Đề thi Hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm tất cả đáp án được xephangvanban.com tổng thích hợp và chia sẻ trong nội dung bài viết sau đây đang là tư liệu ôn thi cuối kì 2 môn Hóa có ích cho những em học sinh ở dạng bài thi trắc nghiệm. Với các thắc mắc trắc nghiệm Hóa 10 cuối kì 2 gồm đáp án chi tiết sẽ giúp củng cố gắng thêm kiến thức môn hóa học lớp 10 giỏi hơn giúp các em đạt hiệu quả tốt trong kì thi không còn học kì 2. Sau đấy là nội dung chi tiết đề thi Hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm bao gồm đáp án, câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 học kỳ 2 xephangvanban.com xin chia sẻ đến chúng ta đọc.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm


1. Đề thi chất hóa học kì 2 lớp 10 năm 2021-2022

Câu 1. cho những chất sau: NaOH (1), Mg (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), Na2SO4 (6). Mọi chất làm sao tác dung được với axit HCl

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 2. chất nào dưới đây chỉ gồm tính oxi hoá, không tồn tại tính khử?

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Câu 3. tất cả hổn hợp khí như thế nào sau đây hoàn toàn có thể tồn tại cùng nhau?

A. Khí H2S và khí CO2

B. Khí O2 và khí Cl2.

C. Khí O2 cùng khí H2.

D. Khí NH3 với khí HCl.

Câu 4. cho những phản ứng:

(1) O3 + hỗn hợp KI

(2) F2 + H2O

(3) MnO2+ HCl đặc

(4) Cl2 + dung dịch H2S

Các bội nghịch ứng tạo ra đơn chất là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn m gam sắt trong khí Cl2 dư,thu được 32,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 14 g

B. 16,8 g

C. 5,6 g

D. 8,4 g

Câu 6. hầu như phản ứng nào sau đây minh chứng tính thoái hóa của ozon táo tợn hơn oxi?


(1) O3 + Ag

(2) O3 + KI + H2O

(3) O3 + Fe

(4) O3 + CH4

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 2, 4.

D. 3, 4.

Câu 7. SO2 luôn thể hiện tại tính khử trong các phản ứng với

A. H2S, O2, nước Cl2.

B. Hỗn hợp NaOH, Mg, hỗn hợp KMnO4.

C. Hỗn hợp KOH, CaO, nước Cl2.

D. H2, nước Cl2, hỗn hợp KMnO4.

Câu 8. cho thấy tổng hệ số cân đối phương trình dưới đây

FeO + H2SO4 → H2O + Fe2(SO4)3 + SO2

A. 10

B. 11

C. 12

D. 14

Câu 9. chọn câu đúng:

A. Có thể nhận biết ion F-, Cl-, Br-, I- chỉ bằng dung dịch AgNO3.

B. Các ion Cl-, Br-, I- đầy đủ cho kết tủa màu trắng với Ag+.

C. Những ion F-, Cl-, Br-, I- số đông tạo kết tủa với Ag+.

D. Trong các ion halogenua, chỉ có ion Cl- bắt đầu tạo kết tủa với Ag+.

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam tất cả hổn hợp Fe và Mg trong khí Clo dư.Sau bội nghịch ứng thu được 61 gam hóa học rắn.Phần trăm cân nặng của Mg trong hỗn hợp là:

A. 26,09%

B. 39,13 %

C. 52,175

D. 45,65%

Câu 11. Có thể làm khô khí SO2 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc, nhưng mà không thể làm thô NH3 ẩm bằng dung dịch H2SO4 đặc vì:

A. NH3 tác dụng với H2SO4.

B. Không có phản ứng xảy ra.

C. CO2 tác dụng với H2SO4.

D. Phản ứng xảy ra quá mãnh liệt.

Câu 12. cho bột fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng cho đến khi Fe không hề tan được nữa. Thành phầm thu được trong dung dịch sau phản bội ứng là:


A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4 cùng Fe.

