Chuyển đến ngôn từ chính

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, phục vụ lãnh đạo, công chứng bằng tiếng Anh1.

Bạn đang xem: Cấp cơ sở tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: Cấp cửa hàng tiếng anh là gì

Quốc hiệu, chức danh quản trị nước, Phó chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?2. Thương hiệu của bao gồm phủ, những Bộ, cơ sở ngang bộ3. Tên của các Cơ quan thuộc chính phủ4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ5. Văn phòng quản trị nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng6. Tên chung của các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ sở ngang bộ7. Chức danh từ cấp cho Thứ trưởng và tương tự đến nhân viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ8. Chức vụ của Lãnh đạo những Cơ quan tiền thuộc chính phủ9. Tên của những đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị cấp cho tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, làng và những đơn vị trực thuộc11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan ban ngành địa phương những cấp bọn họ cùng tra cứu hiểu.

Phụ lục thông tư số 03/2009/TT-BNG

Thông tứ số 06/2015/TT-BTP về thi hành hình thức công chứng


*

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, dùng cho lãnh đạo, công chứng bằng tiếng Anh

Phú lục phát hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị chức năng và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành bao gồm nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch thanh toán đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức danh quản trị nước, Phó quản trị nước giờ Anh là gì?

Tên giờ ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Nước cùng hòa thôn hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?

Nước cùng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam

Nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước cùng hòa thôn hội công ty nghĩa vn tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt NamChủ tịch nước cộng hòa thôn hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó quản trị nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Phó quản trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamPhó quản trị nước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của chủ yếu phủ, những Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Chính phủ nước cộng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc chống tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an giờ Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ nước ngoài giao tiếng Anh là gì?Bộ nước ngoài giaoBộ ngoại giao tiếng Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ tứ pháp tiếng Anh là gì?Bộ tư phápBộ tứ pháp giờ đồng hồ Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài bao gồm tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài bao gồm tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là Ministry of Industry and TradeMOIT
Bộ Lao đụng – mến binh cùng Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Lao đụng – yêu thương binh với Xã hộiBộ Lao cồn – yêu thương binh và Xã hội giờ Anh là Ministry of Labour, War invalids & Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ phát hành tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ gây ra tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ tin tức và truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ thông tin và Truyền thôngBộ thông tin và truyền thông media tiếng Anh là Ministry of Information và CommunicationsMIC
Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoBộ giáo dục và Đào chế tạo tiếng Anh là Ministry of Education & TrainingMOET
Bộ nông nghiệp và trở nên tân tiến nông làng mạc tiếng Anh là gì?Bộ nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thônBộ nntt và cải cách và phát triển nông buôn bản tiếng Anh là Ministry of Agriculture & Rural DevelopmentMARD
Bộ chiến lược và Đầu tứ tiếng Anh là gì?Bộ planer và Đầu tưBộ planer và Đầu bốn tiếng Anh là Ministry of Planning and InvestmentMPI
Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ tiếng Anh là Ministry of home AffairsMOHA
Bộ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế giờ đồng hồ Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ công nghệ và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ khoa học và Công nghệBộ khoa học và công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science and TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchBộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports và TourismMOCST
Bộ khoáng sản và môi trường tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên với Môi trườngBộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Ministry of Natural Resources và EnvironmentMONRE
Thanh tra cơ quan chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh tra bao gồm phủThanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng công ty nước nước ta tiếng Anh là gì?Ngân hàng đơn vị nước Việt NamNgân hàng nhà nước việt nam tiếng Anh là The State ngân hàng of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là gì?Văn phòng bao gồm phủVăn phòng chính phủ tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh trường đoản cú “Viet Nam” tiếng Anh chuyển sang tính từ là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch sang tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu giải pháp của danh từ bỏ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của những Cơ quan tiền thuộc chính phủ

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì:

Ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là Ho chi Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm làng hội nước ta tiếng Anh là gì?Bảo hiểm thôn hội Việt NamBảo hiểm làng hội vn tiếng Anh là gì Viet phái mạnh Social SecurityVSI
Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Thông tấn thôn Việt NamThông tấn xã nước ta tiếng Anh là Viet nam News AgencyVNA
Đài giờ nói nước ta tiếng Anh là gì?Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamĐài giờ đồng hồ nói nước ta tiếng Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là gì?Đài vô tuyến Việt NamĐài Truyền hình vn tiếng Anh là Viet phái nam TelevisionVTV
Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Học viện bao gồm trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí MinhHọc viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics và Public AdministrationHCMA
Viện khoa học và technology Việt nam tiếng Anh là gì?Viện khoa học và công nghệ Việt NamViện kỹ thuật và công nghệ Việt nam tiếng Anh là Viet phái mạnh Academy of Science và TechnologyVAST
Viện công nghệ Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamViện công nghệ Xã hội vn tiếng Anh là Viet phái nam Academy of Social SciencesVASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Thủ tướng cơ quan chính phủ nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa Việt NamThủ tướng chính phủ nước nhà nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa nước ta tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng thường trực tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng thường xuyên trựcPhó Thủ tướng sở tại tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng giờ Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng giờ Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng bộ Quốc chống tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Quốc phòngBộ trưởng bộ Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng cỗ Công an giờ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công anBộ trưởng cỗ Công an giờ Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng cỗ Ngoại giao tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Ngoại giaoBộ trưởng cỗ Ngoại giao giờ Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng bộ Tư pháp giờ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tư phápBộ trưởng cỗ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng bộ Tài thiết yếu tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tài chínhBộ trưởng cỗ Tài thiết yếu tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng cỗ Công Thương giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công ThươngBộ trưởng cỗ Công Thương tiếng Anh là Minister of Industry and Trade
Bộ trưởng cỗ Lao động – yêu thương binh và Xã hội giờ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Lao rượu cồn – mến binh cùng Xã hộiBộ trưởng cỗ Lao động – thương binh với Xã hội tiếng Anh là Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ trưởng bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng cỗ Xây dựng giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Xây dựngBộ trưởng bộ Xây dựng tiếng Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ tin tức và truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thôngBộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông tiếng Anh là Minister of Information & Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoBộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản tiếng Anh là Minister of Education và Training
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông làng mạc tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông thônBộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông xóm tiếng Anh là Minister of Agriculture và Rural Development
Bộ trưởng cỗ Kế hoạch với Đầu bốn tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng bộ Kế hoạch với Đầu tưBộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tứ tiếng Anh là Minister of Planning and Investment
Bộ trưởng bộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Nội vụBộ trưởng cỗ Nội vụ tiếng Anh là Minister of home Affairs
Bộ trưởng cỗ Y tế giờ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Y tếBộ trưởng cỗ Y tế giờ đồng hồ Anh là Minister of Health
Bộ trưởng bộ Khoa học và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Khoa học cùng Công nghệBộ trưởng bộ Khoa học tập và technology tiếng Anh là Minister of Science & Technology
Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục và du lịch tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Văn hóa, Thể thao với Du lịchBộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt tiếng Anh là Minister of Culture, Sports and Tourism
Bộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Minister of Natural Resources và Environment
Tổng Thanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra chủ yếu phủTổng Thanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc ngân hàng Nhà nước vn tiếng Anh là gì?Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt NamThống đốc bank Nhà nước nước ta tiếng Anh là Governor of the State ngân hàng of Viet Nam
Bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban dân tộc tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban Dân tộcBộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng bao gồm phủBộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là gì?Văn phòng chủ tịch nướcVăn phòng quản trị nước giờ Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nướcChủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là gì?Phó chủ nhiệm Văn phòng quản trị nướcPhó chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý quản trị nước tiếng Anh là gì?Trợ lý chủ tịch nướcTrợ lý chủ tịch nước giờ Anh là Assistant lớn the President

