Trong công tác Toán lớp 10, các bạn học sinh đã ban đầu làm thân quen với hồ hết khái niệm mở màn của lịch trình toán THPT. Tuy nhiên, đến cuối năm học, kì thi cuối năm sắp tới đây gần mà đa số chúng ta vẫn không chưa kiếm được một bộ bài xích tập trắc nghiệm làm sao tổng phù hợp lại tất cả các chương của Toán 10 để ôn luyện. Để giúp các em khối hệ thống lại tất cả các kỹ năng đã học, cửa hàng chúng tôi xin ra mắt tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm toán 10. Tài liệu bao hàm các thắc mắc trắc nghiệm trải đa số chương trình toán 10, tương xứng với tất cả các đối tượng học sinh từ vừa đủ yếu mang lại khá giỏi. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích giúp các em nạm vững những dạng toán lớp 10 và hoàn thành thật xuất sắc bài kiểm tra cuối năm sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm toán lớp 10

Tuyển tập bài tập trắc nghiệm toán 10 con kiến Guru sắp reviews sẽ chia làm 2 phần: Đại số và Hình học. Vào đó:

+ Đại số bao gồm 4 chương: mệnh đề - tập hợp, hàm số số 1 và hàm số bậc hai, phương trình với hệ phương trình, bất đẳng thức – bất phương trình, cung cùng góc lượng giác.

+ Hình học có 3 chương: vectơ, tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

*

I. Bài tập trắc nghiệm toán 10 Phần Đại số

1. Mệnh đề - Tập hợp

Trong phần này, chúng ta sẽ ôn tập lại những bài tập trắc nghiệm toán 10 luân chuyển quanh những nội dung: mệnh đề, tập hợp, những phép toán trên tập phù hợp (giao, hợp, hiệu, phần bù), những tập thích hợp số.

*

Câu 1: đến 2 tập vừa lòng A = x € R/(2x - x2)(2x2 - 3x -2) = 0, B = {n € N/32

A. A ∩ B = 2,4

B. A ∩ B = 2

C. A ∩ B = 5,4

D. A ∩ B = 3

Câu 2: Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?

A. ∀n€ N thì n≤ 2n

B. ∀x € R : x2 > 0

C. ∃n € N : n2 = n

D. ∃x € R : x > x2

Câu 3: cho A = (-5; 1>, B = <3; + ), C = (-∞ ; -2) câu nào tiếp sau đây đúng?

*

Câu 4: mang lại 2 tập hợp A = , B = , lựa chọn mệnh đề sai

*

Câu 5: Tập phù hợp D = {-∞;2>∩(-6;+∞) là tập nào sau đây?

A. (-6;2>

B. (-4;9>

C. (∞;∞)

D. <-6;2>

Câu 6: Tập vừa lòng A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 gồm bao nhiêu tập thích hợp con có 2 phần tử?

A. 30

B. 15

C. 10

D. 3

Câu 7: mang lại A=(–∞;–2>; B=<3;+∞) và C=(0;4). Khi ấy tập (AB)C là:

A. <3;4>.

B. (–∞;–2>(3;+∞).

C. <3;4).

D. (–∞;–2)<3;+∞).

Câu 8: Cho tập hợp

*
hãy chọn khẳng định đúng.

A. A gồm 6 phần tử

B. A có 8 phần tử

C. A gồm 7 phần tử

D. A bao gồm 2 phần tử

Câu 9: Lớp 10A tất cả 7 HS giỏi Toán, 5 HS tốt Lý, 6 HS giỏi Hoá, 3 HS giỏi cả Toán và Lý, 4 HS giỏi cả Toán và Hoá, 2 HS giỏi cả Lý cùng Hoá, 1 HS giỏi cả 3 môn Toán , Lý, Hoá . Số HS giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý , Hoá ) của lớp 10A là:

A.9

B. 10

C. 18

D. 28

2. Hàm bậc hai cùng hàm bậc nhất

Các dạng bài tập trắc nghiệm toán 10 thường chạm mặt trong chương 2 là : kiếm tìm TXĐ của hàm số, xét đặc điểm chẵn, lẻ, những bài toán về vật thị hàm bậc nhất ( đường thẳng) và đồ thị hàm bậc nhị ( parabol).