D. FeSO4 cùng Fe2(SO4)3.

Câu 13. cho 2,6 gam một kim loại M tất cả hóa trị II tác dụng vừa đầy đủ với 0,56 lít tất cả hổn hợp X gồm O2 và Cl2 nghỉ ngơi (đktc) sau phản nghịch ứng nhận được 3,79 gam hóa học rắn là những oxit cùng muối. Tìm kim loại M là

A. Ca

B. Cu

C. Mg

D. Zn

Câu 14. Đối với những phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất, vận tốc phản ứng tăng là do

A. Nồng độ của những chất khí tăng lên.

B. Nồng độ của những chất khí bớt xuống.

C. Hoạt động của các chất khí tăng lên.

D. Nồng độ của các chất khí không nỗ lực đổi.

Câu 15. Dẫn 11,2 lít khí clo vào 500ml hỗn hợp chứa hỗn hợp NaBr 1M cùng NaI 1,2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn đun nóng để cô cạn dug dịch chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị m là:

A. 141,5 gam

B. 68,8 gam

C. 73,5 gam

D. 58,5 gam

Câu 16. Để phân biệt 2 khí O2 với O3, người ta thường được sử dụng hóa chất nào:

A. Nước.

B. Dung dịch KI với hồ tinh bột.

C. Hỗn hợp CuSO4.

D. Hỗn hợp H2SO4.

Câu 17. Dung dịch H2S khi để ngoài trời xuất hiện lớp cặn màu vàng là do:

A. Oxi trong không khí đã oxi hóa H2S thành lưu giữ huỳnh tự do.

B. H2S bị oxi không khí khử thành lưu lại huỳnh tự do.

C. H2S đã tác dụng với các hợp chất có trong ko khí.

D. Có sự tạo ra các muối sunfua khác nhau.

Câu 18. sức nóng phân hoàn toàn 3,16 gam KMnO4,thể tích O2 ở đktc nhận được là

A. 336 ml

B. 112 ml

C. 224 ml

D. 448 ml

Câu 19. Oxi hóa hoàn toàn 24,9g các thành phần hỗn hợp bột các kim các loại Mg, Al, Zn bằng oxi nhận được 15,3g tất cả hổn hợp oxit. Cho lượng oxit này tính năng hết với hỗn hợp HCl thì trọng lượng muối tạo ra là


A. 15,6 gam

B. 20,85 gam

C. 15,45 gam

D. 48,3 gam

Câu 20. Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau:

(1) SO2 + Cl2 + 2H2O

*
H2SO4 + 2HCl

(2) SO2 + 2H2S

*
3S + 2H2O

A. SO2 là chất khử mạnh.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là chất oxi hóa mạnh.

D. SO2 kém bền.

Câu 21. mang lại FeS tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Những chất A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S

B. O2, SO2, SO3.

C. H2, SO2, S.

D. H2S, SO2, S.

Câu 22. Để a gam bột sắt không tính không khí,sau một thời hạn sẽ đưa thành tất cả hổn hợp A có khối lượng 37,6 gam gồm Fe, FeO,Fe2O3, Fe3O4. Cho các thành phần hỗn hợp A phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp H2SO4 đặc, rét thu được 3,36 lít khí SO2(đktc). Quý hiếm a là:

A. 11,2 gam

B. 8,4 gam

C. 56gam

D. 28 gam

Câu 23. Hoà tan hết m gam Al bởi H2SO4 quánh nóng dư nhận được 3,36 lít khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất,ở đktc. Tính m?

A. 8,1 g

B. 2,7 g

C. 5,4 g

D. 4,05 g

Câu 24. đến phản ứng sau ở trang thái cân nặng bằng:

H2 (k)+ F2 (k)

*
2HF(k) 2 hoặc F2

D. Biến hóa nồng độ khí HF

Câu 25. Trường đúng theo nào sau đây không xẩy ra phản ứng hoá học?

A. Sục khí H2S vào hỗn hợp H2SO4.

B. Cho Fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

C. Sục SO2 vào hỗn hợp nước Br2.

D. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

Câu 26. khá thủy ngân vô cùng độc, vì thế phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bởi cách:

A. Nhỏ tuổi nước brom lên giọt thủy ngân.

B. Bé dại nước ozon lên giọt thủy ngân.

C. Rắc bột diêm sinh lên giọt thủy ngân.

D. Rắc bột photpho lên giọt thủy ngân.

Câu 27. Chỉ ra phát biểu sai:

A. Oxi là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh.

B. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

C. Oxi có số oxi hóa –2 trong mọi hợp chất.

D. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên trái đất.


