We may well imagine that a journey of this kind could have aroused worry & uncertainty, but Epaphroditus (not to lớn be confused with Epaphras of Colossae) was willing lớn carry out that difficult mission.

Bạn đang xem: Confusing là gì


Chúng ta chắc rằng hình dung được cuộc hành trình dài như thế rất có thể làm fan ta lo ngại và ngần ngại, dẫu vậy Ép-ba-phô-đích (không đề xuất lầm với Ê-pháp-ra ngơi nghỉ thành Cô-lô-se) chuẩn bị thi hành sứ mạng khó khăn đó.
It just strikes me that this business of vampirism... Has a very strong element of sexual confusion.
Today, some 3,000 languages act as a barrier to understanding, và hundreds of false religions confuse mankind.
Ngày nay, khoảng chừng 3.000 ngữ điệu có tác động giống như bức tường rào cản sự cảm thông, với hằng trăm tôn giáo đưa khiến loài bạn bối rối.
The strangest và most confusing testimony comes from A. C. N. Nambiar, who was with the couple in Badgastein briefly in 1937, & was with them in Berlin during the war as second-in-command to lớn Bose.
Lời tuyên tía kỳ lạ với khó hiểu nhất tới từ A. C. N. Nambiar, tín đồ đã thuộc cặp vợ ông xã ở Badgastein một thời gian ngắn vào thời điểm năm 1937, và cùng họ ngơi nghỉ Berlin trong chiến tranh với tư cách là chỉ huy thứ hai mang đến Bose.
Confusion on which of these two names to use for the rice blast pathogen remains, as both are now used by different authors.
Sự nhầm lẫn về hai cái brand name này để sử dụng cho tác nhân gây dịch đạo ôn vẫn còn, khi cả hai đang được sử dụng bởi các tác trả khác nhau.
Confused, I hotline my father, who calmly intones, "There"s been a shooting in Deah"s neighborhood in Chapel Hill.
Bối rối, tôi gọi cho cha tôi, người vẫn duy trì bình tĩnh, "Vừa bao gồm một cuộc xả súng gần đơn vị Deah trên Chapel Hill.
On the contrary, they have divided mankind và painted a confusing picture of who God is and how to lớn worship him.
Ngược lại, họ đang gây chia rẽ, khiến người ta thêm hoang mang về Đức Chúa Trời và phương pháp thờ phượng Ngài.
Identity confusion can also occur when we ask children what they want to lớn be when they grow up, as if what a person does for a living is who he or she is.
Sự hoang mang về xuất phát cũng có thể xảy ra khi bọn họ hỏi một người con là nó muốn làm cái gi khi nó béo lên, thể như công việc làm của một fan chính là bản chất của bạn ấy.
As khổng lồ the actual battle itself, the chronicles report that the Polovtsy (Cumans) broke & ran without having fought & that their flight through the Russian ranks led lớn mass confusion & resulted in their slaughter by the Mongols.
Về bạn dạng thân trận chiến, các biên niên sử ghi rằng Polovtsy (người Cuman) chảy vỡ và chạy khi chưa giao chiến cùng rằng vấn đề họ rút chạy xuyên qua các lực lượng quân Nga khiến cho đám đông rối loạn và công dụng là bị quân Mông Cổ tàn sát.
That venture in opposition khổng lồ God’s command khổng lồ “fill the earth” ended when Jehovah confused the language of the rebels.
Công trình nầy nghịch lại lệnh của Đức Chúa Trời là “làm mang lại đầy-dẫy đất”, và đã bị bỏ qua khi Đức Giê-hô-va làm lộn xộn ngôn ngữ của các kẻ làm phản nghịch.
All fees must be clearly agreed and noted in the agency agreement before market so there is no confusion of additional charges.
Tất cả các khoản phí bắt buộc được thỏa thuận ví dụ và chú giải trong thỏa thuận đại lý trước lúc đưa ra thị phần để không có sự nhầm lẫn về phí vấp ngã sung.
When the British ships began returning fire, confusion amongst the British battlecruisers resulted in Moltke being engaged by both New Zealand & Tiger.
Khi những con tàu Anh bước đầu bắn trả, sự lẫn lộn phương châm giữa những tàu chiến-tuần dương Anh đã khiến Moltke bị đối đầu và cạnh tranh bởi cả New Zealand lẫn Tiger.
And sometimes working with both in our bodies at the same time causes some bức xúc or confusion & leads to lớn a lot of the identity struggles that Indigenous people feel in going about their activities in the world.
Leroy Littlebear bảo rằng vì chúng ta bị tác động vô số cái nhìn trái đất của Phương Tây cần những quan đặc điểm đó bị va đụng trong mỗi cá nhân và hầu hết thổ dân bạn dạng địa, khiến bọn họ nhìn quả đât bằng 2 cách.
Later, to lớn avoid confusion with British or French roundels, Dutch aircraft flew a black-bordered orange triangle insignia.
Sau đso, để tránh lẫn lộn với số đông phù hiệu của anh ấy và Pháp, máy cất cánh Hà Lan vẫn sơn một huy hiệu hình tam giác viền đen.
Evans said: “Division between parents is unfair & confusing và weakens the foundations of the family.
One of the Apologie"s main strategies was to lớn use the contradictory philosophies of skepticism & stoicism, personalized by Montaigne on one hand, and Epictetus on the other, in order khổng lồ bring the unbeliever khổng lồ such despair & confusion that he would embrace God.
Một trong số những chiến lược bao gồm của cuốn Apologie là sử dụng hai triết lý sinh sống đối nghịch nhau, không tin và tự khắc kỷ, diễn tả qua tính phương pháp của Montaigne và Epictetus nhằm đẩy người không có niềm tin vào tình trạng tuyệt vọng và hoang với để rồi cuối cùng đồng ý đến cùng với Chúa.
It should not be confused with sodium dithionite, Na2S2O4, which is a very different compound, and is a powerful reducing agent with many uses in chemistry and biochemistry.
Không nên nhầm lẫn với natri đithionit, Na2S2O4, một chất hoàn toàn khác biệt, và là 1 trong những chất khử công hiệu với rất nhiều ứng dụng vào hóa học cùng hóa sinh.
16 In a similar patient and kind way, we can encourage those who are worried about their health, are downhearted after the loss of their employment, or are confused about certain Scriptural teachings.
16 với sự kiên nhẫn với tử tế, bọn họ cũng rất có thể giúp đỡ những người dân đang băn khoăn lo lắng về sức khỏe, chán nản lòng khi mất việc hoặc khó hiểu một sự dạy dỗ trong kinh Thánh.
This has resulted in a great giảm giá khuyến mãi of confusion about the nature và needs of all the species involved, with the reputation & requirements of one frequently being wrongly attributed khổng lồ the others.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ All The Same Là Gì, All The Same In Vietnamese


Điều này đã tạo nên nhiều lộn xộn về thực chất và nhu yếu của toàn bộ các loài tất cả liên quan, với khét tiếng và các yêu mong của một loài thường bị gán sai lạc cho loài khác.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M