"Jack of all trades" là 1 trong câu thành ngữ tiếng anh hay được thực hiện để ám chỉ tới những người "đa năng" hay có khả năng để có tác dụng nhiều bài toán và vế "master of none" tức là những fan "đa năng" ấy thật sự không có một sự phát âm biết sâu sắc trong các lĩnh vực mà họ đặt chân...


*

Anh A: "Ê B, Mày chăm về mảng làm sao của IT á gì?"

Anh B: "Đụng đến công nghệ là món tủ của tao. Tao biết tự A-Z, tự AR, VR mang lại trí tuệ nhân tạo, từ lập trình sẵn web mang đến lập trình game, từ làm cho phần cứng mang lại làm phần mềm..."

Anh A: "Ôi trời gì nhưng mà mày đa chức năng quá vậy! Ê vậy tao tất cả cái ứng dụng này đề nghị nhận diện khuôn mặt. Mày giải đáp tao hướng làm cho được không?"

Anh B: "Ờ thí