Câu 28. Hoà tung 20,8 gam các thành phần hỗn hợp bột có FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 quánh nóng dư thu được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc và dung dịch X. Mang đến dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thanh lọc lấy toàn thể kết tủa nung trong không gian đến cân nặng không thay đổi thì trọng lượng chất rắn chiếm được là:

A. 16 gam

B. 9 gam

C. 8,2 gam

D. 10,7 gam

Câu 29. Định nghĩa nào sau đó là đúng?

A. Chất xúc tác là hóa học làm đổi khác tốc độ làm phản ứng, nhưng không trở nên tiêu hao trong phản ứng.

B. Hóa học xúc tác là chất làm tăng vận tốc phản ứng, nhưng không biến thành tiêu hao trong phản ứng.

C. Chất xúc tác là hóa học làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng lại không bị đổi khác trong phản bội ứng.

D. Hóa học xúc tác là chất làm chuyển đổi tốc độ bội phản ứng, cơ mà bị tiêu hao hiếm hoi trong phản ứng.

Câu 30. cho 100ml dung dịch KOH 1M công dụng với 100 ml dung dịch HCl aM, sau bội nghịch ứng thu được dung dịch Y tất cả chứa 6,9875 gam chất tan. Vậy giá trị a là

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,25M

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Hóa học

1 A2 A 3d 4 D5 C6 A7 C 8 C9 B10 B
11 A12 B13 D14 A15 B16 C17 A18 C19 D20 B
21 D22 D23 B24 A25 B26 C27 C28 A29 C30 A

2. Câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10 học kì II gồm đáp án

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây là điểm lưu ý chung của những đơn chất halogen?

A. Ở điều kiện thường là chất khí

B. Tác dụng bạo phổi với nước

C. Vừa có tính oxi hoá, vừa tất cả tính khử

D. Có tính oxi hoá mạnh 

Câu 2: Khí Cl2 ko tác dụng với

A. Khí O2 H2O

B. H2O

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch NaOH

Câu 3: Ứng dụng nào sau đây không đề xuất của ozon?

A. chữa sâu răng

B. Tẩy trắng trơn bột, dầu ăn

C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

D. Sát trùng nước sinh hoạt

Câu 4: các số lão hóa của lưu huỳnh là:

A. -2, -4, +6, +8

B. -1, 0, +2, +4

C. -2, +6, +4, 0

D. -2, -4, -6, 0

Câu 5: phản ứng làm sao sau đấy là sai ?

A. 2FeO + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B. Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C. FeO + H2SO4 (loãng) ¾→ FeSO4 + H2O

D. Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng) ¾→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

Câu 6: Nhóm sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không bội phản ứng với H2SO4 loãng ?

A. Al, Zn, Cu

B. Na, Mg, Au

C. Cu, Ag, Hg

D. Hg, Au, Al

Câu 7: Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam láo hợp bao gồm Fe và kim loại X bằng dung dịch HCl, nhận được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn 1,805 gam các thành phần hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí phần đa đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại X là

A. Zn.

B. Cr.

C. Al.

D. Mg.

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường pha chế clo bởi cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. Mang đến dung dịch HCl đặc công dụng với MnO2, đun nóng.


C. năng lượng điện phân dung dịch NaCl gồm màng ngăn.

D. mang lại F2 đẩy Cl2 thoát ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: mang lại phản ứng N2 (K) + 3H2 (K) ⇋ 2NH3. Khi tăng áp suất của hệ, cân đối sẽ gửi dịch:

A. Theo hướng thuận

B. theo hướng nghịch

C. Không chuyển dịch

D. Không xác minh được

Câu 10: mang đến lượng dư MnO2 vào 25ml hỗn hợp HCl 8M. Thể tích khí Cl2 xuất hiện (đktc) là:

A. 1,34 lít

B. 1,45 lít

C. 1,12 lít

D. 1,4 lít

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 17,5g tất cả hổn hợp Al, Zn, sắt trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít H2 (đktc) với dung dịch cất m gam muối. Cực hiếm của m là:

A. 35,5

B. 41,5

C. 65,5

D. 113,5

Câu 12: Hòa tan trọn vẹn 20,6 gam lếu hợp bao gồm Na2CO3 với CaCO3 bởi dung dịch HCl dư, chiếm được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch đựng 22,8 gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý giá của V là

