creep tức là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Biện pháp phát âm creep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creep.

Bạn đang xem: Creep là gì


Từ điển Anh Việt

creep

/kri:p/

* danh từ

(số nhiều) sự kinh rợn, sự rùng mình, sự sởn gáy, sự tởm đảm, sự hãi hùng

to give somebody the creeps: làm cho ai sởn gáy lên

sự bó, sự trườn

lỗ hốc (trong mặt hàng rào...)

(địa lý,địa chất) sự lở (đá...)

(vật lý) sự dão

thermal creep: sự dão vì chưng nhiệt

* nội hễ từ crept

bò, trườn

đi rón rén, lén, lẻn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

to creep into the room: lẻn vào phòng

old age creeps upon one unawares: tuổi già đén với những người ta thời điểm nào không biết

bò; leo (cây leo)

có cảm giác râm ran như con kiến bò, rùng mình sởn tua ốc

to make someone"s flesh creep: tạo nên ai sởn tua ốc

(nghĩa bóng) luồn cúi, luồn lọt

to creep into someone"s favour: luồn lọt để chiếm được lòng tin tưởng của ai

creep

(Tech) trượt, chạy ngang bên trên màn hình, rão (d)

creep

(cơ học) rão; từ biến


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

creep

* kỹ thuật

biến dạng từ biến

bò

độ rão

rão

sự chảy nguội

sự trượt

sự trượt đất

điện:

chuyển động sên

hiện tượng tự quay

xây dựng:

hiện tượng ray bò

sự rão

tính rão

ô tô:

sự trườn

cơ khí & công trình:

trườn

giao thông và vận tải:

xô ray


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm và để né khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô kiếm tìm kiếm và xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang phía bên trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ mong muốn xem.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 2, Bài Tập Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 2 Đầy Đủ


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa thừa ngắn bạn sẽ không nhận thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau để hiện ra từ bao gồm xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*