... B.24,9-9,9 C .15 ,0-9,9 D.9,9-6,9 vn Hoa Kì thông thường hóa tình dục tự đầu năm ? A 19 95 B .19 96 C .19 97 D .19 98 tự mon 1- 2007 vn thức trờ thành thành viên đồ vật WTO? A 14 9 B .15 0 C 15 1 D .15 2 10 Tổng ... Long A 15 000 km2 B 18 000 km2 C 40000 km2 D 42000 km2 11 diện tích đồng sông Hồng: A 15 000 km2 B 18 000 km2 C 40000 km2 D 42000 km2 12 diện tích s đồng ven biển khu vực miền trung A 15 000 km2 B 18 000 km2 ... Nào? A Hà Giang B Điện Biên C Khánh Hòa D Cà Mau vn thuộc múi theo GMT? A B C .8 D.9 Vùng đất vn diện tich (km2) A 330 9 91 B.3 31 212 C.334 047 D 313 12 3 Đường biên giới vn vào...

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 12


*

... Mưa : 19 19 TÀI LIỆU ÔN TẬP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 Nguyễn ngôi trường Thái A Diễn vào đầu mùa đông khu vực miền bắc B Diễn đồng ven biển khu vực miền bắc vào đầu ngày đông C Diễn vào nửa sau mùa đông miền bắc bộ ... D 12 D 19 B 26 B C 13 A đôi mươi D 27 A BÀI 14 SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THI N NHIÊN A KIẾN THỨC CƠ BẢN Sử dụng đảm bảo tài nguyên sinh vật: 30 30 TÀI LIỆU ÔN TẬP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 ... 37 TÀI LIỆU ÔN TẬP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 Nguyễn ngôi trường Thái + Ô nhiễm nguồn nước: nước thải công nghiệp sinh hoạt đổ sông hồ không qua xử + Ô nhiễm không khí: điểm dân cư, khu vực công...
*

... Từ thời điểm tháng đến tháng 10 ; Duyên hải nam giới Trung Bộ từ thời điểm tháng 10 đến tháng 12 B Vùng núi phía Bắc từ tháng đến mon 10 ; Duyên hải phái mạnh Trung Bộ từ tháng 10 mang đến tháng 12 C Vùng núi phía Bắc từ tháng ... Quảng Ngãi, thời gian gồm nhiều bão : A từ thời điểm tháng đến tháng 10 B từ thời điểm tháng đến tháng 10 C từ tháng 10 mang đến tháng 11 D từ thời điểm tháng 10 mang lại tháng 12 Câu 11 gió mùa Tây Nam khô nóng vận động mạnh vào thời ... Núi phía Bắc từ thời điểm tháng đến tháng ; Duyên hải phái nam Trung Bộ từ thời điểm tháng đến tháng 11 D Vùng núi phía Bắc từ tháng đến mon ; Duyên hải phái nam Trung Bộ từ tháng đến tháng 12 Câu 15 lũ quét hay xảy...
*

... Lục địa b nhiệt đới gió mùa ẩm c Ôn đới hải dương d Cận cực lục địa Luyện thi môn địa lý- thpt THẠNH HÓA GV PHAN VŨ PHÚC TÀI LIỆU ÔN THI ĐỊA LÝ 12 ... Sa b Địa hình cao rìa phía tây, tây bắc, rẻ dần đại dương Luyện thi môn địa lý- thpt THẠNH HÓA GV PHAN VŨ PHÚC TÀI LIỆU ÔN THI ĐỊA LÝ 12 c ... đồi trọc Luyện thi môn địa lý- trung học phổ thông THẠNH HÓA - 12 GV PHAN VŨ PHÚC TÀI LIỆU ÔN THI ĐỊA LÝ 12 c Đảm bảo trì phát triển diện tích chất lượng...
*

