Chris just found some good stuff on the website for his science report about sharks.

Bạn đang xem: Đạo văn giờ anh là gì

He highlights a paragraph that explains that most sharks grow lớn be only 3 lớn 4 feet long and can"t hurt people. Chris copies it và pastes it into his report. He quickly changes the phông so it matches the rest of the report & continues his research.

Bạn vẫn xem: đạo văn giờ anh là gì
Bạn đang xem: Đạo văn tiếng anh là gì

*

Chris vừa kiếm tìm thấy mấy tin tức hữu ích bên trên mạng cho báo cáo khoa học tập về cá lớn của mình. Cậu bé nhỏ chú ý vào đoạn văn giải thích rằng hầu như cá phệ chỉ lâu năm từ 3 cho 4 phút và chẳng thể làm con bạn bị thương. Chris copy cùng dán đoạn kia vào bài report của mình. Cậu cũng nhanh lẹ đổi font chữ đề xuất đoạn copy đó cũng tương xứng với phần sót lại của báo cáo và liên tiếp nghiên cứu giúp của mình.Uh-oh. Chris just made a big mistake. Vị you know what he did? He committed plagiarism. Plagiarism is when you use someone else"s words or ideas và pass them off as your own. It"s not allowed in school, college, or beyond, so it"s a good idea khổng lồ learn the proper way to lớn use resources, such as websites, books, và magazines.Ôi, Chirs vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng. Bạn có biết là cậu ấy đã làm cái gi không? Cậu ấy sẽ đạo văn. Đạo văn là khi chúng ta sử dụng lời văn hoặc ý tưởng phát minh của tín đồ khác cùng mạo nhận là của bạn. Đạo văn bị cấm sinh sống trường phổ thông, đại học hoặc thoáng rộng hơn nữa. Vì đó tốt nhất là học biện pháp đúng nhằm sử dụng những nguồn tài nguyên, chẳng hạn như những trang web, sách báo, với tạp chí. Plagiarism is a size of cheating, but it"s a little complicated so a kid might vị it without understanding that it"s wrong. Chris should have given the author and the website credit for the information. Why? Because Chris didn"t know this information before he came to the website. These aren"t his thoughts or ideas.Đạo văn là 1 trong dạng gian lận, nhưng nó lại hơi nặng nề phân biệt, vì chưng đó, một đứa trẻ có thể làm điều này mà không hiểu nhiều rằng làm cho vậy là sai. Chris lẽ ra đề xuất dẫn nguồn website và người sáng tác trong phần tin tức trích dẫn. Trên sao? bởi Chris không hề biết những tin tức này trước lúc cậu ấy đọc được bên trên trang web. Đó không phải là quan tâm đến hay ý tưởng của Chris.The word plagiarism comes from a Latin word for kidnapping. You know that kidnapping is stealing a person. Well, plagiarism is stealing a person"s ideas or writing. You wouldn"t take someone"s lunch money or bike, right? Well, someone"s words & thoughts are personal property, too.Từ “đạo văn” có nguồn gốc từ một từ giờ Latin có nghĩa là bắt cóc. Các bạn có hiểu được bắt cóc có nghĩa là ăn cắp một người. Đúng vậy, đạo văn là ăn cắp ý tưởng của một tín đồ hoặc một văn bản. Các bạn sẽ không mang trộm xe đạp hay tiền nạp năng lượng trưa của người nào đó, đúng không? Thì lời văn hay phát minh của một bạn cũng là tài sản cá nhân.What should Chris have done? He should have written down the name of the website và the name of the person who wrote the article. Then he could have added it và given credit khổng lồ the source.Vậy Chris buộc phải làm gì? lẽ ra cậu ấy đề nghị liệt kê tên của những trang web với tên của bạn viết bài xích báo. Sau đó, cậu ấy có thể sử dụng đoạn văn ấy và ghi mối cung cấp trích dẫn. Teachers have different rules on how you danh sách sources. Sometimes, you provide a danh sách at the kết thúc of a report. Other times, a teacher might want you to menu the source immediately after the information you took from that source. Or you might just