Bạn đang gặp mặt khó khăn trước kì đánh giá 1 tiết và bạn không biết làm thế nào để có được điểm số như ao ước muốn. Hãy tham khảo 2 Đề đánh giá 1 tiết Toán 12 - Chương 4 (số phức) - GIải tích cùng với nội dung liên quan đến: những bài tập về số phức, giải phương trình bên trên tập số phức,...sẽ giúp chúng ta nhận ra những dạng bài xích tập khác biệt và giải pháp giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết số phức có đáp án

*

KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG IV (số phức)I. Mục tiêu:- soát sổ sự thâu tóm kiến thức của HS về chương số phức và cách áp dụng những kiến thức vàobài tập.- Rèn kĩ năng tư duy lôgic và tài năng giải bài bác tập.- Rèn tính trường đoản cú giác, tự do trong kiểm tra.II. Chuẩn chỉnh bị:- GV: Ra đề kiểm tra.- HS: ôn lại các kiến thức của chương.III. Câu chữ kiểm tra:A. Đề bài: Đề Số 1Câu 1( 3 điểm) tìm kiếm số phức z biết a) z  2  3i   3  5i  7  8i . 3 i b) z  . (1  2i )(1  i )Câu 2(6 điểm) Giải các phương trình sau trên tập số phức a) 2 z 2  z  7  0 b) z 4  6 z 2  27  0 c) z 3  z 2  3z  10  0 d ) z  2 z  2  4iCâu 3(1 điểm) tra cứu tập hợp những điểm biểu diễn số phức z biết: 2 z  i  z  z  2i Đề Số 2Câu 1( 3 điểm) tìm kiếm số phức z biết a) z  2  5i   6  5i  7  9i . 2  3i b) z  . (4  3i )(1  i )Câu 2(6 điểm) Giải những phương trình sau bên trên tập số phức a) 3z 2  2 z  5  0 b) z 4  2z 2  8  0 c) 2 z 3  3 z 2  6 z  5  0 d) z  3 z  6  16iCâu 3(1 điểm) search tập hợp những điểm màn trình diễn số phức z biết: z z3  4 BIỂU ĐIỂM – ĐÁP ÁN ĐỀ 1 Câu văn bản ĐiểmCâu 1a z  2  3i   3  5i  7  8i  z  2  3i   10  13i 0,51,5 điểm 10  13i (10  13i )(2  3i ) 19  56i 19 56 z    z  i 1,0 2  3i 49 13 13 13Câu 1b 3 i 3  i (3  i ) 2 8  6i 4 31,5 điểm z z     i 0,5+1 (1  2i )(1  i ) 3i 10 10 5 5Câu 1b 2 2 z  z  7  0 ;   1  56  55  0 0,51,5 điểm 1  i 55 Phương trình bao gồm hai nghiệm z1,2  1,0 4Câu 2a z 4  6 z 2  27  01,5 điểm Đặt t  z 2 , ta có phương trình t 2  6t  27  0 . 0,5 Phương trình tất cả hai nghiệm là t1  3; t 2  9 0,5 với t1  3  z 2  3  z   3 0,5 cùng với t2  9  z 2  9  z  3iCâu 2b z 3  z 2  3 z  10  0  (z  2)( z 2  z  5)  0 0,51,5 điểm  z2  z2   2  1,0  z  z50  z  1  i 19   2Câu 2c z  2 z  2  4i1,5 điểm hotline z  x  yi, x, y  0,5 z  2 z  2  4i  x  yi  2  x  yi   2  4i  2 1,0 3 x  2 x  3  3x  yi  2  4i    3  z   4i y4 y  4 2 Câu 3 giả sử z  x  yi,( x, y  ) . Điểm màn trình diễn số phức z là M ( x; y ) z  i  x  ( y  1)i  z  i  x 2  ( y  1) 2 z  z  2i  x  yi  x  yi  2i  (2 y  2)i  z  z  2i  2 y  2 0,5 2 2 z  i  z  z  2i  2 x 2  ( y  1) 2  2 y  2  4  x 2  ( y  1) 2   4 y 2  8 y  4  4 x 2  0  x0 0,5 Tập hợp những điểm biểu diễn số phức z là trục tung Oy. ĐỀ 2 Câu ngôn từ ĐiểmCâu 1a z  2  5i   6  5i  7  9i  z  2  5i   13  14i 0,51,5 điểm 13  14i ( 13  14i )(2  5i ) 96  37i 96 37 z   z  i 1,0 2  5i 4  25 29 39 29Câu 1b 2  3i 2  3i (2  3i )(7  i ) 11  23i 11 231,5 điểm z z     i 0,5+1 (4  3i )(1  i ) 7i 50 50 50 50Câu 1b 3 z 2  2 z  5  0 ;  "  1  15  14  0 0,51,5 điểm 1  i 14 Phương trình tất cả hai nghiệm z1,2  1,0 3Câu 2a z4  2z2  8  01,5 điểm Đặt t  z 2 , ta gồm phương trình t 2  2t  8  0 . 0,5 Phương trình tất cả hai nghiệm là t1  2; t 2  4 0,5 cùng với t1  2  z 2  2  z  i 2 0,5 với t2  4  z 2  4  z  2Câu 2b 2 z 3  3 z 2  6 z  5  0  (z  1)(2 z 2  z  5)  0 0,51,5 điểm  z2  z 1   2  1,0  2z  z  5  0  z  1  i 39   4Câu 2c z  3 z  6  16i1,5 điểm điện thoại tư vấn z  x  yi, x, y  0,5 z  3z  6  16i  x  yi  3  x  yi   6  16i  2 x  6  x3 1,0  2 x  4 yi  6  16i     z  3  4i  4 y  16  y  4Câu 3 mang sử z  x  yi,( x, y  ) .

Xem thêm: Mục Tiêu Của Chính Sách Giải Quyết Việc Làm Ở Nước Ta Là, Bài 11: Chính Sách Dân Số Và Giải Quyết Việc Làm

Điểm biểu diễn số phức z là M ( x; y ) z  z  3  x  yi  x  yi  3  2 x  3  z  z  3  2 x  3  1 0,5  x  2x  3  4 2 Theo đưa thiết z  z  3  4  2 x  3  4     2 x  3  4 x   7   2 7 1 0,5 Tập hợp những điểm biểu diễn số phức z là hai đường thẳng x   với x  . 2 2