Dưới đó là phần Lesson 1 của Unit 5: Can you swim? (Bạn rất có thể bơi không?) - Một công ty điểm rất đáng để quan trung tâm trong lịch trình Tiếng Anh 4 ra mắt về chủ đề xuyên thấu toàn bài. Nội dung bài viết cung cấp nhắc nhở giải bài tập với phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu với làm bài tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Ở phần này, các em bắt đầu học động từ khuyết thiếu “can” (có thể). “Can” được dùng để chỉ một kỹ năng nào đó.

Bạn đang xem: Unit 5

Ví dụ: I can draw. (Tôi hoàn toàn có thể vẽ).Sau “can” là động từ nguyên mẫu không tồn tại “to”. Còn vào trường hợp, bọn họ không thể có tác dụng điều nào đó thì các em dùng “can’t” (cannot).Ví dụ: I cannot swim. (Tôi quan trọng bơi).Chúng ta không thể viết chữ “can’t” như thay này “can not” mà buộc phải viết ngay lập tức vào “cannot”.a) Look. I can draw a cat. (Nhìn này. Tôi hoàn toàn có thể vẽ một bé mèo.)It"s really nice. (Nó thật đẹp.)b) What can you do, Phong? (Bạn có thể làm gì vậy Phong?)I can dance. (Tôi rất có thể nhảy múa.)c) What a bout you, Nam? (Còn các bạn thì sao Nam?)Me? I can"t dance, but I can sing. (Tôi à? Tôi quan yếu nhảy múa tuy vậy tôi có thể hát.)

2. Point và say. (Chỉ với nói.)

Work in pairs. Tell your partners what you can do. (Làm theo cặp. Nói cho chính mình em biết em rất có thể làm gì.)

a) What can you do? (Bạn rất có thể làm gì?)I can skip. (Tôi hoàn toàn có thể nhảy đây.)b) What can you do? (Bạn có thể làm gì?)I can skate. (Tôi có thể trượt băng.)c) What can you do? (Bạn hoàn toàn có thể làm gì?)I can cook. (Tôi rất có thể nấu ăn.)d) What can you do? (Bạn hoàn toàn có thể làm gì?)I can swim. (Tôi có thể bơi.)

3. Listen anh tick. (Nghe và khắc ghi chọn.)

 aca

Audio script - Nội dung bài xích nghe:

1. Mai: What can you do?Tony: I can draw. Look at this!Mai: Oh, what a nice picture.2. Mai: What can you do?Nam: I can cycle.Mai: Cycle? Let"s cycle together in the park.3. Mai: How old are you?Akiko: I"m nine years old.Mai: What can you do?Akiko: I can skate.Mai: Oh, really? It"s wonderful.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 What Time Is It 11 Có Đáp Án

4. Look & write. (Nhìn và viết.)

I can dance. (Tôi hoàn toàn có thể nhảy múa.)I can skate. (Tôi có thể trượt pa-tanh.)I can swim. (Tôi có thể bơi.)I can ride a bike. (Tôi rất có thể đi xe đạp.)

5. Let"s play. (Chúng ta cùng chơi.)

Guessing Game (Trò chơi đoán đụng vật)

Trong trò nghịch này, trước tiên các em chuẩn bị sẵn bức tranh vẽ những động vật hoang dã mà các em muốn để cho ai kia đoán, ví dụ "a dog, a fish, a parrot (con chó, nhỏ cá, bé vẹt)".Sau khi sẵn sàng xong, các bạn học sinh sẽ cùng tham gia trò chơi. Thầy giáo sẽ chia thành 5 nhóm. Nếu học viên trong từng nhóm có thể nhận ra những động vật trong tranh thì nên chỉ tay lên động vật đó cùng hỏi một vài thắc mắc về động vật (ví dụ như: "What"s this animal?" (Đây là động vật gì?) hoặc "What can it do?" (Nó hoàn toàn có thể làm gì?), "Can it swim?" (Nó hoàn toàn có thể bơi không?).Sau đó trong 1 nhóm nói 2 câu về cồn vạt vào tranh, sử dụng can với can"t (ví dụ: It can swim, but it can"t walk. (Nó có thể bơi, nhưng lại nó cần yếu đi bộ.), rồi liên tiếp hỏi "What is it? (Nó là con gì?) học viên khác nhìn tranh và trả lời (ví dụ: "It"s a fish. (Nó là nhỏ cá."). Và cuối cùng nhóm nào đưa ra 5 thắc mắc và 5 câu trả lời đúng trước thì nhóm này sẽ thắng cuộc.