Câu 1: Hãy chọn giải pháp ghép đúng: Tin học là 1 ngành khoa học vì chưng đó là ngành

A. Nghiên cứu máy tính xách tay điện tử

B. Sử dụng máy vi tính điện tử

C. Được hình thành trong nền văn minh thông tin

D. Có nội dung, mục tiêu, phương thức nghiên cứu riêng

Đáp án : D

Giải mê say :

Tin học là một trong những ngành kỹ thuật vì y như các ngành kỹ thuật khác nó cũng đều có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng.

Bạn đang xem: Đề thi tin học 10 hk1

Câu 2: Đặc điểm vượt trội của xóm hội hiện nay là gì?

A. Sự thành lập và hoạt động của những phương một thể giao thông

B. Sự ra đời của sản phẩm bay

C. Sự ra đời của máy tính năng lượng điện tử

D. Sự ra đời của dòng sản phẩm cơ khí

Đáp án : C

Giải thích hợp :

Đặc điểm vượt trội của buôn bản hội hiện giờ là sự ra đời của dòng sản phẩm tính năng lượng điện tử vì máy tính đã lộ diện ở khắp nơi, khắp các ngành nghề, nghành khác nhau, chúng cung cấp hoặc cầm cố thế hoàn toàn con người.

Câu 3: Đặc thù của ngành tin học tập là gì?

A. Thừa trình nghiên cứu và xử lí thông tin

B. Thừa trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc cải cách và phát triển và sử dụng laptop điện tử

C. Thừa trình nghiên cứu và xử lí tin tức một cách tự động

D. Quá trình nghiên cứu và ứng dụng các công núm tính toán

Đáp án : B

Giải ham mê :

Mỗi một ngành khoa học đều phải có một số đặc điểm riêng. Trong đó, tính chất của ngành tin học là quá trình nghiên cứu và phân tích và triển khai những ứng dụng không tách rời việc cách tân và phát triển và sử dụng máy tính xách tay điện tử.

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là tương xứng nhất về khái niệm bit?

A. Đơn vị đo khối lượng kiến thức

B. Chủ yếu chữ số 1

C. Đơn vị đo lượng thông tin

D. Một số có một chữ số

Đáp án : C

Giải ưng ý :

Đơn vị đo lượng thông tin cơ bạn dạng là bit. Bên cạnh đó còn có những đơn vị đo tin tức khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB.

Câu 5: Tại sao đề nghị mã hoá thông tin?

A. Để biến hóa lượng thông tin

B. Tạo cho thông tin cân xứng với tài liệu trong máy

C. Để chuyển tin tức về dạng câu lệnh của ngữ điệu máy

D. Toàn bộ đều đúng

Đáp án : D

Giải mê say :

Muốn máy tính xách tay hiểu được những thông tin đưa vào máy bé người cần được mã hóa thông tin dưới dạng những câu lệnh của ngôn ngữ máy làm cho thông tin phù hợp với dữ liệu trong lắp thêm và thay đổi lượng thông tin đó.

Câu 6: Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là:

A. Byte

B. Bit

C. GB

D. GHz

Đáp án : B

Giải thích hợp :

Đơn vị đo lượng tin tức cơ bạn dạng là bit. Trong khi còn có những đơn vị đo tin tức khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB.

Câu 7: Chọn câu tuyên bố đúng nhất trong số câu sau:

A. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa

B. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, thiết bị in

C. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, sản phẩm quét (máy Scan)

D. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình

Đáp án : C

Giải phù hợp :

Thiết bị ra dùng để mang dữ liệu ra từ máy tính xách tay như màn hình, loa, đồ vật in, thiết bị chiếu…

Thiết bị vào sử dụng để đưa tin vào máy vi tính như bàn phím, chuột, vật dụng quét…

Câu 8: Hệ thống tin học tập gồm các thành phần:

A. Tín đồ quản lí, máy tính và Internet

B. Sự quản lí lí và tinh chỉnh của bé người, phần cứng cùng phần mềm

C. Thiết bị tính, phần mềm và dữ liệu

D. Thiết bị tính, mạng và phần mềm

Đáp án : B

Giải thích :

Hệ thống tin học tập gồm các thành phần:

+ hartware gồm máy vi tính và một trong những thiết bị liên quan

+ phần mềm gồm các chương trình.

