Toán học trung học phổ thông Luyện thi THPT quốc gia Đề thi THPT giang sơn Đề thi và đáp án Đề bình chọn Giáo án toán máy tính xách tay bỏ túi phương pháp toán học tập chủ thể xem nhiều nhất
*
Đề thi học tập kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2021 2022 trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu hồ chí minh
Đề thi vào cuối kỳ môn Toán lớp 12 năm 2021 2022 Sở giáo dục tỉnh Hậu Giang
Đề thi cuối kỳ 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 2022 Sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng theo ma trận Bộ tất cả đáp án
Đề thi thử xuất sắc nghiệp trung học phổ thông trường thpt Ninh Bình tệ bạc Liêu năm 2021 2022 lần 3 môn Toán
Tài liệu ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Môn Toán năm 2021 2022
*
Đề thi tham khảo xuất sắc nghiệp cỗ môn Toán năm 2022 lần 1 50 câu trắc nghiệm bao gồm đáp án giải mã chi tiết

Đề kiểm tra lớp 10 chương 3 phương trình đường thẳng (trắc nghiệm với tự luận)

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Đường trực tiếp $d:12x-7y+5=0$ không đi qua điểm nào sau đây?

A. $(-1;-1)$

B. $(1;1)$

C. $left( -frac512;0 ight)$

D. $left( 1;frac177 ight)$

Câu 2: kiếm tìm tọa độ vectơ pháp con đường của con đường thẳng có phương trình: $5x-10y+7=0$.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra phương trình đường thẳng lớp 10

A. $overrightarrown=(5;10)$

B. $overrightarrown=(1;2)$

C. $overrightarrown=(10;5)$

D. $overrightarrown=(1;-2)$

Câu 3: đến tam giác ABC, biết $A(1;4)$, $B(3;-1)$, $C(6;2)$. Lập phương trình tổng thể của đường trung đường AM.

A. $x-y-5=0$

B. $x+y-5=0$

C. $2x+y-5=0$

D. $2x-y-5=0$

Câu 4: Tính khoảng cách từ điểm $M(1;2)$đến con đường thẳng $Delta :3x-4y+1=0$.

A. $frac54$

B. $frac125$

C. $frac45$

D. $frac43$

Câu 5: đến tam giác ABC biết $a=17$cm, $b=21$cm và $c=10$cm. Tính diện tích s tam giác ABC.

A. 84

B. 48

C. $sqrt48$

D. $sqrt84$

Câu 6: mang lại tam giác ABC biết $AB=5$cm, $BC=7$cm cùng $AC=8$cm. Tính số đo của góc A.

A. $60^0$

B. $30^0$

C. $45^0$

D. $135^0$

Câu 7: Tìm thông số góc của con đường thẳng $d:left{ eginalign& x=1-t \& y=-3+2t \ endalign ight.$ .

A. $k=-frac12$

B. $k=-3$

C. $k=2$

D. $k=-2$

Câu 8: đến tam giác ABC biết góc $widehatA=60^0$, $b=8$cm với $c=5$cm. Tính a.

A. 129

B. 49

C. $sqrt129$

D. 7

Câu 9: Một đường thẳng có bao nhiểu vectơ chỉ phương?

A. 3 B. 1 C. Vô số D. 2

Câu 10: Điểm $M(-4;5)$ thuộc mặt đường thẳng nào sau đây?

A. $left{ eginalign& x=-4+5t \& y=3-2t \ endalign ight.$

B. $left{ eginalign& x=3-4t \& y=1+5t \ endalign ight.$

C. $left{ eginalign& x=-3+t \& y=3-2t \ endalign ight.$

D. $left{ eginalign& x=-1-3t \& y=6+t \ endalign ight.$

Câu 11: Cho hai tuyến phố thẳng $d:left{ eginalign& x=3-2t \& y=t \ endalign ight.$ với $Delta :mx+left( m-1 ight)y+2=0$. Tìm tất cả các quý hiếm của thông số m để hai đường thẳng d và $Delta $ vuông góc với nhau.

A. $-frac23$

B. $frac23$

C. $-1$

D. $1$

Câu 12: tìm tọa độ vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng có phương trình:

$left{ eginalign& x=1-t \& y=-4+2t \ endalign ight.$.

A. $overrightarrowu=(-1;2)$

B. $overrightarrowu=(2;1)$

C. $overrightarrowu=(1;-4)$

D. $overrightarrowu=(4;1)$

Câu 13: đến $d:sqrt3x-y=0$ và $d^':mx+y-1=0$. Search $m$ nhằm $ extcosleft( d,d^' ight)=frac12$.

A. $m=0$.

B. $m=pm sqrt3$.

C. $m=sqrt3$ hoặc $m=0$.

D. $m=-sqrt3$ hoặc $m=0$.

Câu 14: mang lại tam giác ABC bao gồm cạnh $BC=a,,AC=b$ với $AB=c$. Diện tích tam giác ABC được xem theo công thức

A. $S=frac12absin B$

B. $S=frac12absin A$

C. $S=frac12bcsin A$

D. $S=frac12bcsin B$

Câu 15: hotline I(a;b) là giao điểm của hai tuyến đường thẳng D: 4x - 3y - 26 = 0 với d: 3x + 4y - 7 = 0. Tính cực hiếm của biểu thức $P=a+b$

A. $P=-7$.

B. $P=-3$

C. $P=3$

D. $P=7$

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 4 điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng chứa hệ trục tọa độ Oxy, đến hai điểm A(-1; 2), B(3; 4) và đường thẳng $Delta :left{ eginalign& x=3-4t \& y=1+5t \ endalign ight.$

a) Viết phương trình thông số của con đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

b) Viết phương trình bao quát của mặt đường thẳng $Delta_1$ trải qua điểm B với vuông góc với mặt đường thẳng $Delta$.

Xem thêm: Top 10 Bài Viết Về Hồ Gươm Tiếng Anh Là Gì, Hồ Gươm Tiếng Anh Là Gì

c) tra cứu điểm C nằm trên phố thẳng $d:x-2y+1=0$ làm thế nào để cho tam giác ABC vuông trên C.

Câu 2: Trong khía cạnh phẳng chứa hệ trục toạ độ Oxy, đến hình bình hành ABCD bao gồm đỉnh A thuộc mặt đường thẳng $d:left{ eginalign& x=1-t \& y=3+2t \ endalign ight.$, B(0;1) với C(5;-3). Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp OA hiểu được đường thẳng AD đi qua điểm K(2;4).

----------- HẾT ----------