Nhằm hỗ trợ ngân hàng thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 giúp học viên rèn luyện trong quá trình học tập với ôn thi THPT tổ quốc môn Toán, xephangvanban.com trình làng đến các em tư liệu bộ trắc nghiệm Toán 12. Tài liệu gồm 1408 trang với các thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm Toán 12 bao gồm đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong chương trình Giải tích 12 với Hình học 12.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm môn toán 12

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 12:I. GIẢI TÍCH 12Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.+ Dạng toán 1. Tính solo điệu của hàm số.+ Dạng toán 2. Cực trị của hàm số.+ Dạng toán 3. Giá chỉ trị lớn số 1 và giá bán trị bé dại nhất của hàm số.+ Dạng toán 4. Đồ thị của hàm số cùng phép tịnh tiến hệ toạ độ.+ Dạng toán 5. Đường tiệm cận của đồ vật thị hàm số.+ Dạng toán 6. điều tra khảo sát sự vươn lên là thiên cùng vẽ thiết bị thị của một số hàm nhiều thức.+ Dạng toán 7. điều tra sự thay đổi thiên cùng vẽ đồ dùng thị của một số hàm phân thức hữu tỉ.+ Dạng toán 8. Một vài bài toán thường gặp gỡ về trang bị thị.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I.Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.+ Dạng toán 1. Luỹ thừa với số nón hữu tỉ.+ Dạng toán 2. Luỹ thừa với số mũ thực.+ Dạng toán 3. Lôgarit.+ Dạng toán 4. Số e với lôgarit từ nhiên.+ Dạng toán 5. Hàm số mũ với hàm số lôgarit.+ Dạng toán 6. Hàm số luỹ thừa.+ Dạng toán 7. Phương trình mũ với lôgarit.+ Dạng toán 8. Hệ phương trình mũ và lôgarit.+ Dạng toán 9. Bất phương trình mũ cùng lôgarit.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương II.Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.+ Dạng toán 1. Nguyên hàm.+ Dạng toán 2. Một số cách thức tìm nguyên hàm.+ Dạng toán 3. Tích phân.+ Dạng toán 4. Một số phương thức tính tích phân.+ Dạng toán 5. Ứng dụng tích phân nhằm tính diện tích hình phẳng.+ Dạng toán 6. Ứng dụng tích phân nhằm tính thể tích thiết bị thể.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương III.Chương IV. SỐ PHỨC.+ Dạng toán 1. Số phức.+ Dạng toán 2. Căn bậc nhì của số phức và phương trình bậc hai.+ Dạng toán 3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV.II. HÌNH HỌC 12Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.+ Dạng toán 1. định nghĩa về khối nhiều diện.+ Dạng toán 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng với sự bằng nhau của các khối đa diện.+ Dạng toán 3. Phép vị tự với sự đồng dạng của những khối đa diện. Những khối đa diện đều.+ Dạng toán 4. Thể tích của khối nhiều diện.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I.Chương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN. + Dạng toán 1. Khía cạnh cầu, khối cầu.+ Dạng toán 2. Quan niệm về mặt tròn xoay.+ Dạng toán 3. Khía cạnh trụ, hình trụ và khối trụ.+ Dạng toán 4. Mặt nón, hình nón với khối nón.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương II.Chương III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ trong KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Khu Vực Đông Nam Á Bao Gồm Những Quốc Gia Và Vùng Lãnh Thổ Nào

+ Dạng toán 1. Hệ toạ độ trong không gian.+ Dạng toán 2. Phương trình khía cạnh phẳng.+ Dạng toán 3. Phương trình con đường thẳng.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III.

sở hữu tài liệu