... Thiên nhiên B 11 B 17 B D 12 A 18 A Câu Sự phân loại đới cảnh sắc địa lí vn tương ứng với phân loại : A những miền khí hậu B những vùng địa hình C những miền thuỷ văn D các miền địa trường đoản cú nhiên Câu ... Bậc ví dụ Câu Đặc điểm địa hình các đồi núi thấp làm cho : A Địa hình nước ta hiểm trở B Địa hình vn có phân bậc cụ thể C đặc điểm nhiệt đới độ ẩm thiên nhiên bảo toàn D Thiên nhiên có phân ... Lũ hai bên sông Câu 11 Địa hình núi cao hiểm trở nước ta tập trung : A Vùng núi ngôi trường Sơn phái mạnh B Vùng núi tây-bắc C Vùng núi Trường tô Bắc D Vùng núi Đông Bắc Doc24.vn Câu 12 Địa hình vùng đồi...
*

... đầu tư nước ngày đặc biệt C kinh tế tài chính cá thể tất cả vai trò đặc biệt quan trọng vị trí ngày tăng D tài chính quốc doanh (tập thể, tư nhân, cá thể) tất cả mục đích ngày đặc biệt quan trọng Câu 13 thành tựu bao gồm ý nghĩa sâu sắc nước ta ... Hóa nước D tất câu Câu 12 khối hệ thống giáo dục nước ta tương đối phong phú và đa dạng thể ở: A đủ bề ngoài đào sinh sản B gồm đủ loại hình trường lớp C nhiều hiệ tượng tổ chức quản lí lí D vớ câu Câu 13 hệ thống ... 11.D 12 B 14 A 15 C Bài: thiên nhiên chịu tác động sâu sắn biển Câu Loại khoáng sản gồm tiềm vô tận biển khơi Đông nước ta : A Dầu khí B Muối biển C cát trắng xóa D Titan Câu khu vực gồm thềm lục địa bị...
... Tế vừa lòng d Biết phân phát huy sức khỏe tổng hợp nguồn lực Đáp án d Câu lý do làm cho vn có mối cung cấp tài nguyên vạn vật thiên nhiên đa dạng, đa dạng là: a kết cấu địa chất b địa chỉ địa lý, kế hoạch ... 70% số lượng dân sinh ĐBSH tỷ lệ 120 0 người/km2, ĐBSCL 1/3 Nông thôn chiếm 80% dân số, thành thị chiếm 20% số lượng dân sinh c Miền núi chiếm 20% dân số, Đồng chiếm phần 80% số lượng dân sinh ĐBSH tỷ lệ 120 0 người/km2, ĐBSCL 1/3 ... Sông Hồng là: a 12 triệu người b 13 triệu người c 13,5 triệu con người d 14 triệu con người Đáp án c Câu102 mật độ dân số trung bình đồng sông Hồng năm 1993 là: a 100 tín đồ b 1104 tín đồ c 1120 fan d 1500...
... Tế hợp d Biết vạc huy sức khỏe tổng thích hợp nguồn lực Đáp án d Câu lý do làm cho vn có nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên đa dạng, đa dạng là: a kết cấu địa hóa học b địa điểm địa lý, lịch ... Chiếm phần 70% dân sinh ĐBSH tỷ lệ 120 0 ngời/km2, ĐBSCL 1/3 Nông thôn chiếm 80% dân số, thành thị chiếm 20% số lượng dân sinh c Miền núi chỉ chiếm 20% dân số, Đồng chiếm phần 80% dân số ĐBSH tỷ lệ 120 0 ngời/km2, ĐBSCL 1/3 ... Sông Hồng là: a 12 triệu ngời b 13 triệu ngời c 13,5 triệu ngời d 14 triệu ngời Đáp án c Câu102 tỷ lệ dân số vừa phải đồng sông Hồng năm 1993 là: a 100 ngời b 1104 ngời c 1120 ngời d 1500...
... D particular D evident 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 A intelligent ... A confide B confidence C confident D confiding 7. A survey was conducted lớn determine students’ _ toward their purposes of studying A counterparts B appearances C marriages D attitudes 8.She ... / the Great Wall C thắm thiết / contractual D contractual / thắm thiết By nature, boys & girls _ lớn each other A have attracted B attracted C attract D are attracted Once, an Asian couple’s...
