frozen tức là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong tiếng Anh. Bí quyết phát âm frozen giọng bạn dạng ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của frozen.

Bạn đang xem: Frozen là gì


Từ điển Anh Việt

frozen

/fri:z/

* danh từ

sự đông vì chưng lạnh, sự giá chỉ lạnh; triệu chứng đông vì chưng lạnh

tiết đông giá

sự ổn định định; sự hạn định (giá cả, chi phí lương...)

* nội đụng từ froze, frozen

đóng băng

đông lại (vì lạnh), giá buốt cứng

thấy lạnh, thấy giá

thấy ớn lạnh, thấy ghê ghê (vì sợ)

* ngoại đụng từ

làm đóng góp băng

làm đông, có tác dụng lạnh cứng

to freeze someone khổng lồ death: làm ai bị tiêu diệt cóng

ướp rét mướt (thức ăn)

làm (ai) ớn lạnh

làm ghẻ lạnh (tình cảm)

làm tê liệt (khả năng...)

ngăn cản, cản ngăn (sự thực hiện)

ổn định; hạn định (giá cả, chi phí lương...)

to freeze on

(từ lóng) cầm cố chặt lấy, cố định lấy

to freeze out

cho (ai) ra rìa

to freeze over

phủ đầy băng; bị lấp đầy băng

to freeze someone"s blood

làm ai sợ hãi hết hồn

frozen limit

(thông tục) mức chịu đựng đựng cao nhất


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

frozen

* kinh tế

đóng băng

đông lạnh

tài khoản bị phong tỏa

* kỹ thuật

bị đóng băng

đóng băng

đông lạnh

kết đông

hóa học và vật liệu:

bị băng giá


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm kiếm với xem các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải tìm vào ô search kiếm cùng xem các từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Nor Là Gì ? Nor Tiếng Anh Là Gì


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa thừa ngắn các bạn sẽ không bắt gặp từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để chỉ ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*