Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 chương trình bắt đầu (sách mới) có trọng yếu (trọng tâm) gì khác biệt so với công tác cũ giỏi không?

Bước vào một môi trường xung quanh mới, chắc hẳn rất nhiều em học sinh sẽ bị ngạc nhiên vì chương trình học của những môn ngày một khó dần, trong các số ấy có môn giờ Anh. Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 được xem là nền tảng cho toàn bộ kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của bậc THCS. Bởi đó, các em yêu cầu phải nắm thiệt vững hầu như nội dung chủ yếu được nêu dưới đây về ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 chương trình mới.

Bạn đang xem: Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh lớp 6

1. Thì bây giờ đơn (Simple Present)

Thì hiện tại đơn diễn đạt một vụ việc hoặc một hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc là một thực sự hiển nhiên xuất xắc một hành động đang diễn ra trong thời điểm hiện tại.

Loại câu

Động từ thường

Động từ khổng lồ be

Khẳng định

S + V(s/es) + O

S + be (am/is/are) + O

Phủ định

S + vị not /does not + V_inf

S + be (am/is/are) + not + O

Nghi vấn

Do/Does + S + V_inf?

Am/is/are + S + O?

Cách dùng:

Diễn tả thói quen, sở thích hay hành động diễn ra thường xuyên, được lặp đi lặp lại ở hiện tại tại.

Ví dụ: I usually go khổng lồ school at 7AM. ( Tôi thường đến trường vào dịp 7 giờ sáng)

- Diễn tả thời hạn biểu, định kỳ trình, công tác (có thể là một trong kế hoạch đang được thu xếp trong tương lai, duy nhất là trong việc di chuyển).

Ví dụ: The train to hai Phong leaves departs at 6AM tomorrow. (Tàu đi Hải Phòng sẽ khởi hành vào thời gian 6 giờ sáng sủa mai)

- diễn đạt một chân lý hay một sự thật hiển nhiên.

Ví dụ: The sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía tây)

Dấu hiệu nhận biết:

Xuất hiện các trạng trường đoản cú chỉ gia tốc như: Often, Constantly, Usually, Always, Frequently, Sometimes, Seldom, Occasionally, Rarely, Everyday/night/week.

2. Thì hiện tại tiếp nối (The present continuous)

Thì lúc này tiếp diễn miêu tả một hành động đang xẩy ra ở thời điểm hiện tại (ngay lúc bọn họ nói hay bao quanh thời điểm họ nói) và vẫn tiếp tục kéo dài, chưa xuất hiện dấu hiệu kết thúc.

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + am/is/are + V_ing

Phủ định

S + am/is/are + not + V_ing

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing?

Cách dùng:

- diễn tả một hành động đang ra mắt và kéo dãn dài tại thời khắc hiện tại.

Ví dụ: I’m studying now. (Bây tiếng tôi vẫn học bài)

- mô tả mệnh lệnh hoặc lời đề nghị.

Ví dụ: Look! The ball is coming. (Nhìn kìa! trái bóng đang bay đến)

- diễn đạt sự phàn nàn về việc gì đó, cần sử dụng với “Always”.

Ví dụ: She is always borrowing my pen. (Cô ấy luôn mượn bút của tôi)

- biểu đạt một hành vi sắp xảy ra về sau gần.

Ví dụ: I’m hanging out with my friends tomorrow. (Ngày mai, tôi sẽ đi chơi với bạn bè)

Dấu hiệu dìm biết:

Xuất hiện những từ hoặc những cụm từ bỏ như: now, at the moment, right now, at present, listen!, look!, watch out!, be quiet!

3. Thì hiện tại tại dứt (Present perfect)

Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành vi hoặc một sự câu hỏi đã bắt đầu trong vượt khứ, đang kéo lâu năm đến hiện tại và rất có thể tiếp diễn trong tương lai.

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + have/has + V3/ed + O

Phủ định

S + have/has + not + V3/ed + O

Nghi vấn

Have/has + S + V3/ed + O?

