Nhằm cung ứng ngân hàng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học sinh rèn luyện trong quy trình học tập, xephangvanban.com trình làng đến những em tư liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu bao gồm 489 trang với các thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm Toán 10 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong công tác Đại số 10 và Hình học tập 10.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 10

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.1 MỆNH ĐỀ.I. Bao phủ định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề hòn đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ cùng ∃.V. Thắc mắc trắc nghiệm.2 TẬP HỢP.I. Khái niệm tập hợp.II. Tập hòa hợp con.III. Tập hợp bằng nhau.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.I. Giao của nhị tập hợp.II. Hòa hợp của nhì tập hợp.III. Hiệu với phần bù của nhì tập hợp.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢP SỐ.I. Những tập vừa lòng số đang học.II. Các tập đúng theo con hay được dùng của R.III. Câu hỏi trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – sai SỐ.I. Số sát đúng.II. Quy tròn số ngay sát đúng.III. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự thay đổi thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số bậc nhất y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc hai.II. Chiều biến thiên của hàm số bậc hai.III. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức giữa trung bình công cùng trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức chứa dấu cực hiếm tuyệt đối.III. Bài xích tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. Quan niệm bất phương trình một ẩn.II. Một số phép thay đổi bất phương trình.III. Bài bác tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về vết nhị thức bật nhất.II. Xét vệt tích, thương các nhị thức bậc nhất.III. Bài bác tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN.I. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn.II. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.III. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn.IV. Áp dụng vào vấn đề kinh tế.V. Bài tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về dấu của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc nhị một ẩn.III. Bài bác tập trắc nghệm.Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung cùng góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Quý hiếm lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học của tang với côtang.III. Dục tình giữa những giá trị lượng giác.IV. Bài xích tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Bí quyết cộng.II. Phương pháp nhân đôi.III. Công thức biến hóa tích thành tổng, tổng thành tích.IV. Bài bác tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA hai VECTƠ.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhị VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Giá trị lượng giác của những góc đặc biệt.IV. Góc thân hai véctơ.V. Bài xích tập trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các đặc điểm của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. Bài xích tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ dài con đường trung tuyến.IV. Bí quyết tính diện tích tam giác.V. Bài tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Địa Lý 12 Bài 2, Trắc Nghiệm Địa 12 Bài 2 (Có Đáp Án)

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Tóm tắt lý Thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Cầm tắt lý Thuyết.II. Bài bác tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghệm.

cài tài liệu