6. Tên chung của các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ Anh
Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Văn phòng BộVăn phòng bộ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra bộ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra bộ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng viên tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng viên tiếng Anh là Directorate
Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy banỦy ban giờ Anh là Committee/Commission
Cục giờ Anh là gì?CụcCục tiếng Anh là Department/Authority/Agency
Vụ tiếng Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Học viện giờ đồng hồ Anh là gì?Học việnHọc viện giờ Anh là Academy
Viện tiếng Anh là gì?ViệnViện giờ đồng hồ Anh là Institute
Trung vai trung phong tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung trung ương tiếng Anh là Centre
Ban tiếng Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng tiếng Anh là gì?PhòngPhòng giờ đồng hồ Anh là Division
Vụ tổ chức triển khai Cán bộ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức triển khai Cán bộVụ tổ chức Cán bộ tiếng Anh là Department of Personnel and Organisation
Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế giờ Anh là Department of Legal Affairs
Vụ phù hợp tác thế giới tiếng Anh là gì?Vụ bắt tay hợp tác quốc tếVụ vừa lòng tác quốc tế tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Thứ trưởng thường trực tiếng Anh là gì?Thứ trưởng thường trựcThứ trưởng sở tại tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng tiếng Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng tiếng Anh là Deputy Minister
Tổng viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Tổng cục trưởngTổng viên trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Tổng viên trưởng tiếng Anh là gì?Phó Tổng cục trưởngPhó Tổng viên trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Phó công ty nhiệm sở tại tiếng Anh là gì?Phó nhà nhiệm thường xuyên trựcPhó công ty nhiệm thường trực tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó công ty nhiệm giờ Anh là gì?Phó công ty nhiệmPhó nhà nhiệm giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng liên nghành tiếng Anh là gì?Trợ lý bộ trưởngTrợ lý bộ trưởng tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó công ty nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Phó nhà nhiệm Ủy banPhó chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Chánh văn phòng và công sở BộChánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Phó Chánh công sở BộPhó Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director General
Phó viên trưởng giờ Anh là gì?Phó cục trưởngPhó cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là gì?Giám đốc học việnGiám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Học việnPhó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng giờ Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung trung ương tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung trọng điểm tiếng Anh là Director of Centre
Phó giám đốc Trung trung ương tiếng Anh là gì?Phó người đứng đầu Trung tâmPhó người có quyền lực cao Trung trọng tâm tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên thiết yếu tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chủ yếu tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ đồng hồ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ đồng hồ Anh là Official
Thanh tra viên cao cấp tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên thời thượng tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên thiết yếu tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên chủ yếu tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên giờ đồng hồ Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên giờ đồng hồ Anh là Inspector

8. Chức vụ của Lãnh đạo các Cơ quan lại thuộc thiết yếu phủ

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Trưởng ban làm chủ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Trưởng ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhTrưởng ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Phó Trưởng ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban cai quản Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là Deputy Director of Ho bỏ ra Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo đảm xã hội nước ta tiếng Anh là General Director of Viet phái nam Social Security
Phó tgđ Bảo hiểm làng mạc hội nước ta tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt NamPhó tgđ Bảo hiểm xã hội việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái nam Social Security
Tổng chủ tịch Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Tổng giám đốc Thông tấn xóm Việt NamTổng giám đốc Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là General Director of Viet nam giới News Agency
Phó tổng giám đốc Thông tấn xã vn tiếng Anh là gì?Phó tgđ Thông tấn xóm Việt NamPhó tổng giám đốc Thông tấn xã vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái nam News Agency
Tổng người đứng đầu Đài giờ đồng hồ nói vn tiếng Anh là gì?Tổng chủ tịch Đài tiếng nói Việt NamTổng giám đốc Đài tiếng nói vn tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tổng giám đốc Đài giờ đồng hồ nói nước ta tiếng Anh là gì?Phó tgđ Đài ngôn ngữ Việt NamPhó tổng giám đốc Đài giờ đồng hồ nói nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng người có quyền lực cao Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Tổng chủ tịch Đài tivi Việt NamTổng người có quyền lực cao Đài Truyền hình vn tiếng Anh là General Director of Viet phái nam Television
Phó tgđ Đài Truyền hình vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài tivi Việt NamPhó tgđ Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái nam Television
Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh

Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là President of Ho chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính non sông Hồ Chí Minh giờ Anh là Vice President of Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics and Public Administration
Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt nam giới tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt NamChủ tịch Viện công nghệ và technology Việt phái nam tiếng Anh là President of Viet phái mạnh Academy of Science & Technology
Phó quản trị Viện kỹ thuật và công nghệ Việt nam giới tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện kỹ thuật và công nghệ Việt NamPhó quản trị Viện công nghệ và công nghệ Việt phái nam tiếng Anh là Vice President of Viet phái mạnh Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện khoa học Xã hội vn tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện khoa học Xã hội Việt NamChủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội việt nam tiếng Anh là President of Viet nam Academy of Social Sciences
Phó chủ tịch Viện khoa học Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Viện khoa học Xã hội Việt NamPhó quản trị Viện công nghệ Xã hội việt nam tiếng Anh là Vice President of Viet nam Academy of Social Sciences

9. Tên của những đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị cung cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn phòng tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn chống tiếng Anh là Office
Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng và công sở tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ Anh là gì?