Câu 1: xác định nào về hàm số y = 3x + 5 là sai:

A.Đồng biến trên R

B. Cắt Ox tại

*

C. cắt Oy trên (0;5)

D. Nghịch biến chuyển R

Câu 2: TXĐ của hàm số

*
là:

A. Một kết quả khác

B. R3

C. <1;3)∪ (3;+∞)

D. <1;+∞)

Câu 3: Hàm số nghịch đổi thay trên khoảng

A. (-∞;0)

B. (0;+∞)

C. R

D. R

Câu 4: TXĐ của hàm số là:

A. (-∞;1>

B. R

C. x≥ 1

D.∀x ≠ 1

Câu 5: Đồ thị hàm số trải qua hai điểm A(0;-3); B(-1;-5). Thì a với b bằng

A. a = -2; b = 3

B. a = 2; b = 3

C. a = -2; b = -3

D.a = 1; b = -4

Câu 6: Với gần như giá trị làm sao của m thì hàm số y = -x3 + 3(m2-1)x2 + 3x là hàm số lẻ:

A. m = -1

B. m = 1

C. m = ±1

D. một công dụng khác.

Câu 7: Đường trực tiếp dm: (m - 2)x + my = -6 luôn đi qua điểm

A. (2;1)

B. (1;-5)

C. (3;1)

D. (3;-3)

Câu 8: Hs

*
đồng biến chuyển trên R nếu

A. một hiệu quả khác.

B. 0

C. 0

D. m > 0

Câu 9: Cho hai tuyến đường thẳng d1: y = 2x + 3; d2: y = 2x - 3 . Xác định nào tiếp sau đây đúng:

A.d1 // d2

B. d1 cắt d2

C. d1 trùng d2

D. d1 vuông góc d2

Câu 10: Hàm số nào trong số hàm số sau là hàm số chẵn

*

Câu 11:

*

A. 0 với 8

B. 8 với 0

C. 0 cùng 0

D. 8 với 4

Câu 12: TXĐ D của hàm số

*
là:

A. <-3;1>

B. <-3;∞)

C. x€ (-3;+∞)

D. <-3;1)

Câu 13: TXĐ D của hàm số

*
là:

A. R

B. R2

C. (-∞;2>

D. <2;∞)

Câu 14: Hàm số nào trong các hàm số sau không là hàm số chẵn

*

Câu 15: Đường trực tiếp d: y = 2x - 5 vuông góc với mặt đường thẳng nào trong số đường thẳng sau:

*

Câu 16: biết rằng parabol y = ax2 + bx + c trải qua ba điểm A(0,-1),B(1,-1),C(-1,1). Lúc ấy giá trị của a, b và c là:

*

Câu 17: hiểu được parabol y = ax2 + bx gồm đỉnh là điểm I(2,-2) . Khi đó giá trị của a cùng b là:

*

3. Phương trình với hệ phương trình

Trong chương 3, bọn họ sẽ ôn tập giải phương trình : bậc nhất, bậc hai, pt cất dấu giá trị tuyệt đối, pt gồm chứa căn thức và những dạng toán tìm kiếm tham số nhằm phương trình vừa lòng điều kiện mang lại trước.

Câu 1. Điều kiện khẳng định và số nghiệm của phương trình

*

A. 0

B. 0 ≤ x ≤ 5 và phương trình vô nghiệm

C. 0

D. 0 ≤ x ≤ 5 với phương trình có một nghiệm

Câu 2. Giải phương trình

*

A. X = 3

B. X = 4

C. X = –2

D. X = –2; x = 4

Câu 3. Tìm giá trị của m để phương trình (m² + 2m – 3)x = m – 1 có nghiệm duy nhất

A. M ≠ 1; m ≠ –3

B. M ≠ 1

C. M ≠ –3

D. M = 1; m = –3

Câu 4. đến phương trình x² – 2(m – 1)x + m – 4 = 0 bao gồm nghiệm x1 = 2. Nghiệm còn sót lại là

A. X2 = –1

B. X2 = –2

C. X2 = 1

D. X2 = –1/2

Câu 6. Tìm quý giá của m để phương trình x² + 3x + m + 2 = 0 tất cả hai nghiệm âm phân biệt

A. –2

B. –2

C. –2

D. –1

Câu 7. Tìm giá trị của m nhằm phương trình x² – 2(m – 1)x + m + 1 = 0 bao gồm hai nghiệm sáng tỏ khác 0