+ Sự quản lí và tinh chỉnh của con người.

Câu 9: Thiết bị nào vừa là trang bị vào vừa là máy ra:

A. Máy chiếu

B. Màn hình

C. Modem

D. Webcam

Đáp án : C

Giải say đắm :

Modem là thiết bị dùng làm truyền thông giữa các khối hệ thống máy tính thông qua đường truyền bởi vì vậy modem vừa là sản phẩm vào vừa là sản phẩm công nghệ ra.

Câu 10: Chọn phát biểu đúng khi nói đến Bài toán và thuật toán:

A. Vào phạm vi Tin học, ta hoàn toàn có thể quan niệm việc là bài toán nào đó mà ta muốn máy vi tính thực hiện

B. Thuật toán (giải thuật) để giải một bài xích toán là một trong những dãy hữu hạn các thao tác làm việc được thu xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khoản thời gian thực hiện nay dãy thao tác đó, từ đầu vào của vấn đề này, ta nhận được Output cần tìm

C. Sơ vật khối là sơ đồ thể hiện thuật toán

D. Cả ba câu trên những đúng

Đáp án : D

Giải thích :

+ bài toán là việc nào này mà ta muốn máy vi tính thực hiện.

+ Thuật toán (giải thuật) nhằm giải một bài xích toán là một trong những dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác minh sao cho sau thời điểm thực hiện dãy thao tác đó, từ đầu vào của bài toán này, ta nhận thấy Output đề nghị tìm.

+ Sơ thứ khối là sơ đồ biểu đạt thuật toán.

Câu 11: Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ đến dãy số A theo trơ tráo tự tăng dần dừng lại khi nào?

A. Lúc M =1 và không thể sự thay đổi chỗ

B. Lúc số lớn số 1 trôi về cuối dãy

C. Lúc ai > ai + 1

D. Toàn bộ các phương án

Đáp án : A

Giải say mê :

Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo đơn thân tự tăng dần dừng lại khi:

+ M =1 thì trong hàng có một vài hạng phải không đề nghị đổi nơi và thuật toán kết thúc

+ không còn sự thay đổi chỗ vì với mỗi cặp số hạng gần kề trong dãy, giả dụ số trước lớn hơn sau ta đổi nơi chúng lẫn nhau và lặp đi lặp lại, cho đến khi còn số hạng nào đổi khu vực nữa thì dừng.

Câu 12: Cho thuật toán tìm giá chỉ trị bé dại nhất trong một dãy số nguyên sử dụng phương thức liệt kê dưới đây:

Bước 1: Nhập N, những số hạng a1, a2,…., aN;

Bước 2: Min ← ai, i ← 2;

Bước 3: nếu như i Min thì Min ← ai;

Bước 4.2: i ← i+1, trở về bước 3.

Hãy lựa chọn những bước sai vào thuật toán trên:

A. Cách 2

B. Bước 3

C. Cách 4.1

D. Bước 4.2

Đáp án : C

Giải thích hợp :

Bước 4.1: ví như ai> Min thì Min ← ai là sai bởi nếu ai> Min. Vậy sẽ có một số hạng ai to hơn Min. Vậy Min là nhỏ tuổi nhất yêu cầu không thể gán ai mang đến Min. Yêu cầu sửa là trường hợp ai Min.

Câu 13: Ngôn ngữ xây dựng bậc cao là?

A. Là ngôn ngữ máy tính hoàn toàn có thể trực tiếp gọi và thực hiện được

B. Là ngôn ngữ gần với ngữ điệu tự nhiên, tất cả tính chủ quyền cao và ít nhờ vào vào các loại máy cụ thể

C. Là ngôn ngữ có thể mô tả được tất cả các thuật toán

D. Là ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản

Đáp án : B

Giải đam mê :

Ngôn ngữ lập trình sẵn bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn từ tự nhiên, tất cả tính hòa bình cao và ít nhờ vào vào loại máy chũm thể, làm việc với nhiều kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu nhiều dạng.

