chào mừng quí vị thính giả. Xin mời quý khách theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 71 của đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, vị Hằng tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Bạn đang xem: Close call là gì

Đang xem: Close call là gì

*

*

The two idioms we’re learning today are A CLOSE-CALL & BY A HAIR’S WIDTH.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhị thành ngữ ta học tập là A CLOSE-CALL và BY A HAIR’S WIDTH.

Mike had not seen Harvey for many years. Then, yesterday, they ran into each other at the post office. Mike went there lớn send away a package. Harvey went there to pick up one. They chatted for a short while, then went their separate ways, but they did plan khổng lồ reconnect later.

Mike không gặp gỡ Harvey trong không ít năm, rồi hôm qua họ gặp mặt nhau tận nhà Bưu Điện. Mike ra đó nhằm gửi đi một thùng đồ, Harvey ra đó để lãnh một thùng đồ. Họ nói chuyện một dịp rồi chia tay nhưng cũng dự tính gặp mặt nhau lại.

MAI LAN: Mike, so you said you saw Harvey at the post office yesterday. What’s he up khổng lồ these days?

Mike. Vậy là anh chạm chán Harvey trong nhà Bưu Điện hôm qua. Hồi này anh ta ra sao?

MIKE: Oh. He looks great. He’s a little heavier, but much more lively. He talks a lot more, too.

Ồ. Anh ta trông xuất sắc lắm. Anh hơi béo ra nhưng nhanh nhẹn hơn trước đây nhiều. Anh ta cũng nói nhiều hơn nữa.

MAI LAN: Did he say anything about what he’s doing?

Anh ta có nói anh đang làm cái gi không?

MIKE: He’s a manager for a paint shop.

Anh ta là thống trị một tiệm cung cấp sơn.

MAI LAN: That’s a good job. Then the reason why he has become more lively, more verbal is that he has lớn communicate with clients.

Việc kia tốt. Vậy thì nguyên nhân anh ta linh động và nói nhiều hơn thế là trên anh ta phải tiếp xúc, contact với khách hàng hàng.

MIKE: Yeah. And he told me about having had a close-call with death.

Đúng. Với anh gồm nói cùng với tôi đã biết thành một “close-call” với cái chết.

MAI LAN: A close-call?

A close-call?

MIKE: A close-call is a narrow escape from danger. It’s spelled C-L-O-S-EC-A-L-L. He had a close-call with death.

A close-call là thoát chết, là tránh ngoài được một nguy hiểm. Close-call tiến công vần là C-L-O-S-E C-A-L-L. Anh ta suýt bị chết.

MAI LAN: Oh my God! So a close-call is a situation in which something bad, something unpleasant happens but you manage to avoid it. Harvey came close lớn dying but he managed lớn survive.

Trời ơi. Vậy “a close-call” là trường hợp khi một việc xấu, bất hạnh xảy ra tuy vậy ta tránh được. Harvey gần kề cái bị tiêu diệt nhưng anh ta suôn sẻ sống sót.

MIKE: That’s it. He said that one day while he was checking around in the store house, a huge crate of paint cans fell down from a high shelf.

Đúng thế. Anh ta nói một hôm lúc anh đang đi thăm khám xét vào kho hàng, một khiếu nại đầy vỏ hộp sơn rơi từ bên trên xuống.

MAI LAN: Oh no. It didn’t land on him, did it?

Ồ, khiếp quá ! Kiện mặt hàng không đè lên trên anh ta chứ?

MIKE: It was truly a very close-call. It scratched his left shoulder & broke up in pieces right next khổng lồ him.

Đó và đúng là một sự bay chết. Thùng hàng cà gần kề vai trái của anh ấy và vỡ lẽ ra từng mảng ngay cạnh anh.

MAI LAN: Uh! That sounds bad. What about the paint cans?

Ứ ừ. Nghe ghê quá. Còn hầu như hộp đánh thì sao?

MIKE: What vày you think? A huge crate of paint cans falling from up high, breaking up to lớn pieces. What will happen next?

Cô suy nghĩ sao? Một kiện hộp sơn rơi từ trên cao xuống vỡ lẽ ra từng mảnh. Vậy đã ra sao?

