GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Cán bộ nguồn
English translation:Reserve Human Resouces/ Force
Entered by: Mai Anh Tran

Bạn sẽ xem: Cán bộ nguồn là gì

15:41 May 10, 2015
Vietnamese to English translationsBus/Financial - Human Resources
Vietnamese term or phrase: Cán bộ nguồn
"Tổ chức một chương trình đào tạo và huấn luyện cán cỗ nguồn trong vòng 06 tháng kể từ lúc ký phù hợp đồng." Cán cỗ nguồn ở đây chỉ những nhân viên nòng cốt, được bên B tinh lọc để bên A đào tạo.
Mai Anh Tran


Bạn đang xem: Cán bộ nguồn tiếng anh là gì

*

Local time: 20:02
Reserve Human Resouces/ Force
Explanation:"Cán cỗ nguồn" hay "Đội hậu bị" là thuật ngữ thường gặp trong công tác quy hoạch cán bộ của những cơ quan tiền Đảng, bao gồm quyền, ban, ngành, đoàn thể của Việt Nam, với dần được thực hiện với các tổ chức doanh nghiệp ở đông đảo cấp

*

This person is a xephangvanban.com Certified PRO in English to Vietnamese
Click the red seal for more information on what it means to lớn be a xephangvanban.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen ThaiVietnamLocal time: 20:02Summary of answers provided5
Management traineeThis person is a xephangvanban.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a xephangvanban.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu Nguyen
*

5Reserve Human Resouces/ Force
This person is a xephangvanban.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a xephangvanban.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Thai
*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Salty Là Gì Trong Tiếng Anh? Bóc Term Từ Lóng Thông Dụng Trong Tiếng Anh

Những cán bộ này chưa hẳn đảm nhiệm mục đích một cách phê chuẩn của một địa chỉ được nói tới trong vừa lòng đồng, mà họ chỉ nhập vai trò hỗ trợ. Một số trong những người trong đội ngũ nhân viên nguồn này sẽ tiến hành tuyển lựa chọn để phụ trách vai trò bao gồm thức.
Explanation:SuggestionThis person is a xephangvanban.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a xephangvanban.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 20:02Works in fieldNative speaker of: English, Vietnamese