The egg whites và egg yolks mixed with sugar are typically beaten separately và folded together with flour.Bạn sẽ xem: Egg yolk là gì

Đang xem: Egg yolk là gì

Lòng đỏ trứng cùng lòng white trứng trộn với đường thường được tiến công riêng rẽ và kế tiếp hòa cùng rất bột mì.Other food sources of vi-ta-min D include egg yolks , cod liver oil , beef liver , margarine , yogurt , và some cheeses .Nhiều nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D khác bao gồm lòng đỏ trứng , dầu gan cá tuyết , gan trườn , bơ thực trang bị , sữa chua , và một số loại phô-mai .C. Perfringens can be diagnosed by Nagler”s reaction, where the suspect organism is cultured on an egg yolk truyền thông media plate.C. Perfringens hoàn toàn có thể được chẩn đoán do phản ứng của Nagler chỗ sinh vật nghi vấn được nuôi cấy trên một đĩa đệm lòng đỏ trứng.Phosvitin is one of the egg (commonly hen’s egg) yolk phosphoproteins known for being the most phosphorylated protein found in nature.Phosvitin là trong số những phosphoprotein gồm ở lòng đỏ trứng (thường là trứng gà), được nghe biết là protein phosphoryl hóa phổ cập nhất trong tự nhiên.Until now the little chicks have not felt hungry because they have been sustained by the nutrition from their egg yolk.Cocada amarela ( or ), yellow coconut pudding made with sugar, grated coconut, egg yolks, và ground cinnamon, a dessert in both Mozambique & Angola.Cocada amarela (phát âm tiếng người thương Đào Nha: hoặc vạc âm tiếng người tình Đào Nha: ), bánh pudding dừa vàng làm với đường, dừa nạo, lòng đỏ trứng, cùng bột quế, một món tráng miệng sinh hoạt cả Mozambique cùng Angola.Egg tempera (where the medium is an emulsion of raw egg yolk mixed with oil) is still in use as well, as are encaustic wax-based paints.Egg tempera (tên bắt nguồn từ một các thành phần hỗn hợp lòng đỏ trứng gà trộn cùng với dầu) vẫn tồn tại được sử dụng, như đánh sáp encaustic.In the U.S., the Food & Drug Administration requires products marketed as frozen custard to lớn contain at least 10 percent milkfat và 1.4 percent egg yolk solids.Tại Mỹ, Cục thống trị Thực phẩm và chế phẩm yêu mong các thành phầm được buôn bán trên thị phần dưới dạng sữa trứng ướp đông phải chứa tối thiểu 10% chất bự sữa với 1,4% chất rắn lòng đỏ trứng.

Trứng được bố mẹ bảo đảm cho cho đến khi noãn hoàng được hấp thụ, khi trứng có kích cỡ dài khoảng tầm 8 mm (0,31 in).The female carries the eggs until they are free-swimming và have absorbed their yolk sacs, about 2–3 weeks.Con loại giữ con non cho tới khi chúng rất có thể bơi thoải mái và dung nạp hết túi noãn hoàng của chúng, khoảng 2-3 tuần.In Investigating Psychics, Larry Kettlekamp claims that Kulagina was filmed separating broken eggs that had been submerged in water, moving apart the whites và yolks, during which sự kiện such physical changes were recorded as accelerated và altered: heartbeat, brain waves và electromagnetic field.

Trong điều tra tâm Linh, Larry Kettlekamp tuyên bố rằng Kulagina được ghi hình bóc trứng bị tan vỡ trong nước, dịch rời lòng đỏ ra ngoài lòng trắng, giữa những sự kiện như đồ vật lý được ghi nhận như tăng speed và đổi khác nhịp tim, sóng não và điện trường đoản cú trường.