Cục

Cục tiếng Anh là Department
Cục trưởng giờ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng tiếng Anh là Director
Phó cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó cục trưởngPhó cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director
Vụ giờ Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Vụ trưởng giờ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director
Phó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director
Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Trưởng Ban giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban giờ Anh là Head
Phó trưởng ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó trưởng phòng ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi cục tiếng Anh là gì?Chi cụcChi viên tiếng Anh là Branch
Chi viên trưởng tiếng Anh là gì?Chi viên trưởngChi cục trưởng giờ Anh là Manager
Chi viên phó tiếng Anh là gì?Chi cục phóChi cục phó tiếng Anh là Deputy Manager
Phòng giờ đồng hồ Anh là gì?PhòngPhòng giờ đồng hồ Anh là Division
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là: Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng tiếng Anh là: Deputy Head of Division

10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, làng mạc và những đơn vị trực thuộc

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Thủ đô thủ đô tiếng Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô hà nội tiếng Anh là tp. Hà nội Capital
Thành phố giờ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho chi Minh City

Tỉnh tiếng Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: thức giấc Hà Nam

Tỉnh tiếng Anh là Province

Ví dụ: Ha nam giới Province

Quận, thị trấn tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận ba Đình

Quận, thị trấn tiếng Anh là District

Ví dụ: tía Dinh District

Xã tiếng Anh là gì?Xã

Ví dụ: buôn bản Quang Trung

Xã giờ đồng hồ Anh là Commune

Ví dụ: quang quẻ Trung Commune

Phường giờ Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường giờ Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum giờ Anh là Hamlet, Village
Ủy ban dân chúng (các cấp từ tp trực trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường) giờ Anh là gì?Ủy ban dân chúng (các cấp cho từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường)Ủy ban quần chúng (các cấp cho từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường) giờ Anh là People’s Committee
Ví dụ:- ủy ban nhân dân Thành phố hồ Chí Minh- ubnd tỉnh lạng Sơn– ubnd huyện Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho chi Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– ubnd xã Mễ Trì giờ Anh là gì?UBND thôn Mễ Trì– ubnd xã Mễ Trì giờ Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– ubnd phường Tràng chi phí tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– ubnd phường Tràng tiền tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn phòng tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn chống tiếng Anh là Office
Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở nước ngoài vụ Hà Nội

Sở giờ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng (trực ở trong UBND) giờ Anh là gì?Phòng (trực thuộc UBND)Phòng (trực trực thuộc UBND) giờ Anh là Committee Division
Thị xã, thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị xã Sầm SơnThị xã, thị trấn tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan ban ngành địa phương những cấp

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Chủ tịch Ủy ban dân chúng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- quản trị Ủy ban nhân dân tp Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tp.hồ chí minh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh– quản trị Ủy ban nhân dân tp.hồ chí minh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho bỏ ra Minh city People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh Hà phái nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Hà Nam– chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Hà nam giới tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha nam giới People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tp Huế giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Huế giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện Đông Anh– quản trị Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng.

Xem thêm: Offers Là Gì Trong Tiếng Anh? Offer Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

# xã Đình Bảng
– chủ tịch Ủy ban dân chúng xã Đình Bảng giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phường Tràng chi phí tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dânPhó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó quản trị Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là member of the People’s Committee
Giám đốc Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở giờ Anh là Director of Department
Phó chủ tịch Sở tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch SởPhó chủ tịch Sở giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Department
Chánh công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh traChánh điều tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh điều tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh traPhó Chánh điều tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chính tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chủ yếu tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ đồng hồ Anh là: Official
Như vậy, văn bản này cũng đáp ứng nhu cầu phần như thế nào tên các cơ quan phòng ban sở bằng tiếng Anh, hay máy bộ nhà nước vn bằng giờ đồng hồ Anh đã có ghi vừa đủ trong phụ lục này, từ đó giúp thống nhất bạn dạng dịch so với tên chính quyền đoàn sở.