blue collar giờ Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và gợi ý cách sử dụng blue collar giờ Anh .

Bạn đang xem: Blue collar là gì


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
*
xanh collar
Hình ảnh cho thuật ngữ blue collar Được áp dụng để biểu thị những người đàn ông được thực hiện làm lao động, hoặc công nhân nhà máy. Thành ngữ tiếng Anh. Thuật ngữ liên quan tới blue collar giờ đồng hồ Anh
Chủ đề Chủ đề

Định nghĩa - Khái niệm

blue collar giờ đồng hồ Anh là gì?

blue collar giờ đồng hồ Anh có nghĩa là Được sử dụng để mô tả những người bầy ông được áp dụng làm lao động, hoặc người công nhân nhà máy

blue collar tiếng Anh tức là Được áp dụng để thể hiện những người lũ ông được sử dụng làm lao động, hoặc công nhân nhà máy. Thành ngữ tiếng Anh.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Được sử dụng để trình bày những người bầy ông được áp dụng làm lao động, hoặc công nhân nhà máy sản xuất Tiếng Anh là gì?

Được thực hiện để biểu hiện những người bọn ông được thực hiện làm lao động, hoặc công nhân xí nghiệp Tiếng Anh có nghĩa là blue collar giờ Anh.

Ý nghĩa - Giải thích

blue collar giờ Anh nghĩa là Được sử dụng để diễn tả những người bầy ông được sử dụng làm lao động, hoặc người công nhân nhà máy. Thành ngữ tiếng Anh..

Đây là cách dùng xanh collar tiếng Anh. Đây là một trong những thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2022.

Xem thêm: Thế Nào Là Câu Chủ Đề Là Gì ? Câu Chủ Đề Và Các Ví Dụ Hỗ Trợ Là Gì

Tổng kết

Trên đây là tin tức giúp bạn hiểu rõ rộng về thuật ngữ blue collar giờ đồng hồ Anh là gì? (hay giải thích Được áp dụng để trình bày những người lũ ông được sử dụng làm lao động, hoặc người công nhân nhà máy. Thành ngữ giờ Anh. Nghĩa là gì?) . Định nghĩa xanh collar giờ Anh là gì? Ý nghĩa, lấy ví dụ mẫu, phân biệt và chỉ dẫn cách thực hiện blue collar tiếng Anh / Được sử dụng để biểu lộ những người đàn ông được thực hiện làm lao động, hoặc người công nhân nhà máy. Thành ngữ tiếng Anh.. Truy cập xephangvanban.com nhằm tra cứu vãn thông tin những thuật ngữ chăm ngành giờ Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Tự Điển Số là một trong những website giải thích ý nghĩa từ điển siêng ngành hay được dùng cho các ngôn ngữ chủ yếu trên ráng giới.