Bạn đang xem: Đề kiểm tra vật lý 10 chương 1 có đáp án

A.Vật vận động chậm dần dần đềuB.Vật chuyển động nhanh dần đềuC.Vật đứng yênD.Vật vận động thẳng rất nhiều

Câu 2:Mã câu hỏi:43541

Từ phương trình vận tốc: v = 15 + 5t (m/s). Tính chất của hoạt động là:


A.Vật hoạt động chậm dần đềuB.Vật chuyển động nhanh dần dần đềuC.

Vật đứng yênD.Vật hoạt động thẳng những
Câu 3:Mã câu hỏi:43542

Một vật chuyển động thẳng không thay đổi chiều trên 1 quãng đường dài 40m. Nửa quãng mặt đường đầu đồ gia dụng đi hết thời hạn t1= 5s, nửa quãng đường sau đồ đi hết thời gian t2= 2s. Vận tốc trung bình bên trên cả quãng mặt đường là:


A.7m/s B.5,71m/s C.2,85m/s D.0,7m/s

Câu 4:Mã câu hỏi:43543

Một vật vận động thẳng không thay đổi chiều. Bên trên quãng đường AB, đồ đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1= 20m/s, nửa quãng mặt đường sau đồ gia dụng đi với vận tốc v2= 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng mặt đường là:


A.12,5m/s B.8m/s C.4m/s D.0,2m/s

Câu 5:Mã câu hỏi:43544

Một xe chuyển động thẳng không thay đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60 km/h, 3 giờ sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h. Gia tốc trung bình của xe trong suốt thời hạn chạy là:


A.50km/h B.48 km/h C.44km/h D.34km/h

Câu 6:Mã câu hỏi:43545

Một xe vận động thẳng không thay đổi chiều có gia tốc trung bình là 20 km/h trên 1/4 đoạn đường đầu với 40 km/h bên trên 3/4 phần đường còn lại. Tốc độ trung bình của xe trên cả đoạn đường là :


A.30km/h B.32 km/hC.128km/h D.40km/h

Câu 7:Mã câu hỏi:43546

Một xe hoạt động thẳng không thay đổi chiều, vào nửa thời hạn đầu xe đua với tốc độ 12 km/h. Trong nửa thời gian sau xe chạy với gia tốc 18 km/h. Gia tốc trung bình vào suốt thời hạn đi là:


A.15km/h B.14,5km/h C.7,25km/h D.26km/h

Câu 8:Mã câu hỏi:43547

Một bạn đi xe đạp không thay đổi chiều trên 2/3 đoạn đường đầu với vận tốc trung bình 10 km/h và 1/3 đoạn đường sau với tốc độ trung bình đôi mươi km/h. Tốc độ trung bình của fan đi xe đạp trên cả quảng đường là


A.Chuyển rượu cồn thẳng hầu như là chuyển động có tiến trình là mặt đường thẳng và có vận tốc trung bình như nhau trên phần lớn quãng đườngB.Chuyển rượu cồn thẳng hồ hết là chuyển động trên mặt đường thẳng, gồm vectơ tốc độ không thay đổi theo thời gianC.Chuyển động thẳng gần như là chuyển động trên con đường thẳng, vật dụng đi được rất nhiều quãng đường bằng nhau giữa những khoảng thời hạn bằng nhauD.Cả 3 giải đáp trên

Câu 10:Mã câu hỏi:43549

Chọn giải đáp đúng:

Trong chuyển động thẳng đều:


A.Quãng đường đi được s tỉ lệ thành phần nghịch với vận tốc vB.Tọa độ x tỉ lệ thành phần thuận với vận tốc vC.Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian vận động tD.Quãng lối đi được s tỉ lệ thành phần thuận cùng với thời gian chuyển động t

Câu 11:Mã câu hỏi:43550

Chọn câu phát biểu ĐÚNG. Trong vận động thẳng đầy đủ thì :


A.Quãng đường đi được s tăng tỉ lệ thành phần với vận tốc v.B.Tọa độ x tăng tỉ lệ thành phần với vận tốc v.C.Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian hoạt động t.D.Quãng lối đi được s tỉ trọng thuận với thời gian vận động t.

Câu 12:Mã câu hỏi:43551

Phương trình vận động của một thiết bị trên một con đường thẳng bao gồm dạng:

x = -15t2+ 30t + 2. Tin tức nào tiếp sau đây sai?


