Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Lưu trữ là gì

*
*
*

lưu trữ
*

- đg. Duy trì lại những văn bản, giấy tờ, tư liệu... Của chủ yếu quyền để gia công bằng cùng để tra cứu vớt khi cần.


thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp "archéion", chỉ nơi làm việc của chủ yếu quyền, sau được dùng chỉ ngôi nhà bảo quản tài liệu, tượng trưng cho việc tồn tại và hoạt động của chính quyền các cấp nhà nước chỉ chiếm hữu nô lệ Hi Lạp cổ đại. Ngày nay, ở một số trong những nước Châu Âu, thuật ngữ này vẫn mang gốc từ bỏ Hi Lạp như: "archives"(Pháp), "arhiv" (архив, Nga), "archiv"(Đức) chỉ cơ quan làm nhiệm vụ thu thập, chỉnh lí, bảo quản và thực hiện tài liệu vào mục đích khoa học, ghê tế, làng mạc hội, văn hoá, vv. Ở Việt Nam, thời phong kiến cũng có cơ quan tiền LT; Lê Quý Đôn (1726 - 84) dùng từ "trữ" chỉ bài toán LT những thuế vật với sổ sách của những cơ quan lại thuộc chính quyền phong kiến tw thời Hồng Đức (1470 - 97). Thời bên Nguyễn (1802 - 1945), gồm Tàng thư lâu, thành lập giữa hồ nhằm tránh hoả hoạn, LT những loại sổ sách như châu bản, địa bản, vv. Ngày nay, LT chỉ công việc thu thập, chỉnh lí, bảo quản, giám định, thống kê năng lượng điện văn, biên bản, tư liệu quân sự, kĩ thuật, nguyên cảo xuất phiên bản phẩm, phim ảnh, băng ghi âm, ghi hình, công văn, sách vở có cực hiếm sử dụng, tra cứu.


hdg. Chứa, giữ lại lại. Lưu trữ tài liệu. Sở tàng trữ văn thư.

là tạo phiên bản sao của 1 phần mềm hoặc dữ liệu nhằm mục tiêu mục đích bảo vệ chống lại mất mát, hư hỏng của phần mềm, dữ liệu nguyên bản.


*

*

*Xem thêm: " At The Moment Nghĩa Là Gì, At The Moment Bằng Tiếng Việt

lưu trữ

lưu trữ Keep as archives
right of retentionbộ lưu trữstorage unitcông văn sách vở lưu trữrecordcục lưu trữ văn thưrecord officeđĩa tàng trữ tháo ra đượcexchangeable disk storehợp tàng trữ (công văn, giấy tờ)box filehộp văn kiện cũ đưa vào khu vực lưu trữtransfer casekho văn thư giữ trữarchiveslưu trữ (văn thư...)storenhững hộp văn kiện cũ chuyển vào bắt đầu lưu trữtransfer casesnơi giữ trữ tin tức (trong sản phẩm tính)storage locationnơi lưu giữ trữ tin tức (trong thiết bị vi tính)storage locationphiếu lưu trữtickler filequyền lưu lại trữ những thương nhân trung gianfactor"s lienquyền lưu trữ đặc biệtspecific lienquyền lưu lại trữ quan trọng (vật rứa nợ)special lienquyền tàng trữ hàngcargo lienquyền tàng trữ ưu tiênprior liensự lưu giữ trữstoragesự bố trí lưu trữfilingsự thu xếp lưu trữfillingtài liệu hồ nước sơ, công văn, sách vở và giấy tờ lưu trữrecordstài liệu lưu trữ kế toánaccounting archivestệp tàng trữ ""linh tinh""miscellaneous filethẻ phân nhiều loại hồ sơ lưu giữ trữfile dividertrữ, chứa, tồn trữ, tàng trữ (văn thư)storevăn thư giữ trữarchives