoa: Linda đang làm những gì vậy?

Mai: cô ấy đang nghịch với chó của cô ấy

B. VOCABULARY - từ vựng

(1) Complete the days in Hoa’s timetable.

hoàn thành hầu hết ngày trong thời gian biểu của Hoa

*

KEY:

Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

thứ 3 sản phẩm 4 máy 5 máy 6 sản phẩm 7 nhà nhật

2) Complete Quan’s diary

Hoàn thành nhật cam kết của Quân

*

KEY:

1. Wednesday (thứ 4)

2. Third (thứ 3)

3.Octorber (tháng 10)

C. SENTENCE PATTERNS - mẫu câu

1) Read & match. (đọc và nối)

*

KEY:

1b 

Hôm nay là ngày gì? lúc này là máy 6

2a

Hôm ni là ngày đầu tiên của mon năm buộc phải không? Không từ bây giờ là ngày thứ hai của thàng 5

3d

bạn làm cái gi vào nhũng ngày nhà nhật? Tớ chơi bóng đá vào buổi sáng và thăm các cụ vào buổi chiều

4c 

Bạn có tới trường vào vào ngày cuối tuần không? Tớ không

2) Read and complete. Then read aloud.

Đọc với hoàn thành. Sau đó đọc to

*

KEY:

1. Thursday

2. English

Nam: lúc này là ngày gì hả Mai?

Mai: bây giờ là thiết bị tư

Nam: Vậy từ bây giờ chúng ta học tập Tiếng Anh trên lớp ngày tiết đầu đúng không?

Mai: Đúng rồi

3. What

4. Afternoon

Quân: cậu làm gì vào các ngày máy 6 hả Nam?

Nam: Vào buổi sáng sớm tớ đi học. Vào giờ chiều tớ chơi bóng đá với bạn.

Quân: Tớ cùng thích bóng đá

5. Weekend

Hakim: Cậu có đến lớp vào cuối tuần không Mai?

Mai: Tớ không

Hakim: Cậu làm cho gì?

Mai: vào trang bị 7 tớ giúp cha mẹ ở nhà. Vào công ty nhật tớ thăm ông bà

D. SPEAKING - nói 

1 Read và reply (đọc cùng đáp lại)

*

a. Bây giờ là ngày gì?

b. Cậu có tiết giờ anh bây giờ không?

c. Cậu học tiết tiếng Anh lúc nào?

d. Bây giờ là sinh nhật cậu à?

2) Ask and answer the questions above (hỏi và trả lời những thắc mắc trên)

E. READING - đọc 

(1) Read và complete (đọc và ngừng )

*

KEY:

Mai’s activities

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Morning

Go to school

Go lớn school

Go khổng lồ school

Go to lớn school

Go to lớn school

Help parents at home

Visit grandparents

Afternoon

Go lớn the English club

Go swimming

Go khổng lồ the English club

Go swimming

Go khổng lồ the English club

Xin chào. Tớ là Mai. Tớ đi mang lại trường những buổi sáng từ thứ 2 đến sản phẩm công nghệ 6. Vào các chiều trang bị 2,4 và 6 tớ mang lại câu lạc cỗ Tiếng Anh. Vào chiều sản phẩm công nghệ 3,5 tớ đi bơi. Tớ không đi học vào cuối tuần. Vào các thứ 7, tớ giúp phụ huynh ở nhà. Vào nhà nhật, tớ thăm ông bà với bố mẹ.

2) Report what Mai does every day. (báo cáo mọi gì Mai có tác dụng hôm nay)

Example: Mai goes lớn school every morning from Monday to lớn Friday) On Monday, Wednesday và Friday afternoons,...

Ví dụ: Mai đến lớp các sáng từ thứ 2 đến sản phẩm 6. Vào các chiều lắp thêm 2,4 với 6...

F. WRITING - viết


1) Look and write. Use the information from Activity E1.

Xem thêm: Ôn Tập Các Dạng Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án, Bài Tập Thì Tiếng Anh Lớp 6

Nhìn cùng viết. Sử dụng những tin tức từ vận động E1

*

1.It"s ___ Monday today.I go to lớn school in the morning. I go to lớn the English Club in the afternoon.

Hôm ni là máy 2. Tôi đến lớp vào buổi sáng. Tôi đi mang lại câu lạc bộ Tiếng Anh vào buổi chiều