A.Vận tốc ban sơ của đồ dùng là 30 m/s2B.Vật vận động thẳng chậm dần đềuC.Gia tốc của đồ gia dụng là - 30 m/s2D.Gia tốc của đồ gia dụng là 30 m/s2

Câu 13:Mã câu hỏi:43552

Chất điểm vận động trên trục Ox, bước đầu chuyển rượu cồn tại thời gian t = 0, bao gồm phương trình hoạt động là x = t2+ 10t +8. Hóa học điểm đưa động:


A.Chậm dần hầu như theo chiều âmB.Chậm dần đầy đủ theo chiều dươngC.Nhanh dần đông đảo theo chiều âmD.Nhanh dần gần như theo chiều dương

Câu 14:Mã câu hỏi:43553

Chất điểm vận động trên trục Ox, bước đầu chuyển cồn tại thời điểm t = 0, bao gồm phương trình hoạt động là x = t2+ 10t +8. Phương trình gia tốc của vật là:


A.10 – 2t B.10 + 2t C.10 – t D.10 + t

Câu 15:Mã câu hỏi:43554

Một vật hoạt động thẳng tất cả phương trình: x = 4t2+ 20t (m;s). Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm t1= 2s đến thời gian t2= 5s


A.144 cm B.144 m C.14 m D.Đáp án không giống

Câu 16:Mã câu hỏi:43555

Một nguời đi xe sản phẩm công nghệ từ A cho tới B bí quyết 45 km. Trong nửa thời gian đầu đi với gia tốc v1, nửa ít ngày sau đi cùng với v2= 2/3 v1. Khẳng định v2biết sau 1h30 phút nguời đó mang đến B.


A.Hệ quy chiếu có hệ trục tọa độ đính thêm với vật có tác dụng mốc và đồng hồ thời trang đếm thời gianB.Hệ quy chiếu được dùng để xác định tọa độ hóa học điểmC.Chuyển động và trạng thái tự nhiên và thoải mái có đặc thù tuyệt đốiD.Gốc thời gian là thời điểm t=0

Câu 18:Mã câu hỏi:43557

Lúc 2h ngày hôm qua xe công ty chúng tôi đi qua quốc lộ 1A cách tp bắc ninh 50km". Việc xác xác định trí của xe pháo như trên không đủ yếu tố gì ?


A.Chiều dương trên phố điB.Vật làm cho mốcC.Thước đo cùng đồng hồD.Mốc thời hạn

Câu 19:Mã câu hỏi:43558

Chọn phát biểu sai: Trong hoạt động thẳng


A.Tốc độ trung bình của hóa học điểm luôn luôn nhận giá trị dươngB.Vận tốc mức độ vừa phải của chất điểm là quý hiếm đại sốC.Nếu chất điểm không đổi chiều hoạt động thì tốc độ trung bình của chất điểm phẳng phiu tốc trung bình của chính nó trên đoạn đường đóD.Nếu độ dời của hóa học điểm trong một khoảng thời hạn bằng không thì tốc độ trung bình vào khoảng thời hạn đó cũng bằng không

Câu 20:Mã câu hỏi:43559

Một viên bi lăn cấp tốc dần gần như từ đỉnh một máng nghiêng cùng với v0= 0, a = 0,5 m/s2. Sau bao lâu viên bi đạt v = 2,5m/s?


A.2,5sB.5s C.10s D.0,2s

Câu 21:Mã câu hỏi:43560

Một đoàn tàu bước đầu chuyển động nhanh dần phần lớn khi đi hết 1km đầu tiên thì v1= 10m/s. Tính vận tốc v sau khi đi hết 2km


A.10 m/sB.20 m/s C.10√2 m/s D.10√3 m/s

Câu 22:Mã câu hỏi:43561

Một viên bi thả lăn cùng bề mặt phẳng nghiêng không tốc độ đầu với gia tốc 0,1 m/s2. Hỏi sau bao lâu kể từ khi thả, viên bi có tốc độ 2 m/s?


A.20s B.10s C.15s D.12s

Câu 23:Mã câu hỏi:43562

Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến tốc độ 36 km/h. Sau bao lâu tàu đạt đến gia tốc 54 km/h?


A.10s B.20s C.30s D.40s

Câu 24:Mã câu hỏi:43564

Một viên bi vận động thẳng nhanh dần các không gia tốc đầu trên máng nghiêng với trong giây máy năm nó đi được quãng đường bởi 1,8m. Gia tốc của viên bi vận động trên máng nghiêng là:


A.0,4 m/s2 B.0,5 m/s2 C.2 m/s2 D.2,5 m/s2

Câu 25:Mã câu hỏi:43565

Vật chuyển động nhanh dần phần đa theo chiều dương với gia tốc đầu 2 m/s, tốc độ 4 m/s2:


A.Vận tốc của thứ sau 2s là 8 m/sB.Đường đi sau 5s là 60 mC.Vật đạt gia tốc 20 m/s sau 4 sD.Sau khi đi được 10 m,vận tốc của trang bị là 64 m/s

Câu 26:Mã câu hỏi:43566

Một tàu dời ga vận động nhanh dần đều, sau 1 phút tàu đạt 54 km/h. Quãng con đường tàu đi được trong giây sản phẩm 60 là: (làm tròn đến chữ số thập phân sản phẩm công nghệ nhất)