Cách dùng:

- mô tả hành động bắt đầu xảy ra trong vượt khứ nhưng vẫn tồn tại ở bây giờ và rất có thể tiếp diễn vào tương lai.Ví dụ: I have been a teacher since 2010. (Tôi đã là một cô giáo từ thời điểm năm 2010)

- mô tả hành rượu cồn đã xảy ra và xong xuôi trong vượt khứ nhưng lại không nói rõ thời gian xảy ra.Ví dụ: My mother has lost her bag. (Mẹ tôi đã làm mất đi cái túi xách)

- miêu tả hành động vừa xảy ra tức thìVí dụ: My friend have just broken up with his girlfriend. (Bạn tôi vừa phân tách tay chúng ta gái)

- diễn đạt kinh nghiệm hoặc yêu cầu trong thừa khứVí dụ: My last day in school has been the best I’ve ever had. (Ngày học cuối cùng ở trường của tôi là ngày hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhất mà tôi từng có)

Dấu hiệu dìm biết:

Xuất hiện những từ hoặc những cụm từ bỏ như: since, just, for, ever, already, never, not … yet, before, recently, so far = until now = up khổng lồ now.

4. Thì vượt khứ solo (Past simple)

Thì vượt khứ đơn diễn tả một hành vi hoặc một sự việc ra mắt và đã ngừng trong vượt khứ.

Loại câu

Động từ bỏ thường

Động từ to be

Khẳng định

S + V2/ed + O

S + was/were + O

Phủ định

S + didn’t + V_inf + O

S + was/were + not + O

Nghi vấn

Did + S + V_inf + O?

Was/were + S + O?

Cách dùng:

- miêu tả một hành động đã xẩy ra và chấm dứt trong thừa khứ.

Ví dụ: I went lớn the cinema with my family last weekend (Tôi đã đi xem phim với mái ấm gia đình vào vào ngày cuối tuần trước)

- diễn đạt một kiến thức trong quá khứ.

Ví dụ: I used lớn play football with my brother when I was young. (Lúc nhỏ tuổi tôi đã có lần chơi đá bóng với anh trai tôi)

- diễn đạt chuỗi hành động xảy ra thường xuyên nhau.

Ví dụ: I eat, sleep và play all day. (Tôi ăn, ngủ và đùa cả ngày)

- sử dụng cho về đầu tiên trong câu điều kiện loại 2. 

Ví dụ: If I studied hard, I could pass the final exam. (Nếu tôi học tập chăm chỉ, thì tôi đang vượt qua bài kiểm tra cuối cùng)

Dấu hiệu dấn biết:

Xuất hiện các từ hoặc những cụm trường đoản cú như: ago, in …, yesterday, last night/month/year,...

5. Thì tương lai solo (Future simple)

Thì tương lai 1-1 dùng để diễn tả một hành động không có dự tính trước với được quyết định ngay tại thời điểm nói.

Loại câu

Cấu trúc

Khẳng định

S + shall/will + V(infinitive) + O

Phủ định

S + shall/will + not + V(infinitive) + O

Nghi vấn

Shall/will+S + V(infinitive) + O?

Cách dùng:

- mô tả một dự đoán không tồn tại căn cứ xác định.

Ví dụ: I thinks it will be rainny. (Tôi nghĩ rằng trời đang mưa)

- mô tả dự định bỗng xuất xảy ra ngay trong lúc nói.

Ví dụ: My family will go lớn the restaurant for dinner. (Gia đình tôi vẫn đến nhà hàng quán ăn dùng bữa tối)

- biểu đạt lời ngỏ ý, hứa hẹn hẹn, đề nghị, bắt nạt dọa.

Ví dụ: Long won’t help me with my homework anymore. (Long sẽ không giúp đỡ tôi làm bài xích tập về đơn vị nữa)

- dùng trong mệnh đề chủ yếu của câu đk loại I.

Ví dụ: If I doesn’t hurry, I will be late. (Nếu tôi không khẩn trương, tôi có khả năng sẽ bị muộn)

Dấu hiệu dấn biết:

Xuất hiện các từ hoặc những cụm trường đoản cú như: tomorrow, next day/week/month/year, in + thời gian,…

6. Câu hỏi có từ nhằm hỏi bắt đầu bởi “Wh”

Từ để hỏi

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Từ để hỏi

 Nghĩa giờ đồng hồ Việt

What

gì, dòng gì

Whose

của ai

Which

nào, chiếc nào

Why

tại sao, do sao

Who 

ai

Where

đâu, nghỉ ngơi đâu

Whom

ai

When

khi nào, bao giờ

Cấu trúc: Từ để hỏi + trợ rượu cồn từ + công ty ngữ + …

Ví dụ: Where are you now? (Bây giờ nhiều người đang ở đâu?)

7. So sánh bằng

- Tính tự ngắn: thêm -er, tính từ bỏ ngắn xong bằng “-y” thì gửi thành “-i” rồi thêm -er.

Ví dụ: fast – faster

- Tính trường đoản cú dài nhiều ân tiết: more + adj

Ví dụ: expensive – more expensive

- Cấu trúc: S + be + adj + than + O

Ví dụ:

My hair is longer than hers. (Tóc tôi dài hơn nữa tóc cô ấy)

My bag is more expensive than hers. (Túi của tôi giá bán đắt hơn của cô ấy) 

8. đối chiếu nhất

- Tính trường đoản cú ngắn: thêm -est, tính từ bỏ ngắn xong bằng “-y” thì đưa thành “-i” rồi thêm -est.

Ví dụ: tall – tallest

- Tính từ bỏ dài các âm tiết: the most + adj

Ví dụ: famous – the most famous

- Cấu trúc: S + be + adj

Ví dụ:

Tom is the tallest boy in our class. (Tom là chàng trai cao nhất trong lớp bọn chúng tôi)

Shakespeare is the most popular British writer. (Shakespeare là nhà văn khét tiếng nhất nước Anh)

- Một số trường thích hợp tính từ bỏ bất quy tắc

Ví dụ:

Good – better – the best

Bad – worse – the worst

Little – less- the least

9. Giới trường đoản cú chỉ vị trí

Giới từNghĩa của từ

in

trong

on

trên

behind

Phía sau

In front of

Phía trước

under

Phía dưới

between

Ở giữa

Next to

Bên cạnh

above

Phía trên

near

gần

Next to

cạnh

opposite

Đối diện

To the left

Về phía bên trái

To the right

Về phía mặt phải

Ví dụ:

The cat is on the chair. (Con mèo ngơi nghỉ trên ghế)

The pictures are on the wall. (Bức tranh treo trên tường)

10. Giới trường đoản cú chỉ thời gian

Giới từ

Cách dùng

Ví dụ

In

dùng chỉ mốc thời gian chung chung, bao gồm tính bao hàm (tuần, năm, tháng, nỗ lực kỷ,…)

in 1998

in the 20st century

in May

The weather is cold in winter. (Thời tiết lạnh vào mùa đông).

Ondùng chỉ mốc thời hạn tương đối rõ ràng (ngày ví dụ trong tuần, vào tháng, vào năm)

on Monday

on the weekend

on July 25th

Do you go to school on Sunday? (Bạn bao gồm phải mang lại trường vào nhà nhật không?)

Atdùng chỉ mốc thời gian cực kỳ cụ thể 

at 7 o’clock

at the moment

I will be there at 5PM. (Tôi sẽ có mặt ở đó dịp 5h chiều)

11. Đại trường đoản cú nhân xưng

Là những đại từ cần sử dụng thể chỉ fan và vật dụng trong quy trình giao tiếp. Gồm tất cả 8 đại từ bỏ nhân xưng, phân thành 3 ngôi: ngôi đồ vật nhất, ngôi máy 2, ngôi sản phẩm 3 nghỉ ngơi dạng số ít và số nhiều.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Theo Unit, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Theo Từng Unit

Ngôi

Số ít

Số nhiều

Ngôi máy I 

we 

Ngôi sản phẩm công nghệ II 

you 

you 

Ngôi vật dụng III 

she / he / it 

they 

12. Đại tự sở hữu 

Là phần nhiều đại từ sử dụng nhằm chỉ sự sở hữu, hoàn toàn có thể được áp dụng để quản lý ngữ, tân ngữ hoặc thua cuộc giới từ vào câu. Đại từ sở hữu cũng khá được sử dụng khi không muốn nhắc lại trong câu 1 nhiều từ như thế nào đó.