A. 1 > m ≠ –1 hoặc m > 3

B. 1

C. M > 3 hoặc 0 > m ≠ –1

D. M

Câu 8. Tìm giá trị của m để phương trình x² – 4x + m + 1 = 0 bao gồm 2 nghiệm cùng dấu

A. –1

B. 1

C. M 1

D. M > 3

Câu 9. Giải phương trình

*
= 1 – 2x

A. –1 cùng -2

B. 1/2

C. –1 cùng 1/2

D. –1

Câu 10. Giải phương trình

*
= 3

A. 2 cùng 5

B.2 và -2

C. –1 cùng 3

D. –2 với 7

Câu 11. Số nghiệm của phương trình |x² – 4x – 5| – 4x + 17 = 0 là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 12. Giải phương trình |x – 1| + |2 – x| = 2x

A. 1 ≤ x ≤ 2

B. X = 1/2

C. X = 3/4

D. X = 0

Câu 13. đến phương trình 2x² + 2(m – 1)x + m² – 1 = 0. Tìm quý hiếm của m nhằm phương trình bao gồm hai nghiệm sáng tỏ x1, x2 thỏa mãn nhu cầu biểu thức A = (x1 – x2)² đạt giá chỉ trị bự nhất

A. M = 1

B. M = 2

C. M = –1

D. M = 3

Câu 13. Cho hệ phương trình . Tìm giá chỉ trị lớn nhất của m nhằm hệ phương trình có nghiệm

A. M = 1

B. M = 2

C. M = 4

D. M = 6

4. Bất đẳng thức, bất phương trình

Trong tư liệu bài tập trắc nghiệm toán 10, chương bất đẳng thức- bất phương trình thân một sứ mệnh vô cùng đặc biệt vì kĩ năng xét dấu sẽ theo suốt họ chương trình Toán THPT. Ở đây, bọn chúng sẽ luyện tập những dạng toán về vệt của nhị thức bậc nhất, tam thức bậc nhì và vận dụng chúng nhằm giải bất phương trình bậc nhất và bất phương trình bậc hai.

1. Trong những bất đẳng thức sau, bất đẳng thức làm sao đúng với đa số x:

A. X2 - 2

B. X2 > 0

C. X2 + 2 > 0

D. X2 - 4x + 4 > 0

2. Với mọi số dương. Bất đẳng thức nào sau đây sai

*

3. Kiếm tìm một mệnh đề sai trong số đầy đủ mệnh đề bên dưới đây:

*

4. Cặp bất phương trình tương đương là:

*

5. Hệ bất phương trình

*
tất cả tập nghiệm là:

*

6. Nhị thức

*
luôn âm trong khoảng nào sau đây:

*

7. Tập nghiệm bất phương trình:

*
là:

*

8.Biểu thức:

*
có lốt âm khi:

*

9. Tập nghiệm của bất phương trình

*

10. Nghiệm của bất phương trình là:

*

11.TXĐ của hs

*

*

12. Biểu thức luôn dương khi

*

13. Bất phương trình gồm tập nghiệm là:

*

14. Bất phương trình

*
có tập nghiệm là:

*

15. Tìm để bất phương trình vô nghiệm?

A. M = 1

B. M = 3

C. M = 1

D. M = 2

5. Cung với góc lượng giác

*

1. Mang lại

*
. Điều xác định nào dưới đây đúng?

*

2. Đổi sang radian góc bao gồm số đo .

*

3. Cho

*
thì tanα bằng:

*

4. Cho

*
. Quý hiếm tanα bằng

*

5. Một con đường tròn có nửa đường kính bằng 15 cm. Độ dài cung tròn tất cả góc sống tâm bằng 30o là

*

6. Mang lại đường tròn có nửa đường kính bằng 6 cm. Số đo (đơn vị rad) của cung gồm độ dài bởi 3cm là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0,5

7. Cho tanα = 3. Lúc đó

*
Dcó cực hiếm bằng

*

8. Đơn giản biểu thức

*

*

9. Cho

*
. Điều xác minh nào tiếp sau đây đúng?

