Gerund với Infinitivelà 1 phần kiến thức quan trọng đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh. Đây là mục ngữ pháp siêu quan trong trong những bài thi về TOEIC, IELTS, TOEFL và cả trong tiếp xúc tiếng Anh nữa. Trong bài viết này, xephangvanban.com sẽ hỗ trợ cho chúng ta kiến thức cụ thể về cách sử dụng Gerund với Infinitive. Đặc biệt sẽ có được tổng hợpbài tập về danh hễ từ và rượu cồn từ nguyên mẫuđể chúng ta thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập về gerund và infinitive có đáp án


I. Gerund (Danh đụng từ)

*
*
*
*
*
Bí quyết học tập gerund cùng infinitive hiệu quả

1. Học tập tiếng Anh qua lời bài bác hát

Đây là cách được không ít người vận dụng và đem lại tác dụng cao, tuyệt nhất là trong câu hỏi học trực thuộc từ mới. Các bài hát bao gồm giai điệu sẽ giúp đỡ tăng sự cuốn hút và hào hứng trong quy trình học.

Cách học tập này cũng giúp bạn học dễ dàng nhớ cùng nhớ từ lâu dài so với cách học thông thường.

2. Tham gia khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh

Nếu như không có điều kiện trực tiếp tham gia những lớp học tiếng Anh hoặc quan yếu tự học tận nhà thì cách dễ dàng và đơn giản nhất làhọc giờ đồng hồ anh online. Phương pháp học này giúp fan học hoàn toàn có thể chủ động về thời gian học và điều kiện học.

Tuy nhiên, vẫn hoàn toàn có thể kiểm thẩm tra được hiệu quả học tập của mình.Học tự vựng tiếng Anhdưới vẻ ngoài online để giúp đỡ người học phát âm chuẩn chỉnh và nhớ từ khóa lâu hơn. Người học cũng đều có động lực hơn trong quy trình học tập.

VI. Bài xích tập

Bài tập 1

Chia rượu cồn từ trong ngoặc làm thế nào để cho đúng

Ali decided that he wanted (1-study) abroad. (2-achieve) his goal, he had many things that he had (3-do) . Firstly he needed (4-improve) his English so he could take the IELTS test. Unfortunately Ali disliked (5-learn) English so this would not be much fun. His friend recommended (6-attend) a school close khổng lồ his house. Ali went to lớn look & from what he could see it seemed (7-be) a good school. He didn’t delay (8-register) for a course. He managed (9-get) a good price for the course because they had a special offer on. This was good because he could not afford (10-pay) too much.

Bài tập 2

Chọn đáp án đúng

1. He resented his father….. Him no money in the will.

A. Leaving B. To lớn leave C. Leaving/ to lớn leave

2. She intended …..the work by 7pm.

A. Finishing B. To lớn finish C. Finishing/ lớn finish

3. She continued ……the medicine for two weeks.

A. Taking B. To lớn take C. Taking/to take

4.He quit …… khổng lồ persuade his friends khổng lồ go with him.

A. Trying B. Lớn try C. Trying/to try

5. The government discussed ….. The level of taxes.

A. Reducing B. Lớn reduce C. Reducing/to reduce

6. He started …. An addiction lớn the drugs.

A. Developing B. To lớn develop C. Developing/to develop

7. He claims…. The best builder in the town.

A. Being B. Khổng lồ be C.Being/ khổng lồ be

8. Developed countries tend…. The highest levels of obesity.

A. Having B. Lớn have C. Having/ Tohave

9. I couldn’t sleep so I tried ….some hot milk.

A.Drinking B. ToDrink C. Drinking/ Todrink

10. She tried… the book on the high shelf but she was too small.

A. Reaching B. ToReach C. Reaching/ Toreach

Bài tập 3

Chia rượu cồn từ trong ngoặc

He had never read much in his life & knew he was weak in this area, so he practiced (1 – read) as much as he could. He hated (2 – write) in English too as his grammar was quite weak so he also planned (3 – practice) writing as many essays as possible. His teachers agreed (4 – check) these for him. As it turned out, Ali actually really enjoyed (5 – study) English. The other students on the course didn’t hesitate (6 – help) Ali và the teachers always offered (7 – assist) him if he was stuck. He kept up his studying for a number of months because he wouldn’t risk (8 – sit) the exam until he was ready.

Bài tập 4

1.They tried… to lớn the tiệc ngọt on time but the bus was delayed.

A. Getting B. Toget C.Getting/ ToGet

2.We tried …. The window, but it was so hot outside it didn’t help.

A.GettingB. TogetC.Getting/ ToGet

3. You should stop ….., it’s not good for your health.

A. Smoking B. Lớn Smoke C. Smoking/to smoke

4. We stopped …..because we were tired.

A.Studying B. Tostudy C. Smoking/to smoke

5. Oh no! I forgot ….milk.

A. Buying B. Tobuy C. Buying/tobuy

6.Please don’t forget ….some juice on your way home.

A. Picking B. Topick up C.Buying/tobuy

7.Please remember …..your homework.A. Bringing B. To lớn Bring C. Bringing/To bring

8.I remember (go) lớn the beach as a child.

A. Going B. Khổng lồ go C. Going/To go

9.I regret ….you the train has been delayed.

A. Telling B. Khổng lồ tell C. Telling/ to lớn tell

10.I don’t fancy …..out tonight.

A. Going B. Lớn go C. Going/ Togo

Bài tập 5

Chia động từ trong ngoặc mang đến đúng

She avoided (tell) him about her plans.I would like (come) to the buổi tiệc nhỏ with you.He enjoys (have) a bath in the evening.She kept (talk) during the film.I am learning (speak) English.Do you mind (give) me a hand?She helped me (carry) my suitcases.He decided (study) biology.I dislike (wait).They plan (start) college in the autumn.I promise (help) you tomorrow.We discussed (go) to the cinema, but in the kết thúc we stayed at home.She agreed (bring) the pudding lớn the dinner.We hope (visit) Amsterdam next month.She suggested (go) to lớn the museum.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 (Có Đáp Án)

Đáp án

Đáp án bài tập 1

1. To lớn study2. Khổng lồ Achieve3. To lớn Do4. Khổng lồ Improve5. Learning6. Attending7. To lớn be8. Registering9. Lớn get10. Lớn pay

Đáp án bài tập 2AACAACBBABĐáp án bài tập 3Writing/ khổng lồ writeTo practiceTo checkStudyingTo helpTo AssistSittingTo takeĐáp án bài xích tập 4BAAABBBABAĐáp án bài tập 5TellingTo ComeHavingTalkingTo speakGivingTo carryTo studyWaitingTo startTo helpGoingTo BringTo vistGoing

Gerund cùng Infinitive dù vậy phần khó nhưng nếu chăm chỉ luyện tập thì nó sẽ không còn là trở hổ hang gì với những bạn. Hãy ghi nhớ làm bài xích tập liên tiếp và cố gắng sử dụng Gerund – Infinitive trong giao tiếp một cách nhiều nhất hoàn toàn có thể để ghi nhớ lâu hơn nhé. Hy vọng nội dung bài viết này củaxephangvanban.comsẽ hữu dụng với những bạn. Chúc chúng ta học tập vui vẻ.