Câu 14: Ngôn ngữ lập trình là:

A. Ngôn ngữ khoa học

B. Ngôn ngữ tự nhiên

C. Ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày

D. Ngôn ngữ để viết chương trình

Đáp án : D

Giải thích hợp :

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình giúp máy vi tính hiểu và thực hiện được.

Câu 15: Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

A. Hợp ngữ

B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

C. Ngôn ngữ máy

D. Pascal

Đáp án : C

Giải phù hợp :

Mỗi một số loại máy gồm một ngôn ngữ máy riêng. Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết lịch trình mà máy tính hoàn toàn có thể hiểu và thực hiện được.

Câu 16: Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán:

A. Lượng tài nguyên thuật toán đòi hỏi và lượng tài nguyên mang đến phép

B. Độ phức tạp của thuật toán

C. Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ...

D. Cả 3 ý bên trên đều đúng

Đáp án : D

Giải say đắm :

Khi chắt lọc thuật toán nhằm giải một bài xích toán cụ thể cần địa thế căn cứ vào các tiêu chí sau:

+ Lượng tài nguyên thuật toán đòi hỏi và lượng tài nguyên mang đến phép

+ Độ phức tạp của thuật toán

+ Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ...

Câu 17: Giải bài toán trên máy tính được triển khai qua mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án : C

Giải ưa thích :

Giải câu hỏi trên máy vi tính được tiến hành qua 5 bước: xác định bài toán – tuyển lựa thuật toán – Viết lịch trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu.

Câu 18: Tiêu chí gạn lọc hoặc thi công thuật toán là?

A. Công dụng về thời gian

B. Kết quả về không gian

C. Khả thi khi cài đặt

D. Tất cả đều đúng

Đáp án : D

Giải phù hợp :

Tiêu chí chắt lọc hoặc xây cất thuật toán là nhanh, tốn ít cỗ nhớ, chạy được khi sở hữu đặt.

Câu 19: Không thể thực hiện một... Mà không cần... Vào dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

A. Phần mềm tiện ích, phần mềm công cụ

B. Phần mềm ứng dụng, hệ điều hành

C. Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng

D. Hệ điều hành, phần mềm tiện ích

Đáp án : B

Giải phù hợp :

Không thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà ko cần hệ điều hành. Bởi vì hệ điều hành tạo thành môi trường làm việc cho các phần mềm khác.

Câu 20: Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm công cụ

C. Phần mềm tiện ích

D. Phần mềm ứng dụng

Đáp án : D

Giải mê thích :

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là phần mềm ứng dụng vì nó có phong cách thiết kế dựa trên hồ hết yêu cầu chung của rất nhiều người trong việc soạn thảo văn bản.

Câu 21: Có mấy loại phần mềm ứng dụng:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Đáp án : C

Giải mê say :

Trong ứng dụng ứng dụng có phần mềm công nuốm và ứng dụng tiện ích.

Câu 22: Việc thiết kế ôtô xuất xắc dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong:

A. Trí tuệ nhân tạo

B. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật

C. Văn phòng

D. Giải trí

Đáp án : B

Giải say đắm :

Nhờ có máy tính mà những vấn đề khoa học kĩ thuật như việc xây đắp kĩ thuật, xử lí những số liệu thực nghiệm, dự báo thời tiết…được trực quan hơn, nhanh hơn, hoàn thành xong và chi tiêu thấp.

Câu 23: Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc,... Là ứng dụng của Tin học trong:

A. Giải trí

B. Tự động hóa và điều khiển

C. Văn phòng

D. Hỗ trợ việc quản lý

Đáp án : A

Giải ưng ý :

Phần mềm trò chơi, coi phim, nghe nhạc... Là ứng dụng của Tin học trong giải trí. Các phần mềm này cùng với ứng dụng xử lí ảnh, âm thanh khiến cho con người nhiều phương tiện vui chơi giải trí mới, phong phú.

