English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vthienmaonline.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary


Bạn đang xem: Impose là gì

*

impose imposengoại đụng từ (lớn impose something on / upon somebody / something) tấn công (thuế…) ai/cái gì; bắt ai/cái gì bắt buộc làm/chịu dòng gì; áp đặt khủng impose heavy taxes upon luxuries tấn công thuế nặng nề vào sản phẩm xa xỉ to impose a fine, term of imprisonment bắt nộp chi phí phạt, bắt đề xuất chịu một thời điểm tù phệ impose strict regulations on imports áp đặt những quy bí quyết nghiêm ngặt so với sản phẩm nhập vào béo impose one”s rule on a people đặt ách kẻ thống trị lên một dân tộc (lớn impose oneself something on somebody) buộc ai phải đồng ý điều nào đó lớn impose classical methods on his inferiors bắt trực thuộc cấp của tớ phải làm theo phương thức cổ xưa he has never thought of imposing himself on his offspring ông ấy chưa khi nào nghĩ đến việc buộc con cái phải tuân theo bản thân răm rắp she imposed her presence on me for my birthday tiệc nhỏ cô ta buộc tôi phải để cô ta mở ra trong tiệc sinh nhật của mình (ngành in) lên khuôn (trang in)nội động từ (lớn impose on / upon somebody / something) lạm dụng; lợi dụng I hope it”s not imposing on you/your kindness, but may I borrow some money from you? Tôi ao ước đây chưa phải là lợi dụng anh/lòng rất tốt của anh, cơ mà tôi mượn anh tí tiền được chứ?
Xem thêm: Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5, Ngữ Pháp Unit 1 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới

*

/im”pouz/ ngoại rượu cồn từ ( on, upon) tiến công (thuế…); bắt chịu, bắt gánh vác, bắt cáng đáng bự impose heavy taxes upon luxury goods tiến công thuế nặng nề vào sản phẩm xa xỉ khủng impose one”s methods on somebody bắt ai yêu cầu làm theo phương pháp của tớ bự impose oneself on somebody bắt ai nên chịu đựng bản thân ( upon) xí gạt tống ấn, đánh lộn sòng, tiến công tráo béo impose something upon somebody tấn công lừa mà lại tống ấn đồ vật gi cho ai (ngành in) lên khuôn (trang in) (từ cổ,nghĩa cổ) đặt lên trên nội cồn từ ( on, upon) khiến điểm khác biệt lớn dũng mạnh so với, tác động ảnh hưởng mạnh so với; bắt phải kính nể; bắt đề nghị chịu đựng mình mập impose on someone khiến điểm khác hoàn toàn lớn táo bạo so với ai; bắt ai nên kính nể ( on, upon) lừa gạt, lừa phỉnh, bịp phệ be imposed upon bị lừa, bị bịp ( on, upon) lạm dụng, tận dụng lớn impose upon someone”s kindness tận dụng lòng rất tốt của ai