Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Maintenance là gì

*
*
*

maintenance
*

maintenance /"meintinəns/ danh từ sự giữ, sự duy trì; sự bảo vệ, sự bảo quảnfor the maintenance of their rights, the workmen must struggle: để đảm bảo quyền lợi, bằng hữu công nhân đề nghị đấu tranh sự nuôi, sự cưu mangto work for the maintenance of one"s family: làm việc để nuôi gia đình
bảo trìcare and maintenance: chăm lo và bảo trì các đồ vậtchief utility & maintenance: trưởng chống thiết bị cùng bảo trìcost of maintenance: phí tổn bảo trì sửa chữadirector of maintenance: giám đốc bảo trìdirector of maintenance: bạn phụ trách bảo trìextended maintenance insurance: bảo hiểm duy trì mở rộnghouse maintenance requirement: mức gia hạn bắt buộc ở trong phòng kinh doanh-môi giớimachine maintenance: sự bảo trì máymaintenance budget: giá thành bảo trìmaintenance call: call vốn bảo trìmaintenance charges: phí tổn bảo trìmaintenance crew: nhóm bảo trìmaintenance department: thành phần bảo trìmaintenance engineer: nghệ thuật viên bảo trìmaintenance expense: chi phí bảo trìmaintenance fee: giá tiền bảo trìmaintenance fund: quỹ bảo trìmaintenance handbook: sổ tay bảo trìmaintenance margin: phạm vi bảo trìmaintenance note: phiếu bảo trìmaintenance programme: planer bảo trìmaintenance programmer: fan đặt planer bảo trìmaintenance requirement: yên cầu bảo trìmaintenance reserve: tiền dự trữ để bảo trì sửa chữamaintenance service: thương mại & dịch vụ bảo trìmaintenance shift: ca bảo trìmaintenance shop: phân xưởng bảo trìmaintenance staff: nhân viên bảo trìminimum maintenance: mức duy trì tối thiểuon-site maintenance: gia hạn tại chỗoperation và maintenance cost: túi tiền vận hành và duy trì (máy móc)repairs and maintenance: sự thay thế sửa chữa và bảo trìscheduled maintenance: sửa chữa duy trì theo kế hoạchcấp chăm sóc (quần áo, thức ăn...)cung cấpmaintenance of capital: sự hỗ trợ vốnduy tu bảo dưỡngmaintenance agreement: thích hợp đồng trùng tu bảo dưỡngmaintenance department: phòng trùng tu bảo dưỡngmaintenance staff: đội trùng tu bảo dưỡngsự bảo quảnsự cung cấp dưỡngsự chứa giữsự cung cấpmaintenance of capital: sự hỗ trợ vốnsự duy trìmaintenance of real capital: sự bảo trì vốn thực tếmaintenance of the nominal capital: sự gia hạn vốn danh nghĩasự nuôitiền bảo chứngtiền bảo hội chứng (chứng khoán)tiền cung cấp dưỡngtiền chu cấptiền chu cung cấp sinh sống. Capital maintenancesự lưu giữ vốncorrective maintenancechứng từ sửa chữa thay thế sổ sáchcorrective maintenancesự sửa sản phẩm hưcost of maintenancephí tổn duy tuday-to-day maintenancebảo chăm sóc thông thườngfile maintenancesự bảo đảm hồ sơfinancial capital maintenancebảo toàn vốn tài chínhhighway maintenance taxthuế ước đườnghighway maintenance taxthuế dưỡng lộhighway maintenance taxthuế tu té đường sắthighway maintenance taxthuế tu vấp ngã đường xáhouse maintenance requirementquy định bảo trì của doanh nghiệp môl giới hội chứng khoánincome maintenanceduy trì thu nhậpincome maintenancethu nhập (từ chi phí trợ cấp)income maintenancetrợ cấp cho thu nhậpmachine maintenancebảo chăm sóc máymaintenance bondgiấy bào hànhmaintenance chargesphí tu bổ o sự bảo quản, sự bảo vệ, sự bảo dưỡng o phí tổn tổn bảo quản § equipment maintenance : sự bảo dưỡng thiết bị § pressure maintenance : sự bảo trì á suất § preventive maintenance : sự bảo vệ ngăn ngừa, sự phòng vệ § routine maintenance : sự bảo dưỡng thường xuyên
*

*

*

maintenance

Từ điển Collocation

maintenance noun

1 keeping sth in good condition

ADJ. annual, regular, routine | long-term, ongoing | proper | essential The power station has been shut down for essential maintenance. | preventative | careful | easy The engine is designed for easy maintenance. | low, minimal This type of garden requires minimal maintenance. | on-site | aircraft, car, machine, etc.

VERB + MAINTENANCE carry out We carry out routine maintenance of the equipment. | need, require

MAINTENANCE + NOUN engineer, crew, man, staff, team | bill, costs | contract | service We provide a maintenance service on all our products. | programme | work

2 money paid to support sb

ADJ. child

VERB + MAINTENANCE pay | claim

MAINTENANCE + NOUN payments | arrears He was jailed for failing lớn pay maintenance arrears.

PREP. in ~ He pays £1,000 a month in child maintenance.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Tablecloth Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Table

Microsoft Computer Dictionary

n. The process of taking measures lớn ensure that a hardware, software, or database system is functioning properly and is up to lớn date.

Bloomberg Financial Glossary

维修|保养维修,保养Appropriate ongoing adjustments to lớn security holder records.

English Synonym & Antonym Dictionary

maintenancesant.: abandonment