Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hình học 10 chương 3 trắc nghiệm

**

Chương 1: Mệnh đề - Tập vừa lòng bài xích 1: Mệnh đề bài bác 2: Tập hòa hợp bài bác 3: các phép toán tập hợp bài bác 4: những tập phù hợp số bài 5: Số sát đúng. Sai số Ôn tập Toán 10 Chương 1 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai bài bác 1: Hàm số bài xích 2: Hàm số y = ax + b bài xích 3: Hàm số bậc nhị Ôn tập Toán 10 Chương 2 Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình bài bác 1: Đại cương về phương trình bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai bài bác 3: Phương trình cùng hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Ôn tập Toán 10 Chương 3 Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình bài 1: Bất đẳng thức bài 2: Bất phương trình cùng hệ bất phương trình một ẩn bài 3: vết của nhị thức số 1 bài 4: Bất phương trình số 1 hai ẩn bài 5: vệt của tam thức bậc nhì Ôn tập Toán 10 Chương 4 Chương 5: thống kê bài xích 1: Bảng phân bố tần số và gia tốc bài xích 2: Biểu vật dụng bài 3: Số mức độ vừa phải cộng. Số trung vị. Kiểu mốt bài xích 4: Phương sai và độ lệch chuẩn chỉnh Ôn tập Toán 10 Chương 5 Chương 6: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác bài bác 1: Cung cùng góc lượng giác bài bác 2: quý hiếm lượng giác của một cung bài bác 3: công thức lượng giác Ôn tập Toán 10 Chương 6 Chương 1: Vectơ bài 1: các định nghĩa bài 2: Tổng cùng hiệu của nhì vectơ bài 3: Tích của vectơ với một số bài bác 4: Hệ trục tọa độ Ôn tập Toán 10 Chương 1 Hình học Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng bài xích 1: giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o bài xích 2: Tích vô hướng của hai vectơ bài 3: các hệ thức lượng trong tam giác với giải tam giác Ôn tập Toán 10 Chương 2 Hình học tập Chương 3: phương pháp tọa độ trong mặt phẳng bài 1: Phương trình con đường thẳng bài 2: Phương trình đường tròn bài bác 3: Phương trình đường elip Ôn tập Toán 10 Chương 3 Hình học tập Trắc nghiệm tổng vừa lòng Toán 10 Đề thi Toán 10 Đề thi Toán 10 học tập kì 1 tất cả đáp án Đề thi Toán 10 học kì 2 gồm đáp án
Mục lục
home Lớp 10 Toán vị trí cao nhất 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 3 Hình học gồm đáp án

đứng top 5 Đề bình chọn 1 tiết Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án


Đề soát sổ 45 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

1214 lượt thi

16 câu hỏi

45 phút


BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Danh sách câu hỏi
Xem thêm: Đề Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Học Kì 2, Trắc Nghiệm Địa Lí 11 Học Kì 2

Câu 1:


Phần I: Trắc nghiệm

Đường thẳng trải qua M(-2;2) và nhận vectơn→=3;-2làm vectơ pháp tuyến có phương trình bao quát là: