Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng đúng theo Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài xích tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit giúp học sinh học xuất sắc môn giờ Anh lớp 5 hơn. Để cài đặt tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 5 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Các bài tập tiếng anh lớp 5

Mục lục bài bác tập tiếng Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: What"s your address?

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go khổng lồ the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Bài tập tiếng Anh lớp 5 thân kì 1 bao gồm đáp án

Unit 6: How many lessons vày you have today?

Unit 7: How vày you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học tập kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 11: What"s the matter with you?

Unit 12: Don"t ride your bike too fast!

Unit 13: What vì chưng you vì chưng on your không lấy phí time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you lượt thích to be in the future?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân kì 2 tất cả đáp án

Unit 16: Where"s the post office?

Unit 17: What would you lượt thích to eat?

Unit 18: What will the weather be lượt thích tomorrow?

Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1

Exercise 1. Odd one out

1. A. City b. Town c. Flat d. Province

2. A. House b. Far c. Near d. Modern

3. A. Laneb. Street c. Stream d. Avenue

4. A. Orange b. Bread c. Buildings d. Noodles

5. A. How b. Village c. Where d. Who

Hiển thị đáp án

1. Đáp án c

Các đáp án còn lại đều chỉ quy mô của khu vực ở: thành phố, thị trấn, thức giấc lị

2. Đáp án a

Các đáp án sót lại đều là tính từ

3. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ dạng bé đường: làn đường, đường, đại lộ

4. Đáp án c

Các đáp án còn lại đều chỉ vật dụng ăn: quả cam, bánh mì, mì

5. Đáp án b

Các đáp án sót lại đều là từ nhằm hỏi.


Exercise 2. Choose the correct answer

1. Ha Noi is a big ............. In the north .

A. Street B. Thành phố C. Town D. Lane

2. His.......... Is 187B, Giang Vo Street.

A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street.

A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda: Who bởi you live ........? - Mai: I live ........... My parents .

A. In – in B. For – for C. With- with D. At – at

5. His flat is far .... The đô thị centre.

A. From B. ToC. With D. Of

6. Ha Noi và Ho đưa ra Minh city are two big............. In the country.

A. đô thị B. CountryC. Cities D. Countries

7. Mai: Where bởi vì you live , Trung ?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ The second floor.............. Ha Noi Tower.

A. In - on – to lớn B. Of - in – onC. In - on – of D. On - in – in

Hiển thị đáp án

1. Đáp án B

Dịch: hà nội thủ đô là một thành phố lớn sinh sống phía bắc.

2. Đáp án D

Dịch: Địa chỉ của anh ấy ấy là số 187B đường Giảng Võ.

3. Đáp án B

Dịch: tất cả 2 tòa tháp béo ở đường phố của tôi.

4. Đáp án C

Dịch: chúng ta sống cùng ai? – bản thân sống với ba mẹ

5. Đáp án A

Dịch: chung cư của anh ấy sinh hoạt xa trung thành tâm phố.

6. Đáp án C

Dịch: tp hà nội và tp. Hồ chí minh là 2 tp lớn của đất nước.

7. Đáp án C

Dịch: Tôi sinh sống ở chung cư 18, tầng 2, tòa đơn vị Hanoi Tower.


Exercise 3. Complete withe the given words: cities đô thị mountain village Tower floor hometown address

1. Quang phái nam ………………..……….. Is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.

4. There is a big và tall ………………..……….. In front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.

6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.

8. Peter’s ………………..……….. Is London thành phố in England.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: city

Dịch: thành phố Quảng phái nam là quê nhà của cha tôi.

2. Đáp án: village

Dịch: Chú dì tôi sống tại một làng nhỏ tuổi ở quê.

3. Đáp án: floor

Dịch: gia đình cô ấy sống tại tầng 3 của tòa tháp HAGL.

4. Đáp án: tower

Dịch: tất cả một tòa tháp cao lớn trước công ty tôi.

5. Đáp án: cities

Dịch: Đà Nẵng là trong số những thành phố đẹp tuyệt vời nhất VN.

6. Đáp án: address

Dịch: Địa chỉ của mình là ngơi nghỉ số 97B phố Nguyễn Văn Cừ.

7. Đáp án: mountain

Dịch: Trường tô là ngọn núi dài nhất nước ta.

8. Đáp án: hometown

Dịch: Quê của Peter là ở thành phố Luân Đôn, nước Anh.


Exercise 4. Match the words that have opposite meaning:

1.old

2.small

3.far

4.short

5.early

6.city

7.quiet

a.tall

b.countryside

c.noisy

d.near

e.large

f.late

g.modern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án g: cũ – mới

2. Đáp án e: nhỏ - to

3. Đáp án d: xa – gần

4. Đáp án a: cao – thấp

5. Đáp án f: nhanh chóng – muộn

6. Đáp án b: tp - làng mạc quê

7. Đáp án c: yên ắng - ồn ào


Exercise 5. Put the words in order lớn make sentences:

1.address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………………….

2.does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………………….

3.her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………………….

4.56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………………….

5.she/ Where/ does/ live?

……………………………………………………….

6.Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is Mai’s address? (Địa chỉ của Mai là gì?)

2. Đáp án: Who does she live with? (Cô ấy sống cùng ai?)

3. Đáp án: Is her house beautiful? (Nhà cô ấy đẹp nhất không?)

4. Đáp án: It is 56 Nguyen Trai Street. (Nó ở số 56 Nguyễn Trãi)

5. Đáp án: Where does she live? (Cô ấy sống ở đâu?)

6. Đáp án: His hometown is Danang city. (Quê anh ấy là tp Đà Nẵng)


Exercise 6. Translate into English.

1.Địa chỉ của khách hàng là gì?

……………………………………………………….

2.Bạn sống cùng với ai?

……………………………………………………….

3.Quê của doanh nghiệp ở đâu?

……………………………………………………….

4.Quê của người tiêu dùng trông như thế nào?

……………………………………………………….

Xem thêm: Ôn Tập Các Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới, Các Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới

5.Bạn tất cả sống với ông bà không?

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is your address?

2. Đáp án: Who vì you live with?

3. Đáp án: Where is your hometown?

4. Đáp án: What does your hometown look like?

5. Đáp án: bởi vì you live with your grandparents?


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện lớp 5 cho bé sẽ được khuyến mãi ngay miễn chi phí khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đăng ký học thử cho con và được hỗ trợ tư vấn miễn tổn phí tại khoahoc.xephangvanban.com