Đề đánh giá học kì 1 hóa học 10 hóa học 10 bài tập chất hóa học 10 Ôn luyện hóa học 10 thông số kỹ thuật electron sống trạng thái cơ bạn dạng


Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 hóa 10

*
pdf

Đề chất vấn học kỳ 1 năm 2006-2007 hóa 10 TP Đà Nẵng


*
pdf

xây dựng bài giảng chất hóa học 10 tập 1 part 8


*
pdf

thi công bài giảng chất hóa học 10 tập 2 part 8


*
pdf

thực hiện WebQuest trong dạy dỗ học dự án công trình “nghiên cứu vãn sự xuất hiện của clo trong nước sinh hoạt” (hóa học tập 10) nhằm mục đích phát triển nă...


*
pdf

Vận dụng quy mô “Lớp học đảo ngược” vào dạy dỗ học bài bác “Oxi- Ozon” (Hóa học 10) thông qua bài giảng E-learning


Nội dung

tủ sách Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phíSỞ GD VÀ ĐT BẮC NINHTRƯỜNG thpt LƯƠNG TÀIĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017 - 2018MÔN: HÓA HỌC 10Thời gian có tác dụng bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)----------------------------------------------Phần I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)Chọn đáp án chuẩn cho mỗi thắc mắc sau:Câu 1. Cấu hình electron của nguyên tử gồm Z = 9 làA. 1s22s23p5B. 1s22s23s2 3p3C. 1s23s2 3p5D. 1s22s22p5Câu 2. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, đội VIA trong bảng tuần hoàn. Phát biểu nào sau đây đúng?A. Nguyên tử X gồm 6 lớp electronB. Thành phần X là kim loạiC. Nguyên tử X gồm 6 electron hóa trịD. Hóa trị tối đa của X cùng với oxi là 3Câu 3. Số lão hóa của nguyên tử lưu hoàng trong phân tử H2SO3 làA. -6B. +6C. +4D. -42 26 23Câu 4. Nguyên tử photpho (Z=15) có thông số kỹ thuật electron: 1s 2s 2p 3s 3p . Khẳng định nào dưới đây sai?A. Lớp M (n=3) của nguyên tử photpho gồm 3 electronB. Nguyên tử photpho gồm 3 lớp electronC. Photpho là thành phần pD. Photpho là phi kim vì gồm 5 electron lớp bên ngoài cùngCâu 5. Trong tự nhiên, nhân tố brom (Br) có 2 đồng vị là 3579 Br cùng 3581Br . Biết đồng vị 3579 Br chiếm54,5 % số nguyên tử. Nguyên tử khối vừa phải của brom làA. 79,19B. 79,91C. 80,09D. 80,90Câu 6. Cho các nguyên tố na (Z=11); Mg (Z=12) cùng Al (Z=13). Tính kim loại của những nguyên tố giảmdần theo sản phẩm công nghệ tự làA. Al>Mg>NaB. Na>Al>MgC. Mg>Al>NaD. Na>Mg>AlPhần II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)Câu 1 (3,0 điểm). Mang đến hai nguyên tố: X (Z = 11), Y (Z = 8)a) Viết thông số kỹ thuật electron của nhì nguyên tử X và Yb) Suy ra địa chỉ của X và Y vào bảng hệ thống tuần hoàn (có lý giải ngắn gọn)c) cho biết X, Y là kim loại, phi kim tốt khí hiếm? dự đoán kiểu liên kết hình thành thân X và Y.Viết phương pháp phân tử hợp hóa học tạo bởi X cùng Y.Câu 2 (2,5 điểm). Mang lại H (Z=1); N (Z=7); Mg (Z=12) với Cl (Z=17)a) Viết phương trình màn trình diễn sự chế tạo ra thành ion tương xứng từ những nguyên tử Mg, Cl và màn trình diễn sựtạo thành link ion trong phân tử magie clorua (MgCl2)b) Viết phương pháp electron, công thức cấu trúc của phân tử amoniac (NH3)c) khẳng định hóa trị (điện hóa trị hoặc cộng hóa trị) của các nguyên tố tương ứng trong các phân tửMgCl2 với NH3Câu 3 (1,5 điểm).Cho 21,6 gam láo hợp gồm Mg với MgCO3 bội nghịch ứng không còn với 187,6 gam hỗn hợp HCl (vừa đủ). Saukhi bội nghịch ứng xong xuôi thu được 8,96 lít tất cả hổn hợp khí (đktc) cùng dung dịch Xa) Viết các phương trình bội phản ứng xảy raTrang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíb) khẳng định nồng độ % của hóa học tan trong hỗn hợp X---------------- HẾT ---------------Cho biết nguyên tử khối của một trong những nguyên tố: H = 1; C=12; O = 16; Mg = 24; Cl = 35,5.Học sinh không được áp dụng Bảng tuần hoàn!ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂMPhần 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)Mỗi giải đáp đúng được 0,5 điểm1. D2. C3. C4. A5. B6. DPhần 2. TỰ LUẬN (7,0 điểm)CâuÝa)1b)c)a)2b)c)Nội dungĐiểm- Viết đúng thông số kỹ thuật electron của X; Y1,0- Suy đúng địa chỉ của X, Y vào BTH1,0Tổng3,0 đ(nếu HS không phân tích và lý giải trừ 0,25 đ cho từng trường hợp)- xác minh đúng tính KL, PK0,5- dự kiến đúng links (0,25đ) cùng viết đúng bí quyết hợp hóa học (0,25đ)0,5- Viết được phương trình chế tạo ra thành ion Mg2+ cùng Cl-0,5- Viết sơ thứ tạo links ion hay biểu diễn bằng phương trình hóa học0,5- Viết đúng phương pháp electron của phân tử NH30,5- Viết đúng cách làm cấu tạo0,5- xác định đúng điện hóa trị của Mg với Cl0,25- khẳng định đúng cộng hóa trị của N, H0,252,5 đTa có: nhh khí= 0,4 mol. PTPƯ xảy ra:a)Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑ (1)MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O (2)0,5Gọi số mol của Mg với MgCO3 theo thứ tự là x, y mol. Lập hệ PT3- Lập hệ PT; giải ra x = y = 0,2b)0, 5- từ pư (1, 2) suy ra nMgCl2 = 0,4 mol …………………………………….Ta bao gồm mddX = 21,6 + 187,6 – 0,2x(2 + 44) = 200 gam- Vậy: C % MgCl2 0, 4  95 100  19, 0 % ………………………….…..200Trang chủ: https://vndoc.com/ | email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 61880,51,5 đ Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phíTỔNGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNGTRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT&DL(Đề thi tất cả 03 trang)7,0 đĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM 2018 - 2019Môn: hóa học - Khối: 10Thời gian làm bài: 45 phút, ko kể thời gian phát đềMã đề: 101ĐỀ CHÍNH THỨCA. Phần trắc nghiệm: (7,0 điểm)Câu 1: Nguyên tử X bao gồm Z = 11, nó có chức năng tạo thành:A. Ion X+B. Ion X3+C. Ion XD. Ion X3Câu 2: Electron thuộc lớp nào tiếp sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân ?A. Lớp MCâu 3: Số p, n, e trong ionB. Lớp L5626C. Lớp KD. Lớp NFe3+ theo lần lượt là :A. 26, 30, 23C. 26, 30, 24B. 26, 30, 28D. 56, 20, 26Câu 4: cấu hình electron của những nguyên tố khí hiếm có đặc điểm:A. Có 8 electron ở lớp bên ngoài cùng.B. Có 8 electron ở phần bên ngoài cùng (trừ heli chỉ tất cả 2 electron).C. Tất cả 8 electron sinh sống phân phần bên ngoài cùng.D. Tất cả 8 electron sinh hoạt lớp trang bị 3.Câu 5: Ion dương được ra đời khi :A. Nguyên tử nhịn nhường proton.B. Nguyên tử nhận thêm electron.C. Nguyên tử nhường nhịn electron.D. Nguyên tử dấn thêm proton.Câu 6: phân tử nhân của đa số các nguyên tử do các loại phân tử sau cấu tạo nênA. Electron, proton cùng nơtronC. Proton với nơtronB.electronvànơtronD. Electron và protonCâu 7: vào một chu kì, đi trường đoản cú trái thanh lịch phải, hóa trị của các nguyên tố vào hợp chất khí cùng với hiđro:A. Tăng lần lượt từ là 1 đến 8.B. Tăng lần lượt từ là một đến 4.C. Tăng lần lượt từ một đến 7.D. Sút lần lượt tự 4 mang lại 1.Câu 8: Điều xác minh nào sau đấy là sai ?Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phíA. Phân tử nhân nguyên tử được kết cấu nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.B. Vào nguyên tử số phân tử proton ngay số hạt electron.C. Số khối A là tổng cộng proton (Z) cùng tổng số nơtron (N).D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi những hạt proton, electron, nơtron.Câu 9: nhị nguyên tử đồng vị gồm cùng:A. Số electron ngoài cùng.B. Tính chất hóa học.C. Số proton trong phân tử nhân.D. A, B, C đa số đúngCâu 10: Chọn phương pháp electron đúng của phân tử hiđro clorua :A . H : ClB. H: ClCâu 11: liên kết cộng hoá trị là:C. H-ClD. H :ClA. Link được tạo nên giữa nhị nguyên tử bởi cặp electron chung.B. Liên kết trong các số đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử.C. Links được hình thành vì sự di chuyển electron.D. Links giữa các phi kim với nhau.Câu 12: Cho cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố sau, đâu là cấu hình electron nguyên tửcủa nguyên tố team IA?A. 1s22s22p63s23p2B.1s22s22p63s2C. 1s22s22p4D. 1s22s1Câu 13: dãy nào trong những dãy dưới đây gồm các phân lớp electron vẫn bão hòa?A. S1 , p3, d7, f12B. S2, p6, d10, f14C. S2, d5, d9, f13D. S2, p4, d10, f10Câu 14: Nguyên tử X bao gồm tổng số phân tử p,n,e là 52 với số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của X làA. 17B. 18Câu 15: đến 2 kí hiệu nguyên tử2311C. 34Na và2312D. 52Mg , lựa chọn câu vấn đáp đúng.A. Na cùng Mg cùng bao gồm 23 electron.B. Na cùng Mg có cùng điện tích hạt nhân.C. Na cùng Mg là đồng vị của nhau.D. Hạt nhân của Na với Mg đều có 23 hạt.Câu 16 : thông số kỹ thuật electron ngơi nghỉ trạng thái cơ phiên bản của nguyên tử làm sao được viết đúng?A. 1s22s22p63s23d4C. 1s22s22p63s2B. 1s22s22p63s33p4D. 1s22s22p63s33p4Câu 17: links hoá học trong các phân tử các chất H2, Cl2 ,HCl thuộc loại :A. Link đơnC. Liên kết baB. Links đôiD. Link bộiCâu 18: Tên của những ion: Cl- ; O2- ; Al3+; Mg2+ thứu tự làTrang chủ: https://vndoc.com/ | email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíA. Anion clorua, anion oxi, cation nhôm, cation magie.B. Anion clo, anion oxi, cation nhôm, cation magie.C. Anion clorua, anion oxít, cation Al3+, cation Mg 2+D. Anion clorua, anion oxít, cation nhôm, cation magieCâu19:Nguyêntốhóahọcbaogồmcácnguyêntử:A. Tất cả cùng số khối AB.C. Có cùng số nơtronD. Bao gồm cùng số proton với số nơtronCócùngsốprotonCâu 20: Nguyên tử của yếu tắc X bao gồm tổng số hạt là 40 .Tổng số hạt có điện nhiều hơn thế nữa tổng số hạtkhông với điện là 12 phân tử .Nguyên tố X bao gồm số khối là :A. 27B. 26C. 28D. 23Câu 21: vào một chu kì, tính kim loại của các nguyên tố:A. Tăng theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân.B. Bớt theo chiều tăng nhiều của năng lượng điện hạt nhân.C. Không thay đổi.D. Không tồn tại quy hình thức biến đổi.Câu 22: Số electron về tối đa vào lớp L là :A. 2B. 8C. 18Câu 23: yếu tắc Cu gồm hai đồng vị bền là63,54. Tỉ lệ thành phần % đồng vị6329Cu ,65296329D. 32Cu và6529Cu . Nguyên tử khối vừa phải của Cu làCu theo lần lượt làA. 70% và 30%B. 27% cùng 73%C. 73% cùng 27%D. 64% với 36 %Câu 24: những hạt bao gồm trong nguyên tử2311Na :A.11 electron, 10 proton, 12 nơtronB. 