Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Greet là gì

*
*
*

greet
*

greet /gri:t/ ngoại động từ chào, chào hỏi, đón chàoto greet somebody with a smile: mỉm cười kính chào ai chào mừng, hoan hôto greet somebody"s victory: kính chào mừng chiến thắng của aito greet someone"s speech with cheers: vỗ tay hoan hô bài bác nói của ai bày ra (trước mắt); đập vào (mắt, tai); vang đến, vọng mang đến (tai)a grand sight greeted our eyes: một cảnh ngoạn mục bày ra trước đôi mắt như chào mừng chúng tôito greet the ear: rót vào tai nội động từ (Ê-cốt) khóc lóc, than khóc
*

*

*

greet

Từ điển Collocation

greet verb

1 say hello to sb

ADV. cheerfully, enthusiastically, pleasantly, warmly The two men greeted one another warmly. | courteously, politely | coolly Stella greeted her mother coolly.

VERB + GREET be there to, be waiting to lớn You must be there lớn greet your guests. My parents were waiting khổng lồ greet us at the door. | come to, rise to, turn to lớn The president rose khổng lồ greet his guests.

PREP. with She greeted him with a quick kiss.

PHRASES greet sb by name The head teacher greeted all the pupils by name.

2 react lớn sth in particular way

ADV. enthusiastically | coolly | angrily The announcement was greeted angrily by the workers.

PREP. with The news was greeted with astonishment.

Từ điển WordNet


v.

send greetings toreact lớn in a certain way

The President was greeted with catcalls

be perceived by

Loud music greeted him when he entered the apartment
Xem thêm: Hóa Đơn Bán Lẻ Tiếng Anh Là Gì ? Hóa Đơn Bán Hàng Tiếng Anh Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

greets|greeted|greetingsyn.: address approach hail meet talk khổng lồ

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu