*nội rượu cồn từ(to compete against / with somebody in / for something) đua tranh, tị đua, cạnh tranhto compete with someone in talentđua tài với những người nàoto compete against/with other countries in tradecạnh tranh thương mại dịch vụ với các nước khácseveral companies are competing (against/with one another) for the contract/to gain the contractnhiều doanh nghiệp đang đối đầu và cạnh tranh (với nhau) để giành hòa hợp đồnga horse that has competed in the Grand National four timesmột con con ngữa từng đua tứ lần trong lớn Quốc giawe have limited funds và several competing claims, so it is hard to choose between themchúng tôi chỉ tất cả số tiền chật chội mà lại có khá nhiều đơn thỉnh mong ganh đua nhau, bắt buộc rất cạnh tranh chọn

Kết hợp từ & kết cấu câucompete
Bạn đang xem: Compete là gì

v.1) (d; intr.) lớn compete against, with (that store competes with us) 2) (D; intr.) to compete for (to compete for first prize) 3) (D; intr.) to lớn compete in (to compete in a contest) tự điển Đồng nghĩacompeteverb1
they competed in a tennis tournament2they had lớn compete with other firms3no one can compete with himinformal hold a candle to.Từ điển kinh tế tài chính (EN)
cạnh tranh

.Từ điển chuyên môn (EN)


cạnh tranh
tranh
Lĩnh vực: toán và tin
chạy đua
thi đua

Chuyên ngành* nội hễ từ - đua tranh, tị đua, cạnh tranhto compete with someone in talent ~ đua tài với những người nàoto compete against other countries in trade ~ đối đầu và cạnh tranh thương mại với các nước khácAnh - Anhcompete

verb strive to gain or win something by defeating or establishing superiority over others: universities are competing for applicants. Origincompetitorcompeterecom-petereWordNet verb compete for something; engage in a contest; measure oneself against others ( Freq. 24) Syn: vie , contend Derivationally related forms: contention (for: contend ), contender (for: contend ), competitive , competitory , competition , competitor Hyponyms:try for , go for , play , run off , race , run , rival , emulate , equal , cảm biến , match Verb Frames:- Somebody ----s PP- Somebody ----s
*

phân phát com chó tức là gì
*

Frightened nghĩa là gì

Nghĩa của từ bỏ : frightenedfrightened /fraitnd/tính từhoảng sợ, gớm đảmTừ đồng nghĩa: frightenedAlternative for frightenedfrightened /fraitnd/tính từhoảng ...


*

Be drawn khổng lồ là gì

I was being drawn to you có nghĩa là gì?I was attracted to youBạn gồm biết cách nâng cấp kỹ năng ngôn ngữ của bản thân không toàn bộ những gì bạn phải làm là dựa vào ...


Hỏi Đáp Là gì
*

Bppv là gì

Chóng phương diện kịch phát bốn thế ôn hòa (Hỏi Đáp Là gì

*

Hỏi Đáp Là gì
Hỏi Đáp Là gì
Hỏi Đáp Là gì Học tốt Tiếng anh
Hỏi Đáp Là gì kỹ thuật Vũ trụ
Hỏi Đáp Là gì Học xuất sắc Tiếng anh


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Salty Là Gì Trong Tiếng Anh? Bóc Term Từ Lóng Thông Dụng Trong Tiếng Anh

Hỏi Đáp Là gì