A. Sinα

B. Cosα

C. Tanα

D. cotα

II. Bài xích tập trắc nghiệm Toán 10 Phần Hình học

1. Vectơ

Vectơ là khái niệm các em bắt đầu làm quen sống đầu công tác lớp 10 cùng nó đã theo suốt chúng ta trong công tác Hình học THPT. Bởi đó trong những bài tập trắc nghiệm toán 10 phần hình học tập thì những bài tập vectơ chiếm một số lượng thắc mắc lớn. Những em buộc phải nắm vững những dạng toán về: định nghĩa vectơ, tổng hiệu nhị vectơ, tích vô vị trí hướng của hai vectơ cùng ứng dụng.

*

*

*

2, Tích vô hướng nhì vectơ - ứng dụng

*

Câu 11:Từ một đỉnh tháp độ cao CD = 80m, fan ta chú ý hai điểm A cùng B xung quanh đất dưới các góc nhìn là72o 12" với 34o 26" . Bố điểm A, B, D trực tiếp hàng. Tính khoảng cách AB ?

A. 71m

B.91m

C. 79m

D. 40m

Câu 12: khoảng cách từ A cho B cấp thiết đo trực tiếp được vị phải sang một đầm lầy. Tín đồ ta xácđịnhđược mộtđiểm C nhưng từđó có thể nhìnđược A cùng B dưới một góc 560 16 " . Biết CA = 200m, CB = 180m. Khoảng cách AB bởi bao nhiêu ?

A. 163m

B. 224m

C. 112m

D. 168m

Câu 13: mang lại tam giác ABC bao gồm A( 1; –1) ; B( 3; –3) ; C( 6; 0). Diện tích s ΔABC là

A. 12

B. 6

C. 6√2

D. 9

Câu 14: cho 4 điểm A( 1; 2) ; B( –1; 3); C( –2; –1) : D( 0; –2). Câu nào sau đây đúng

A. ABCD là hình vuông

B. ABCD là hình chữ nhật

C. ABCD là hình thoi

D. ABCD là hình bình hành

*

3. Phương pháp tọa độ mặt phẳng Oxy:

Các bài tập trắc nghiệm toán 10 trong chương tọa độ mặt phẳng sẽ xoay quanh 3 đối tượng hình học : đường thẳng, đường tròn, mặt đường elip. Các dạng toán hầu hết sẽ là : lập phương trình các đường, góc, khoảng tầm cách, những bài toán tương quan đến điểm.

*

*

A.Δ: 3x +2y = 0

B. D: -3x + 2y -7 = 0

C. D: 3x - 2y = 0

D. D: 6x - 4y + 14 = 0

*

9.Cho △ABC bao gồm A(2;-1), B(4;5), C(-3;2). Viết phương trình bao quát của đường cao BH.

A. 3x + 5y - 37 = 0

B. 3x - 5y - 13 = 0

C. 5x + 3y - 5 = 0

D. 3x + 5y - đôi mươi = 0

10. Mang lại 2 điểm A(1 ; −4) , B(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn trực tiếp AB.

Xem thêm: Tài Liệu Tiếng Anh Lớp 6 Cả Năm Có Đáp Án, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6

A. 3x + y + 1 = 0

B. X + 3y + 1 = 0

C. 3x − y + 4 = 0

D. X + y − 1 = 0

11. Phương trình nào sau đấy là phương trình con đường tròn

A. X2 + y2 - x - y + 9 = 0

B. X2 + y2 - x = 0

C. X2 + y2 - 2xy - 1 = 0

D. X2 - y2 - 2x + 3y - 1 = 0

12.

*

*

bọn họ đã vừa hoàn thành xong bộ bài tập trắc nghiệm Toán 10. Hiện nay, toán trắc nghiệm đã là một xu thế tất yếu vì đề thi đại học các năm phần nhiều là 100% trắc nghiệm. Vị đó, làm giỏi những bài tập này để giúp đỡ các em nâng cấp kĩ năng có tác dụng toán trắc nghiệm. Bộ thắc mắc này được phân loại rõ ràng theo từng chương, với khá nhiều mức độ từ cơ bạn dạng đến nâng cao, nhất là nhiều bài xích tập trong bộ tài liệu chắc chắn rằng sẽ nằm trong các đề thi học tập kì tiếp đây của các bạn học sinh lớp 10. Hết sức mong những em chăm chỉ ôn luyện các bài tập bên trên để nâng cấp kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm của mình và tiếp tục theo dõi đều tài liệu quality mà chúng tôi giới thiệu. Hy vọng, tư liệu này sẽ giúp các em ôn tập lại toàn bộ kiến thức lớp 10 với đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới tới.