Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

frame
*

frame /freim/ danh từ cấu trúc, cơ cấu; hệ thống, sản phẩm công nghệ tựthe frame of society: cơ cấu xã hội; trang bị tự làng mạc hộithe frame of government: tổ chức cơ cấu chính phủ trạng tháiframe of mind: trung tâm trạng khung (ảnh, cửa, xe...), sườn (tàu, nhà...) thân hình, trung bình vóca man of gigantic frame: người dáng vóc to lớn ảnh (trong một loại ảnh truyền hình) lồng kính (che cây mang đến ấm) (ngành mỏ) size rửa quặng (raddiô) khung ngoại hễ từ dàn xếp, ba trí, bố cục, dựng lênto frame a plan: dựng một kế hoạch điều chỉnh, tạo nên hợp lắp, chắp hỏng cấu (một truyện), tưởng tượng, nghĩ ra trình bày (một lý thuyết) vạc âm (từng từ bỏ một) để vào khung; lên khung, dựng khungto frame a roof: lên size mái nhà nội hễ từ đầy triển vọng ((thường) to lớn frame well)to frame up (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mưu hại (ai) bịa, làm cho giả, gian lậu (kết quả một cuộc tuyển cử...)
giácleaner frame: giá bán đỡ túi lọcframe contract: thích hợp đồng không định giákhuônvỏ khungdrying framekhung trang bị sấyfilter framekhung sản phẩm lọcframe agreementhiệp định khungframe agreementhiệp định nguyên tắcframe cucumberdưa loài chuột trồng trong đơn vị kínhframe filterthiết bị thanh lọc (kiểu) giànframe filter-pressthiết bị lọc ép (kiểu) giànframe of referencekhung tham chiếuframe of referencephạm vi thị phần định vịsieve framekhung râysieve framekhung sàngslidable framekhung lưu động (của sản phẩm lọc)soap framekhung xà phòngtime framelát thời giantime framephạm vi kéo dãn của thời giantime framephạm vi kéo dãn của thời gian, lát thời gian o khung, giàn, kết cấu; cấu trúc § bore frame : giàn trụ khoan § drilling frame : giàn khoan § engine frame : giá chỉ đỡ máy phát, khung đỡ động cơ § gallows frame : giá đỡ kiểu form § hoist frame : giàn sản phẩm nâng, bệ cần cẩu § pipe frame : khung ống § pit frame : giàn đỡ trụ mỏ § shaft frame : form giàn giếng mỏ § shafthead frame : giàn đỡ có cốt chắc
*

*

*

n.

Bạn đang xem: Frames là gì?

one of a series of still transparent photographs on a strip of film used in making movies

v.

enclose in a frame, as of a picture

English Idioms Dictionary

cause you khổng lồ look guilty, set you up He framed you. He lent you his car, then reported it as stolen.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Địa Lí 10, Địa Lý Lớp 10

Microsoft Computer Dictionary

n. 1.In asynchronous serial communications, a unit of transmission that is sometimes measured in elapsed time & begins with the start bit that precedes a character & ends with the last stop bit that follows the character. 2.In synchronous communications, a package of information transmitted as a single unit. Every frame follows the same basic organization and contains control information, such as synchronizing characters, station address, and an error-checking value, as well as a variable amount of data. For example, a frame used in the widely accepted HDLC & related SDLC protocols begins và ends with a chất lượng flag (01111110). See the illustration. See also HDLC, SDLC. 3. A single screen-sized image that can be displayed in sequence with other, slightly different, images to lớn create animated drawings. 4. The storage required lớn hold one screen-sized image of text, graphics, or both. 5. A rectangular space containing, & defining the proportions of, a graphic. 6. The part of an on-screen window (title bar and other elements) that is controlled by the operating system rather than by the application running in the window. 7.A rectangular section of the page displayed by a website browser that is a separate HTML document from the rest of the page. Web pages can have multiple frames, each of which is a separate document. Associated with each frame are the same capabilities as for an unframed web page, including scrolling và linking to lớn another frame or web site; these capabilities can be used independently of other frames on the page. Frames, which were introduced in Netscape Navigator 2.0, are often used as a table of contents for one or more HTML documents on a web site. Most current website browsers tư vấn frames, although older ones do not. See also HTML document, web browser.

English Synonym and Antonym Dictionary

frames|framed|framingsyn.: arrange body toàn thân border bound build construct thiết kế devise edge figure khung make plan put together skeleton support trim