Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

customs
*

customs danh tự số nhiều thuế đánh vào sản phẩm nhập từ quốc tế vào; thuế nhập khẩu to lớn pay customs on something: đóng góp thuế nhập khẩu dòng gì cơ quan cơ quan chỉ đạo của chính phủ thu sắc thuế này; hải quan The Customs have found heroin hidden in freight: Hải quan đã tìm ra hê rô in giấu trong lô hàng customs officer: cán cỗ hải quan customs duty: thuế hải quan customs formalities: giấy tờ thủ tục hải quan a customs check/search: cuộc kiểm tra/khám xét của hải quan how long does it take to get through customs?: làm giấy tờ thủ tục hải quan tiền mất bao lâu?
hải quancustoms agency: sở hải quancustoms và import duties: hải quan cùng thuế nhập khẩucustoms clearance: làm giấy tờ thủ tục hải quancustoms examination room: phòng soát sổ hải quancustoms seal: niêm phong của hải quancustoms shed: phòng chất vấn hải quancustoms station: trạm hải quanLĩnh vực: điệnthuế hải quancustoms clearancethông quancustoms unionliên hiệp thuế quaninternational customsthuế quan quốc tếhải quanapply to the customs: khai hải quanboard of customs: cục hải quanborder customs office: trạm hải quan cửa khẩubureau of customs: viên hải quanclear through customs: nộp thuế hải quancommission of customs: ty thuế vụ hải quancommunity customs: thương chính liên hợpcommunity customs: hải quan cộng đồngcustoms agreement: hiệp nghị hải quancustoms appraised value: giá chỉ trị ước tính của hải quancustoms area: khoanh vùng hải quancustoms attorney: biện pháp sư hải quancustoms authorities: các nhà chức vụ hải quancustoms authorities: nhà chức trách hải quancustoms autonomy: quyền từ nhà hải quancustoms bill of lading: vận 1-1 hải quancustoms bills of entry: thông báo hải quancustoms boat: tàu hải quancustoms bond: giấy đảm bảo an toàn nợ thuế của hải quancustoms bonded warehouse: kho nợ thuế hải quancustoms boundary: biên cương hải quancustoms certificate: giấy hội chứng hải quancustoms clearance: thủ tục khai hải quancustoms clearance: giấy chứng ra cảng của hải quancustoms clearance-inwards: làm giấy tờ thủ tục hải quan khi tàu đếncustoms clearance-outwards: làm thủ tục hải quan lúc tàu đicustoms clerk: nhân viên cấp dưới hải quancustoms code: bộ hiện tượng hải quancustoms confiscation: sự tịch thâu của hải quancustoms convention: hiệp định hải quancustoms court: toàn án nhân dân tối cao hải quancustoms debenture: giấy chứng nhận hoàn thuế hải quancustoms declaration: tờ khai hải quancustoms declaration: khai hải quancustoms declaration (form): tờ khai hải quancustoms deposit: tiền nhờ cất hộ của hải quancustoms depot: kho mặt hàng hải quancustoms detention: sự giữ giàng của hải quancustoms drawback: sự hoàn thuế hải quancustoms duty: thuế hải quancustoms duty (customs duties): thuế hải quancustoms entry: khai hải quancustoms examination: đo lường và tính toán hải quancustoms fees: giá tiền hải quancustoms fees on correspondence: phí kiểm soát thư tín của hải quancustoms formalities: giấy tờ thủ tục hải quancustoms không tính tiền depot: kho miễn thuế hải quancustoms frontier: biên cương hải quancustoms gold unit: đơn vị chức năng vàng hải quancustoms head office: tổng cục hải quancustoms house: cục hải quancustoms import tariff: biểu thuế nhập vào hải quancustoms inspection: sự đánh giá của hải quancustoms inspector: nhân viên kiểm tra hải quancustoms invoice: hóa đối chọi hải quancustoms laws: quy định hải quan. Customs manifest: tờ khai hải quancustoms nomenclature: phân loại biểu thuế hải quancustoms notice: thông báo hải quancustoms office: sở hải quancustoms officer: nhân viên hải quancustoms official: viên chức hải quancustoms organization: tổ chức triển khai hải quancustoms papers: sách vở hải quancustoms pass: giấy thông hành hải quancustoms permit: giấy tờ hải quancustoms police: công an hải quancustoms praiser: viên thẩm định hải quancustoms preventive: nhân viên bắt buôn lậu hải quancustoms procedures: thủ tục hải quancustoms re-entry permit: bản thảo tái nhập khẩu của hải quancustoms receipt: biên lai hải quancustoms regime: chế độ hải quancustoms regulations: chế độ hải quancustoms regulations: điều lệ hải quancustoms regulations: thể lệ hải quancustoms release: sự đến qua của hải quancustoms report: list tàu vào cảng của hải quancustoms requirements: phương pháp hải quancustoms seal: lốt niêm phong của hải quancustoms station: trạm hải quancustoms statistics: những thống kê hải quancustoms surveyor: thanh tra hải quancustoms tare: trọng lượng phân bì hải quancustoms territory: phạm vi hoạt động hải quancustoms transit document: hội chứng từ vượt cảnh hải quancustoms valuation: sự mong giá sinh hoạt hải quancustoms valuation: giá trị cầu tính của hải quancustoms value: giá tính thuế hải quancustoms warehouse: kho hải quancustoms wharf: bến tàu hải quandeclaration at the customs: bài toán khai hải quandeclare at the customs (to...): khai (hàng hóa) sống hải quandeclared value for customs: cực hiếm hàng khai hải quanexport customs entry: tờ khai hải quan xuất khẩufull capacity customs office: viên hải quan tiền toàn năngplace of customs inspection: vị trí khám xét của hải quanprocedure of customs: giấy tờ thủ tục khai hải quanreported at customs: khai hải quansingle customs document: triệu chứng từ hải quan 1-1 nhấtsite of customs inspection: địa điểm khám xét của hải quansuperintendent of customs: viên thống kê giám sát hải quansurveyor of customs: giám sát viên hải quansurveyor of customs: bạn phụ trách kho hải quansurveyor of customs: bạn kiểm tra kho hải quansurveyor of customs: nhân viên kiểm tra hải quanbanking customsnhững tập quán của ngân hàngboard of customshội đồng cai quản trị quan thuếboard of customs và excisecục thuế quan với thuế sản phẩm hóacommon customs tariffbiểu thuế quan thông thường (của thị phần chung Châu Âu)common customs tariffgiá biểu quan thuế chungcomplete customs unionđồng minh quan liêu thuế trả toànconventional customsquan thuế truyền thốngcustoms (the...)hải quancustoms (the...)quan thuếcustoms agentđại lý thông quan lại o thuế quan, hải quan § international customs: thuế quan liêu quốc tế

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): custom, customer, customs, accustom, customary, customarily