Trogn giờ Anh cấu trúc "be able to" rất liên tiếp được áp dụng trong văn phong thường xuyên nhật dạng nói giỏi dạng viết. Trong bài viết dưới đây chúng ta hãy thuộc cô Hoa mày mò những điều đặc trưng trong công ty điểm ngữ pháp này nhé!


*

1. Kết cấu "be able khổng lồ " và phương pháp dùng

Dạng khẳng định: Be able to gồm nghĩa giống như can.

Bạn đang xem: Be able to là gì

Bạn sẽ xem: cấu tạo be able khổng lồ nghĩa là gì trong giờ đồng hồ anh? to be able to

The children can sing/ are able to sing.=> số đông đứa trẻ có thể hát/ có khả năng hát.

Dạng lấp định là "be not able to" giỏi "be unable to" nhằm chỉ không có khả năng làm bài toán gì.

John cannot swim/ is not able to swim/ is unable lớn swim.=> John quan trọng bơi/ không có khả năng bơi.

Note:✔ Có thể sử dụng "be able lớn V" ở những thì và những dạng khác nhau.✔ Ta sử dụng "be able to" để diễn đạt khả năng quan trọng của bạn nào đó.

Ví dụ:

The boy is able to swim when he was 6 years old. ( Anh ấy rất có thể bơi từ thời điểm 6 tuổi).

You will be able khổng lồ get high points. ( Bạn hoàn toàn có thể sẽ lấy điểm cao).The boy hasn"t been able khổng lồ ride bike. (Cậu bé bỏng vẫn chưa thể chạy xe pháo đáp được).Being able lớn speak the language is a great advantage. ( có chức năng nói ngôn ngữ là 1 trong những lợi nuốm lớn).

Tham khảo thêm 1.Cấu trúc used to trong giờ đồng hồ Anh2.Cách dùng cấu tạo prefer chuẩn chỉnh nhất 3.Cách cần sử dụng in, on, at 

2. So sánh be able khổng lồ với can với could

Ví dụ:

He can"t swim, he has never learned how.( Anh ta không thể bơi được, anh ta chưa từng học bơi). He"s not able lớn swim, the swimming pool is closed today. ( Anh ta không thể bơi lội do hồ bơi ngừng hoạt động vào hôm nay).

Ví dụ:

I was able to lớn get lớn the meeting on time, despite the fact that the metro was late.( Tôi đã có thể đến buổi họp đúng giờ, mặc dù sự thiệt là tàu điện ngầm đang trễ).You"ll be able khổng lồ use your arm by the over of the month.( bạn sẽ có thể thực hiện cánh tay của bản thân vào cuối tháng).

3. Kết cấu và biện pháp dùng be about to

Ví dụ:

I’m about to eat. Can I phone you back?( Tôi đang sẵn sàng ăn. Tôi rất có thể gọi lại sau được ko?).

Ví dụ:

We’re just about lớn set off for a walk. Bởi you want khổng lồ come? (Chúng tôi chuẩn bị đi dạo. Bạn vẫn muốn đi thuộc không).

Ví dụ:

I was about lớn complain but he came over và apologised.(Tôi định phàn nàn tuy thế anh ấy đang đi vào xin lỗi)

4. Bài xích tập thực hành thực tế sử dụng kết cấu be able to

Bài 1: dứt những câu sau đây sử dụng can hoặc be able to.

Xem thêm: Ngữ Pháp, Bài Tập Chia Thì Lớp 7 Có Đáp Án ), Bài Tập Chia Động Từ Tiếng Anh Lớp 7

1. Gary has travelled a lot. He can speak five languages.