Câu 24: Máy tính là một trong công gắng dùng để:

A. Xử lý thông tin

B. Chơi trò chơi

C. Học tập tập

D. Cả A, B, C những đúng

Đáp án : D

Giải ham mê :

Máy tính là 1 công cụ dùng để giải trí, học tập tập, xử lí thông tin, giải những bài toán kỹ thuật kĩ thuật, truyền thông, biên soạn thảo, in dán văn bản…

Câu 25: Chọn lời giải đúng khi nói đến thuật ngữ Tin học:

A. Ngành khoa học về xử lý thông tin tự động hóa dựa trên máy vi tính điện tử

B. Áp dụng máy tính trong các chuyển động xử lí thông tin

C. Máy tính và các các bước liên quan lại đến laptop điện tử

D. Lập chương trình mang lại máy tính

Đáp án : A

Giải mê thích :

Tin học tập là ngành khoa học nghiên cứu và phân tích về phương pháp nhập, xuất, lưu giữ trữ, truyền, cập nhật thông tin tự động hóa dựa trên máy vi tính điện tử, sử dụng máy tính xách tay và ứng dụng đa số các nghành của làng mạc hội.

Câu 26: Những hành động nào vi phi pháp luật trong thực hiện Tin học:

A. Tung các hình ảnh, phim đồi trị lên mạng

B. Xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của bạn hữu nào đó. Sao chép phiên bản quyền không hợp pháp

C. Lây lan virus qua mạng

D. Cả 3 câu trả lời trên

Đáp án : D

Giải ưng ý :

Những hành động nào vi phi pháp luật trong thực hiện Tin học như tung hầu hết hình ảnh, phim đồi trị lên mạng, xâm phạm thông tin cá thể hoặc của bầy đàn nào đó, sao chép phiên bản quyền không phù hợp pháp,lây lan vi khuẩn qua mạng…

Câu 27: Quốc hội đã phát hành một số điều hiện tượng chống tù đọng tin học trong bộ dụng cụ hình sự vào trong ngày tháng năm nào:

C. 12/2005

Đáp án : B

Giải mê thích :

Câu 28: Hãy chọn câu tuyên bố đúng độc nhất khi nói về hệ điều hành

A. Mỗi hệ điều hành phải gồm thành phần để kết nối Internet, bàn bạc thư năng lượng điện tử

B. Hệ điều hành cung ứng môi trường tiếp xúc giữa người tiêu dùng và hệ thống

C. Hệ quản lý và điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi cung cấp máy tính

D. Một phương án khác

Đáp án : B

Giải đam mê :

Hệ quản lý là tập hợp những chương trình được tổ chức triển khai thành một khối hệ thống với nhiệm vụ tương tác giữa người tiêu dùng với máy vi tính và người dùng với hệ thống.

Câu 29: Hệ điều hành và quản lý được tàng trữ ở đâu?

A. Bộ nhớ lưu trữ trong (Rom, Ram)

B. Bộ nhớ lưu trữ ngoài (Đĩa cứng, CD,...)

C. Bộ xử lý trung tâm

D. Kết quả khác

Đáp án : B

Giải thích hợp :

Hệ điều hành quản lý được lưu trữ dưới dạng những môđun chủ quyền trên bộ lưu trữ ngoài (Đĩa cứng, đĩa mềm, CD...).

Câu 30: Tìm câu sai trong số câu dưới đây khi nói về hệ điều hành:

A. Hệ điều hành bảo đảm giao tiếp giữa người dùng và máy tính

B. Công dụng chính của hệ điều hành và quản lý là thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Hệ điều hành cung cấp các phương tiện và dịch vụ để tín đồ sử dụng dễ dãi thực hiện chương trình, cai quản lí chặt chẽ, khai thác các tài nguyên của máy tính một phương pháp tối ưu

D. Hệ quản lý điều hành Windows là hệ quản lý dùng mang lại máy tính cá nhân của hãng Microsoft

Đáp án : B

Giải ưa thích :

+ Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ bảo đảm giao tiếp giữa người tiêu dùng và sản phẩm tính, cung cấp các phương tiện và thương mại dịch vụ để người sử dụng dễ dãi thực hiện nay chương trình, cai quản lí chặt chẽ, khai quật các tài nguyên của máy tính một biện pháp tối ưu. Hệ quản lý điều hành Windows là 1 trong hệ quản lý điều hành dùng đến máy tính cá nhân của hãng sản xuất Microsoftè→ A, B, D đúng.