10 electron, 11 proton, 12 nơtronC. 11 electron, 11 proton, 12 nơtronD. 11 electron, 11 nơtron, 12protonCâu 25: mang lại độ âm năng lượng điện của K là 0,82 ; của Br là 2,96 . Xác định loại links giữa K cùng Br trong phântử KBr ?A. Liên kết cộng hoá trị gồm cựcB. Link ionC. Links cộng hoá trịD. Liên kết cộng hoá trị ko cựcCâu 26: Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =18. Số lớp electron vào nguyên tử X làA. 4B. 2C. 3D. 6Câu 27: cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nhân tố là 3s23p1, số hiệu nguyên tửcủa nguyên tố đó là :A. 10B. 11C. 12D. 13Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phíCâu 28: thông số kỹ thuật electron bền chắc là thông số kỹ thuật electron bao gồm đặc điểm:A. Bao gồm 8 electron ở phần ngoài cùng.B. Gồm 8 electron ở phần ngoài cùng (hoặc chỉ gồm 2 electron như Heli).C. Gồm 8 electron nghỉ ngơi phân lớp ngoài cùng.D. Có 8 electron sống lớp thứ 3.B. Phần từ bỏ luận: (3,0 điểm)Một thành phần R ở trong chu kì 3, đội IA của bảng tuần hoàn.a, Viết cấu hình electron nguyên tử nhân tố đó.b, cho biết nguyên tố đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Giải thích?c, Viết bí quyết của oxit tối đa và phương pháp hiđroxit của thành phần đó.HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂMĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM:Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25điểmCâu 1ACâu 2CCâu 3ACâu 4BCâu 5CCâu 6CCâu 7DCâu 8ACâu 9DCâu 10DCâu 11ACâu 12DCâu 13BCâu 14ACâu 15DCâu 16CCâu 17ACâu 18DCâu 19BCâu 20ACâu 21BCâu 22BCâu 23CCâu 24CCâu 25BCâu 26CCâu 27DCâu 28BPHẦN TỰ LUẬN:a, Viết cấu hình electron nguyên tử: 1s22s22p63s11đb, yếu tố R là nhân tố kim loại, vì chưng nguyên tử có 1e ở lớp bên ngoài cùng.1,0đc, giải thích và viết được phương pháp oxit cao nhất: R2O0,5đc, phương pháp hiđroxit: ROH0,5đTHI HỌC KÌ I NĂM 201917Câu 1: Hiđro bao gồm 3 đồng vị H , H , 13H và oxi gồm đồng vị 1816 O, 18O, 1818O . Rất có thể có từng nào phân tửH2O được tạo ra thành từ bỏ hiđro cùng oxi?A. 16.B. 17.C. 18.D. 20.Câu 2: cho các phát biểu sau :(1). Chỉ bao gồm hạt nhân nguyên tử oxi mới tất cả 8p.(2). Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới gồm 8n.(3). Nguyên tử oxi bao gồm số e bằng số p.(4). Lớp e ngoại trừ cùng nguyên tử oxi có 6 e.(5). Số hiệu nguyên tử bằng điện tích phân tử nhân nguyên tử.(6). Số proton vào nguyên tử ngay số nơtron.(7). Số proton trong phân tử nhân thông qua số electron ở lớp vỏ nguyên tử.1121Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phílà(8). Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số phân tử proton cùng số hạt nơtron. Số tuyên bố saiA.2B.1C.4D.3Câu 3: đặc điểm nào tiếp sau đây của những nguyên tố sút dần trường đoản cú trái sang đề nghị trong một chu kìA. độ âm điện.B. Tính kim loại.C. Tính phi kim.D. Số oxi hoá trong oxit.Câu 4: cho những hạt vi mô: O2-, Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Hàng nào tiếp sau đây được xếp đúng sản phẩm công nghệ tự bánkính phân tử ?A. Al3+


Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Lượng Giác Có Đáp Án (Đại Số 11), 450 Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số

Đồ án tốt nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền