crop tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Phương pháp phát âm crop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crop.

Bạn đang xem: Crops là gì


Từ điển Anh Việt

crop

/krɔp/

* danh từ

vụ, mùa; thu hoạch của một vụ

potato crop: vụ khoai

(số nhiều) cây trồng

technical (industrial) crops: cây công nghiệp

cụm, nhom, loạt, tập

a crop of questions: một loạt câu hỏi

a crop of bills: tập hoá đơn

(động đồ gia dụng học) diều (chim)

tay núm (của roi da)

sự giảm tóc ngắn

to have a close crop: cắt tóc ngắn quá

bộ domain authority thuộc

đoạn cắt vứt đầu, khúc cắt vứt đầu

thịt bả vai (bò ngựa)

neck & crop

toàn bộ, toàn thể

land in crop; land under crop

đất đang rất được trồng trọt cày cấy

land out of crop

đất quăng quật hoá

* ngoại rượu cồn từ

gặm (cỏ)

gặt; hái

gieo, trồng (ruộng đất)

to crop a land with potatoes: trồng khoai một thửa ruộng

xén, hớt, cắt ngắn (tai, đuôi, tóc, mép sách, hàng rào...)

* nội cồn từ

thu hoạch

the beans crop ped well this year: năm nay đậu thu hoạch tốt

to crop out (forth)

trồi lên

to crop up

nảy ra, hiểu ra, nổi lên bất thần (khó khăn, vấn đề...)


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

crop

* ghê tế

cây trồng

giống cây trồng

khúc đã cắt đầu

sản phẩm vụ mùa

thịt vai

vụ thu hoạch

* kỹ thuật

cắt bỏ

mảnh vụn

mẫu

sự lộ vỉa

thu hoạch

vết lộ

dệt may:

gặt hái

toán & tin:

xén bớt


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô search kiếm với để tránh khỏi.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tra cứu kiếm cùng xem các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ nên tìm vào ô search kiếm với xem các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ mong xem.

Xem thêm: 1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lí 12 Theo Từng Mức Độ Có Đáp Án


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn bạn sẽ không nhận thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*