+ phần mềm ứng dụng triển khai tìm kiếm thông tin trên Internet è→ C sai.

Câu 31: Chế độ ra khỏi hệ thống nào là bình yên cho sản phẩm công nghệ nhất?

A. Hibernate

B. Stand By

C. Restart

D. Turn off

Đáp án : D

Giải thích hợp :

Chế độ ra khỏi hệ thống bình yên cho máy nhất là tắt máy hoàn toàn (Turn off).

Câu 32: Phát biểu như thế nào là chưa đúng chuẩn khi nói về cơ chế Hibernate?

A. Lựa chọn Hibernate, hệ quản lý và điều hành sẽ sao lưu toàn thể thông tin vào RAM

B. Hibernate có thể chấp nhận được người sử dụng trong thời điểm tạm thời không cần sử dụng máy trong thời hạn 2 - 5 giờ

C. ý muốn sử dụng công dụng Hibernate, ổ cứng đề xuất có dung lượng lớn rộng hoặc bằng RAM

D. Hibernate là chức năng của hệ quản lý và điều hành nhưng có một số máy không có tính năng này

Đáp án : A

Giải ham mê :

Chọn Hibernate để tắt đồ vật hệ điều hành quản lý sẽ sao lưu toàn cục trạng thái đang thao tác hiện thời trong RAM. Lúc khởi cồn lại, laptop nhanh chóng thiết lập cấu hình lại toàn thể trạng thái đang thao tác trước đó như những chương trình sẽ thực hiện, tài liệu đang mở…

Câu 33: Chế độ làm sao sau đây dùng để tạm dừng làm việc với laptop trong một khoảng thời gian (khi cần thao tác làm việc trở lại chỉ việc di chuyển chuột hoặc ấn phím bất kỳ):

A. Restart

B. Shut down

C. Stand by

D. Restart in MS DOS Mode

Đáp án : C

Giải ham mê :

Chế độ Stand by (Sleep) dùng để tạm dừng thao tác làm việc với máy tính xách tay trong một khoảng thời hạn (khi cần thao tác làm việc trở lại chỉ cần di chuyển chuột hoặc ấn phím bất kỳ).

Câu 34: Đâu là phiên bản của hệ điều hành quản lý Linux:

A. UBUNTU

B. AIX

C. SOLARIS

D. Window Me

Đáp án : A

Giải say đắm :

Linux được sử dụng rộng rãi ở châu âu. Phiên phiên bản của hệ điều hành quản lý Linux là UBUNTU.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Greet Là Gì - Cách Dùng Salute And Greet

Câu 35: Hãy cho thấy thêm câu nào trong những câu sau đây phát biểu không đúng về xu hướng cách tân và phát triển hệ điều hành?

A. Hệ quản lý và điều hành có đồ họa đẹp với dễ áp dụng hơn

B. Hệ điều hành có khá nhiều tính năng hơn

C. Công tác hệ điều hành và quản lý trở nên đơn giản hơn

D. Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của sản phẩm tốt hơn

Đáp án : C

Giải ưa thích :

Xu hướng phát triển hệ điều hành quản lý là bao gồm giao diện đẹp cùng dễ thực hiện hơn, có không ít tính năng hơn, khai thác các tài nguyên của dòng sản phẩm tốt hơn, túi tiền thấp, đọc, chỉnh sửa, bổ sung và áp dụng mà không vi phạm bản quyền.

Câu 36: Theo em hệ quản lý nào được sử dụng miễn phí trong những hệ quản lý và điều hành dưới đây?