... Buôn bản hội, tài chính tăng trưởng cao định hình b tổ chức cơ cấu ngành kinh tế có chuyển dời theo phía công nghiêp hoá- đại hoá biến đổi theo bờ cõi c Xoá dói bớt nghèo những bước đầu tiên đạt nhiều thành tựu d ... Nghệ cao d tất 17 Câu103 đặc điểm nhiệt đới khí hậu việt nam giảm theo hướng nào? a Theo chiều vĩ đường b Theo độ cao c Theo chiều kinh đường d Câu a+b DÂN CƯ VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG Câu1 ’’Việc ... Nhiều mẫu mã hệ thống trồng, vật dụng nuôi nơi việt nam nhờ: a Sự phân hoá theo mùa nhiệt độ b Sự phân bổ theo độ dài địa hình vùng c Sự phân bổ theo nam bắc địa phương d Tất sai Câu23 giai đoạn mùa thô Tây Nguyên...
... Cõu7 Y u t giỳp Vi t Nam cấp tốc chúng ho nh p vo kh i Asean n g l i i m i c a Vi t nam giới V trớ a Xu h ng chuy n t i u sang trọng i tho i c a vựng T t c u ỳ ng Cõu8 Xu th phỏt tri n c a n n ghê ... Nghip d Nụng nghip lc hu Cõu11 Cụng cuc i mi ghê t nc ta bt u t nm: a 1976 b 1986 c 1987 d 1996 Cõu12 i hi ng cng sn ln th VI (1986) ó khng nh xu th phỏt trin kinh t xó hộinớc ta l: Dõn ch hoỏ i ... Doanh nghiệp n nn gớm t nc ta ri vo tỡnh trng khng hon g trc i mi: yên xut phỏt ca nn khiếp t thp C ch qun hnh chớnh quan lại liờu bao cp Nn ghê t b chin tranh tn phỏ nng n Tt c cỏc ý trờn V TRớ A Lí Cõu1...
... 1000Đ -126 030’Đ b 1010Đ-117020’Đ c 1020Đ-138040’Đ d 1030Đ-149010’Đ Câu 6: Đại phận lãnh thổ vn nằm khoanh vùng múi sản phẩm a b c d Câu 7: Tổng diện tích vùng tổ quốc ta a 3 3121 2km2 b 3 3121 3km2 c 3 3121 4km2 ... định việc khai quật d Biết số lượng loài động thực đồ gia dụng có nước ta Câu 12: theo số liệu thống kê năm 2005 vn có khoảng a 12, 7 triệu hecta rừng, 9,4 triệu hecta đất nông nghiệp b 13,9 triệu ... Rõ nét sườn đông-tây ngôi trường sơn nam d Khối núi komtum khối núi rất nam trung nâng cao, béo bệu Câu 12: cao nguyên trung bộ sau vùng núi ngôi trường sơn nam giới nước ta? a Di linh b Mộc châu c Mơ Nông d Plây Cu Câu...

Xem thêm: Tài Liệu Tiếng Anh Lớp 6 Cả Năm Có Đáp Án, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6


... Rộng lớn lớn phì nhiêu màu mỡ -HẾT- 12 THCS&THPT Bình Long ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ - KHỐI 12 Lớp: Năm Học:2016 - 2017 họ Tên: Thời gian:45 phút ( Không nói phát đề ) Mã đề: 004 10 11 12 13 14 15 16 Câu lựa chọn ... Đất xám -HẾT- THCS&THPT Bình Long ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ - KHỐI 12 Lớp: Năm Học:2016 - 2017 họ Tên: Thời gian:45 phút ( Không đề cập phát đề ) Mã đề: 003 10 11 12 13 14 15 16 Câu chọn Câu 21 22 ... Phì nhiêu màu mỡ -HẾT- THCS&THPT Bình Long ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ - KHỐI 12 Lớp: Năm Học:2016 - 2017 chúng ta Tên: Thời gian:45 phút ( Không kể phát đề ) Mã đề: 002 10 11 12 13 14 15 16 Câu lựa chọn Câu 21 22...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cải cách và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8