A.14,8 m B.18,7 m C.14,5 m D.14,9 m

Câu 27:Mã câu hỏi:43567

Một xe vận động chậm dần đều với v0= 10 m/s. Thời hạn vật đi đến khi tạm dừng là 5s. Quãng mặt đường vật đi được trong 2 giây cuối là:


A.5 m B.5,2 m C.4 m D.4,2 m

Câu 28:Mã câu hỏi:43569

Một xe chuyển động chậm dần đa số với v0= 54 km/h. Quãng mặt đường vật đi được đến lúc dừng hẳn là 30 m. Quãng đường vật đi được vào 2 giây cuối là:


A.Trong chuyển động nhanh dần đều, tốc độ và tốc độ của vật luôn dươngB.Trong chuyển động nhanh dần đều, tích của gia tốc và gia tốc luôn dươngC.Trong chuyển động chậm dần dần đều, gia tốc v D.Trong hoạt động chậm dần đều, vận tốc a

Câu 30:Mã câu hỏi:43572

Một vật chuyển động nhanh dần hồ hết với vận tốc ban sơ bằng 0. Trong giây vật dụng nhất, đồ vật đi được quãng con đường s = 3m. Trong giây vật dụng hai, thứ đi được quãng con đường bao nhiêu?


A.9 m B.3 m C.6 m D.Đáp án không giống

Câu 31:Mã câu hỏi:43573

Câu nào sau đây nói về vận động thẳng đổi khác đều là không đúng?


A.Gia tốc của vật hoạt động thẳng đổi khác đều luôn luôn cùng phương, cùng chiều với vận tốcB.Vận tốc ngay tắp lự của vật hoạt động thẳng chuyển đổi đều tất cả độ béo tăng hoặc sút đều theo thời gianC.Gia tốc của vật chuyển động thẳng biến hóa đều luôn luôn có độ phệ không đổiD.Quãng lối đi được của vật vận động thẳng chuyển đổi đều luôn luôn được tính bởi công thức s = vtb.t

Câu 32:Mã câu hỏi:43574

Chọn phát biểu sai:


A.Vectơ vận tốc của chuyển động thẳng chuyển đổi đều thuộc chiều cùng với vectơ vận tốcB.Vectơ gia tốc của vận động thẳng thay đổi đều gồm phương ko đổiC.Vectơ vận tốc của vận động thẳng chậm chạp dần hầu như ngược chiều cùng với vectơ vận tốcD.Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng đổi khác đều gồm độ mập không thay đổi

Câu 33:Mã câu hỏi:43575

Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bang 0 (bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 9,8 m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng?


A.0.05sB.0.45sC.1.95sD.2s

Câu 34:Mã câu hỏi:43576

Trong suốt giây cuối cùng, một vật rơi tự vì đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h kể từ vị trí ban đầu của vật. Độ cao h đo (lấy g = 9,8 m/s2) bằng?


A.9.8 mB.19.6 mC.29.4 mD.57 m

Câu 35:Mã câu hỏi:43577

Một vật nhỏ rơi tự vày từ các độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự bởi vì g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được trong một giây cuối cùng trước lúc chạm đất là?


A.5 mB.35 mC.45 mD.20 m

Câu 36:Mã câu hỏi:43578

Một vật rơi tự vị tại khu vực có g = 10 m/s2. Vào 2 giây cuối vật rơi được 180 m. Thời gian rơi của vật là?


A.Chuyển đụng của đôi mắt xích xe đạp khi xe chạyB.Chuyển động của đầu cánh gió trần khi quay ổn định địnhC.Chuyển cồn của đầu cánh quạt trần khi vừa bậtD.Chuyển đụng của bé lắc đồng hồ thời trang

Câu 38:Mã câu hỏi:43583

Chọn tuyên bố sai: hoạt động tròn hầu hết có


A.Quỹ đạo là một trong đường trònB.Tốc độ góc ko đổiC.Tốc độ lâu năm không đổiD.Vectơ tốc độ không thay đổi

Câu 39:Mã câu hỏi:43584

Số vòng xoay của một chu kì gọi là tần số quay


A.Tần số con quay tỉ lệ nghịch với chu kì quayB.Chu kì quay càng nhỏ thì tốc độ góc càng lớnC.Số vòng quay trong một chu kì điện thoại tư vấn là tần số quayD.Chất điểm vận động tròn phần đông quay một vòng mất thời hạn là một chu kì

Câu 40:Mã câu hỏi:43585

Khi một vật chuyển động tròn mọi thì câu nào sau đây là sai?


A.Góc xoay càng to thì tốc độ góc càng lớnB.Chu kì tảo càng nhỏ tuổi thì vận tốc góc càng lớnC.Tần số cù càng phệ hì chu kì con quay càng nhỏD.Tần số tảo càng to thì tốc độ góc càng lớn

*Xem thêm: Trắc Nghiệm Gdcd 11 Bài 10 : Nền Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd Lớp 11 Bài 10


Toán 10

Lý thuyết Toán 10