A. 4,48.

B. 1,79.

C. 5,60.

D. 2,24.

Câu 13: mang lại 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) tất cả Cl2 và O2 phản bội ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, chiếm được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm trọng lượng của Al trong Y là

A. 75,68%.

B. 24,32%.

C. 51,35%.

D. 48,65%.

Câu 14: tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

A. muối AgI không tan vào nước, muối AgF tan trong nước.

B. Flo gồm tính oxi hóa khỏe mạnh hơn clo.

C. Trong những hợp chất, xung quanh số oxi hoá -1, flo cùng clo còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

D. dung dịch HF hòa hợp được SiO2.

Câu 15: sản phẩm thu được khi năng lượng điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng phòng xốp) là

A. K và Cl2.

B. K, H2và Cl2.

C. KOH, H2 và Cl2.

D. KOH, O2 và HCl.

Câu 16: hỗn hợp X tất cả FeCl2 cùng NaCl gồm tỉ lệ mol tương ứng là một : 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y. Cho Y làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch AgNO3 dư, nhận được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 5,74.

B. 2,87.

C. 6,82.

D. 10,80.

Câu 17: trong số phản ứng sau, bội phản ứng như thế nào sai?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Câu 18: Để trung hòa 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M đề nghị dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3lít .

D . 0,6 lít.

Câu 19: cho những phát biểu sau:

(a) trong những phản ứng hóa học, flo chỉ miêu tả tính oxi hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) dung dịch NaF loãng được sử dụng làm thuốc chống sâu răng.

(d) Trong vừa lòng chất, những halogen (F, Cl, Br, I) đều sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 với +7.

(e) Tính khử của những ion halogenua tăng dần theo sản phẩm tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: cho phản ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ) NaHSO4 + HX (k). Những hidro halogenua (HX) rất có thể điều chế theo làm phản ứng trên là

A. HBr cùng HI.

B. HCl, HBr và HI.

C. HF cùng HCl.

D. HF, HCl, HBr với HI.

21.Cho 23,7 gam KMnO4 phản ứng không còn với hỗn hợp HCl sệt (dư), chiếm được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.

B.8,40.

C. 3,36.

D. 5,60.

22. Phân phát biểu làm sao sau đó là sai?

A. Độ âm năng lượng điện của brom to hơn độ âm năng lượng điện của iot.

B. Tính axit của HF mạnh dạn hơn tính axit của HCl.

C. Nửa đường kính nguyên tử của clo to hơn bán kính nguyên tử của flo.

D. Tính khử của ion Br-lớn hơn tính khử của ion Cl-

23. Thuốc thử nào dưới đây phân biệt được khí O2 với khí O3 bằng phương pháp hóa học?

A. Dung dịch KI +hồ tinh bột

B.Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch CuSO4.

24. đến 25,5 gam hỗn hợp X gồm CuO với Al2O3 tan trọn vẹn trong hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được dung dịch đựng 57,9 gam muối. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong X là


A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 20%.

25. Cho m gam một oxit sắt bội nghịch ứng trọn vẹn với 0,75 mol H2SO4, thu được hỗn hợp chỉ đựng một muối bột duy nhất cùng 1,68 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất của S+6). Cực hiếm của m là

A. 24,0.

B.34,8.

C. 10,8.

D. 46,4.

26. Hòa tan hỗn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến trọng lượng không đổi, nhận được m gam chất rắn. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là

A. 36.

B. 20.

C. 18.

D. 24.

27. Cho các dung dịch mất nhãn: NaCl, NaBr, NaF, NaI. Dùng chất làm sao để phân minh giữa 4 hỗn hợp này:

A. HCl

B. AgNO3

C. Quì tím

D. BaCl2

28. Phản bội ứng làm sao sau đây chứng minh HCl có tính khử?

A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2+ 2H2O

B. HCl + Mg →MgCl2 + H2

C. HCl + NaOH →NaCl + H2O

D. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

.............................

Mời chúng ta sử dụng file thiết lập về để xem khá đầy đủ nội dung câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10 học kì II tất cả đáp án.

Xem thêm: Occupational Therapist Là Gì, Định Hướng Nghề Nghiệp Với Ngành Ot

Mời những bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên thể loại Học tập - tư liệu của xephangvanban.com.