make it part of the sentence (for example: "According lớn the National Institutes of Health, breathing secondhand smoke can cause problems for kids with asthma.").Giáo viên gồm có quy định khác biệt về cách bạn liệt kê nguồn tham khảo. Đôi khi, các bạn cần cung ứng một list ở cuối báo cáo. Cũng có khi, giáo viên sẽ ý muốn bạn ghi chú nguồn tức thì sau phần thông tin mà các bạn trích dẫn. Hoặc bạn cũng có thể chỉ đơn giản và dễ dàng viết nó thành một phần của câu (ví dụ: “Theo Viện Y tế Quốc gia, hít khói thuốc lá rất có thể gây trắc trở cho trẻ em bị bệnh hen suyễn.”).All this shouldn"t make you nervous khổng lồ use websites, books, & other sources. It"s great that you can get information from experts on stuff you don"t know much about. You just have to lớn make sure to show where the information came from. If you bởi that, you"re in the clear.Nhưng chớ vì toàn bộ những điều đó mà lo ngại khi dùng các trang web, sách vở hoặc những nguồn khác nhé. Tìm hiểu thêm thông tin từ các chuyên viên về một bài toán mà mình ko rành luôn là một điều rất tuyệt. Bạn chỉ cần chắc hẳn rằng là cần ghi rõ bắt đầu của các thông tin đó. Nếu như khách hàng làm vậy, thì bạn không hề phạm lỗi đạo văn.It"s not always easy khổng lồ tell what"s plagiarism & what"s not. Sometimes, it"s accidental — you really intended to vị your own work, but instead ended up with some sentences that sound just lượt thích something you"ve read. You might not be doing it intentionally, but if you don"t identify the original source, you"re risking a lot of trouble.Không bắt buộc lúc nào thì cũng dễ rành mạch đâu là đạo văn và không phải. Đôi khi chỉ do vô tình - các bạn thực sự gồm ý định trường đoản cú làm báo cáo của mình, nhưng chung cục lại viết ra những câu giống với đông đảo gì chúng ta đã đọc. Bạn cũng có thể không bắt buộc là cố kỉnh ý làm cho vậy, nhưng nếu khách hàng không ghi rõ nguồn tham khảo, thì có thể là nhiều người đang mạo hiểm cùng với rắc rối.So even if you put the information into your own words, you still should danh sách the source. Ask yourself, "Would I know this if I hadn"t read it on that trang web or in that book?" If the answer is no, danh sách the source.Vì vậy, trong cả khi bạn cung cấp tin vào nội dung bài viết của mình, bạn vẫnnên liệt kê nguồn. Hãy trường đoản cú hỏi, "Tôi gồm biết điều này nếu tôi không phát âm nó trên website hoặc trong cuốn sách kia không?" nếu câu trả lời là không, hãy liệt kê nguồn.Though plagiarism can be accidental, it"s sometimes done on purpose và that"s just being lazy. By copying whole paragraphs from different places, a kid doesn"t have lớn spend the time thinking about the subject, gathering his or her own thoughts about it, và then putting it into original words. Cut, paste, và you"re done.Cho dù đạo văn rất có thể là vô tình, nhưng nhiều lúc cũng là vì cố tình với lười biếng. Bằng cách sao chép toàn cục đoạn văn từ khá nhiều nguồn khác nhau, một đứa trẻ chưa phải dành thời gian suy nghĩ về đề bài, tập hợp quan tâm đến của mình về nó, và tiếp đến tự viết ra. Chỉ việc sao chép là đã chấm dứt việc.It"s important for kids to be able lớn research a subject, think about it, and then come up with something interesting to lớn say. This skill is important in elementary school, middle school, high school, college, và beyond. A kid who just lifts an entire report won"t get the practice needed to lớn become good at this.Điều đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ là hoàn toàn có thể nghiên cứu một công ty đề, cân nhắc về nó, và sau đó nghĩ ra một điều nào đấy thú vị để nói. Năng lực này rất quan trọng đặc biệt ở tè học, trung học tập cơ sở, trung học tập phổ thông, đại học, và cao hơn nữa. Một đứa trẻ chỉ cọp-py toàn bộ nội dung bài viết sẽ không được thực hành và đang không xuất sắc được trong kỹ năng này. Ask yourself, "Am I using this lớn avoid doing my own work? Is it easier just to copy this?" If the answer is yes, beware. You just might be plagiarizing.Hãy trường đoản cú hỏi, “Tôi tất cả đang có tác dụng vậy nhằm tránh đề xuất tự mình làm bài? Chỉ việc xào nấu sẽ thuận lợi hơn?” ví như câu trả lời là có, thì nên cẩn thận. Có thể là nhiều người đang đạo văn.Most schools are pretty strict about plagiarism. If you"re caught, you can wind up suspended or worse. At the very least, you"re probably going to lớn fail the assignment. When you"re older và in college, some schools will expel students who plagiarize. Khổng lồ be expelled means to be kicked out. And when you"re kicked out of one college, it can be hard lớn get into another.Hầu hết các trường những khá chặt chẽ về vấn đề đạo văn. Nếu như khách hàng bị phân phát hiện, chúng ta cũng có thể gió lên bị đình chỉ học hoặc nặng hơn. Ít nhất, bạn cũng có thể bị đình chỉ học hoặc tệ hơn nữa. Ít duy nhất là bài làm của chúng ta cũng có thể bị tiến công rớt. Khi bạn lớn hơn cùng học đại học, một số trong những trường vẫn đuổi học đầy đủ sinh viên đạo văn. Bị xua học tức là bị trục xuất. Với một lúc bạn đã trở nên một trường xua đuổi học, thì khó có thể xin vào một trường khác.Also, when you apply for a job someday you want lớn be able lớn say, "I graduated from Supersmart University in 2020." You don"t want lớn have lớn explain how Supersmart University kicked you out!Ngoài ra, sau này khi bạn đi xin việc, bạn sẽ muốn nói cách khác “Tôi giỏi nghiệp nghỉ ngơi Đại học tập Supersmart vào thời điểm năm 2020.”. Chứ các bạn hẳn sẽ không muốn phải phân tích và lý giải tại sao bị Đại học tập Supersmart đuổi học.To be on the safe side, always make it clear where the information comes from. Your teacher will tell you how to bởi this. Sometimes, teachers ask kids to write a bibliography. That"s a danh sách of the sources you used for a project or report. To vày that, you"ll need khổng lồ know the author, the title, & the date it was published. For instance, if you did a report on giraffes, you could give credit to lớn an author this way:Để tránh mắc lỗi đạo văn, hãy luôn luôn ghi chú ví dụ nơi chúng ta lấy thông tin. Giáo viên của các bạn sẽ hướng dẫn bạn cách làm. Đôi khi, cô giáo yêu cầu học viên phải viết một thư mục. Đó là 1 trong danh sách những nguồn nhưng bạn sử dụng cho một phân tích hoặc báo cáo. Để làm điều đó, các bạn sẽ cần phải biết tác giả, tiêu đề, và từ ngày xuất bản. Ví dụ, nếu như khách hàng viết một report về hươu cao cổ, chúng ta cũng có thể trích dẫn thông tin tác giả theo cách này:But your most important guide on sourcing is your teacher. Different teachers will have different rules. If you"re confused, ask questions khổng lồ make sure you understand what your teacher expects. & if you write something really great about sharks or any other topic, maybe someday someone will be quoting you in a report!Nhưng phía dẫn đặc biệt nhất về việc đào bới tìm kiếm nguồn tham khảo đó là giáo viên của bạn. Các giáo viên khác nhau sẽ có những quy định khác nhau.

Xem thêm: " Herbs Là Gì ?, Có Bao Nhiều Loại, Công Dụng Của Herb Có Bao Nhiều Loại, Công Dụng Của Herb

Nếu như bạn chưa rõ, hãy hỏi kỹ để chắc chắn là mình hiểu đông đảo gì gia sư yêu cầu. Và nếu bạn viết một cái nào đấy thực sự tuyệt vời về cá to hoặc ngẫu nhiên chủ đề như thế nào khác, có thể một ngày như thế nào đó sẽ sở hữu được một fan trích dẫn xem thêm từ các bạn trong một report của họ!