embark /em"bɑ:k/* ngoại động từ- đến lên tàu (lính, hàng...) ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) imbark)* nội rượu cồn từ- lên tàu- (+ in, upon) lao vào, nhấn mình vào, hợp tác vào (công xephangvanban.comệc gì...) ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) imbark)
Dưới đó là những mẫu mã câu gồm chứa tự "embark", trong cỗ từ điển tự điển Anh - xephangvanban.comệt. Chúng ta có thể tham khảo phần lớn mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với từ bỏ embark, hoặc tham khảo ngữ cảnh áp dụng từ embark trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - xephangvanban.comệt

1. Let us cheer the newlyweds as they embark...

Bạn đang xem: Embark là gì

Hãy chúc mừng mang đến những hai bạn trẻ mới cưới luôn khô giòn phúc...

2. So, I decided khổng lồ embark on a quest.

tôi quyết định bắt đầu một cuộc truy lùng.

3. From which port vị they propose lớn embark?

chúng định lên tàu sống cảng nào?

4. Is the listener likely to lớn embark on an energetic program of improvement?

người nghe có ban đầu một chương trình tích cực để đổi mới không?

5. • Soon after inheriting the throne of Macedonia, upon what campaign did Alexander embark?

• Ngay sau khoản thời gian thừa kế ngôi vua Macedonia, A-léc-xan-đơ cử sự chiến dịch nào?

6. Thus, I caution you all, gentlemen, as you embark on your careers as alienists,

vày vậy, tôi cảnh báo tất cả các anh, khi các anh bước đầu sự nghiệp chưng sĩ chổ chính giữa thần,

7. Why not embark on a journey khổng lồ gain the wisdom and knowledge of God?

nguyên nhân không bắt đầu cuộc hành trình dài này?

8. I am about to embark on a journey to lớn the den of my sworn enemy.

Ta sắp dấn thân vào một cuộc hành trình dài đến hang kẻ thù của ta.

9. Together, they embark on a quest khổng lồ stop the Interstellar Manufacturing Corporation (IMC) from launching a superweapon.

cùng rất nhau, bọn họ bắt tay vào trong 1 nhiệm vụ để ngăn chặn tập đoàn sản xuất liên sao (IMC) phóng một vũ khí hủy diệt hàng loạt.

10. The statesman Cato brandished a fig to conxephangvanban.comnce the Roman Senate to embark on the Third Punic War, against Carthage.

thiết yếu khách Cato đã giơ trái vả nhằm thuyết phục Thượng xephangvanban.comện La Mã tham dự trận chiến Thứ tía chống lại Carthage.

11. They then embark on an amazing journey that, all told, may cover a distance of some 8,000 miles (12,900 km).

Chúng ban đầu chuyến hành trình đáng thán phục, tổng cộng khoảng 12.900km.

12. As much as you loved that eternal sphere, you knew you wanted and needed lớn embark on a journey.

tuy nhiên vô cùng mếm mộ ngôi bên vĩnh cửu đó, nhưng các em biết rằng mình thích và yêu cầu phải lao vào vào một cuộc hành trình.

13. On May 16, 2015, Jackson announced plans lớn release a new album và to embark on a world concert tour.

Ngày 16 tháng 5 năm 2015, Jackson thông báo kế hoạch tạo album và chuyến lưu lại diễn trái đất mới.

14. The cruiser stopped briefly at Okinawa on the 4th khổng lồ embark 529 veterans & resumed her eastern progress on the 5th.

dòng tàu tuần dương ghé thăm Okinawa vào ngày 4 mon 10 để nhận lên tàu 529 cựu binh lực rồi liên tục hành trình vào trong ngày 5 mon 10.

15. Chan lived & studied in australia (Melbourne, Brisbane, and Sydney) for 10 years prior khổng lồ returning to Hong Kong to embark on his acting career.

è cổ Hào từng sống và học tập trên Melbourne, Brisbane với Sydney, Úc 10 năm trước khi trở về Hồng Kông để trở nên tân tiến sự nghiệp diễn xuất.

16. Others feel that astrology actually shows what we are predestined to bởi vì or that it can help us khổng lồ determine the auspicious time khổng lồ engage in certain actixephangvanban.comties or to lớn embark on particular endeavors.

Xem thêm: Bài Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 5 (Có Đáp Án), Unit 5: Can You Swim

Số không giống nghĩ dựa vào thuật chiêm tinh, chúng ta biết được số mệnh và thời điểm tốt nhất để làm cho một quá trình gì đó.