MAI LAN: Well, I suppose the cans broke up, too. Oh my God, did a lot of paint splatter all over the floor? That would be awful.

Á à. Tôi nghĩ những hộp đánh cũng đổ vỡ ra. Ồ trời ơi, sơn tất cả văng ra khắp sàn không? như vậy thì kinh quá.

MIKE: You guessed right. Paint everywhere! Harvey slipped và fell down, covered with paint of mixed colors. Can you imagine that?

Cô đoán đúng. Sơn mọi nơi. Harvey trượt chân, ngã xuống, tín đồ đầy sơn đủ màu. Có thể tưởng tượng vì vậy không?

MAI LAN: That’s terrible! Did Harvey come out alright?

Kinh bự quá. Rồi Harvey chẳng sao chứ?

MIKE: He was shaken, for sure. He also suffered a sprained ankle, but he was OK, because an ambulance came very quickly.

Anh ta bị “sốc”, chắc chắn là rồi. Anh cũng trở thành sái cổ chân. Tuy vậy mọi việc ổn thỏa bởi vì xe cứu vớt thương tới cấp tốc lắm.

MAI LAN: He was truly very lucky. It was a close-call, a complicated one. Was he compensated for the incident?

Anh ta may thật. Đó là cái thoát chết thực sự, loại thoát bị tiêu diệt rắc rối. Anh ta đạt được bồi thường xuyên gì không?

MIKE: Yes. He had a two-week vacation with pay & some other special treats.

Có. Anh ta được nghỉ nhì tuần gồm lương cùng vài đặc biệt quan trọng khác.

MAI LAN: So we can say he escaped death by a hair’s width. I heard this expression once before.

Vậy ta có thể nói rằng anh thoát chết bởi kẽ tóc. Tôi sẽ nghe thành ngữ này một lần.

MIKE: You’re a quick learner. A hair’s H-A-I-R’S width W-I-D-T-H. You know the spelling, right?

Cô học cấp tốc lắm. A hair”s H-A-I-R”S width W-I-D-T-H. Cô biết phương pháp đánh vần chứ?

MAI LAN: Now I know the spelling. And that means a very, very small margin, very narrowly, doesn’t it?

Bây tiếng thì tôi biết. Đó nghĩa là 1 khoảng khôn xiết nhỏ, ngay cạnh sạt, phải không?

MIKE: See, a quick learner lượt thích you knows about things because you have sharp intuition. You’re smart!

Thấy chưa, cô là người học rất nhanh. Cô biết mọi việc nhờ cô có tri giác bén nhạy. Cô lý tưởng lắm.

MAI LAN: Of course! I’m smartest in choosing you as a very special friend. Is that pleasing to your ear?

Dĩ nhiên. Tôi thông minh duy nhất là lựa chọn anh làm các bạn đặc biệt. Nghe đam mê chưa?

MIKE: Well, maybe. But for real, I’m lucky khổng lồ be your special one, OK?

Có thể lắm. Dẫu vậy thực sự tôi rất như ý làm bạn quan trọng đặc biệt của cô.

MAI LAN: Oh. I know another case where my friend Lynn escaped danger by a hair’s width.

Ồ. Tôi còn biết một trường hòa hợp khác cơ mà Lynn, bạn tôi, né khỏi nguy hiểm trong con đường tơ, kẽ tóc.

MIKE: What happened?

Việc gì xảy ra?

MAI LAN: She ran up a circular staircase and tripped. She quickly grasped the railing và hung on until help came. She came within a hair’s width from falling down.

Cô ta chạy lên một chiếc cầu thang loại tròn, trượt chân. May nhưng cô nắm được thành bậc thang và giữ được tính đến khi có tín đồ tới giúp. Dẫn đường tơ kẽ tóc là cô ta té xuống.

Xem thêm: Umbilical Cord Là Gì ? Umbilical Cord Nghĩa Là Gì

MIKE: Lucky lady!

Cô ta may thật!

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : A CLOSE-CALL tức thị THOÁT vào GANG TẤC,SUÝT CHẾT và BY A HAIR’S WIDTH tức thị SÁT SẠT, trong ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC. Hằng trọng điểm và Christopher Cruise xin hẹn chạm mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.