As a matter of fact gồm bao nhiêu phương pháp dùng? cấu trúc áp dụng cụ thể của As a matter of facttrong câu giờ đồng hồ Anh là gì? Trường phù hợp nào nên thực hiện As a matter of fact? phần đông từ đồng nghĩa tương quan và có thể thay cụ As a matter of fact trong các câu tiếng Anh là gì?
*

(hình ảnh minh họa đến as a matter of fact)


1 As a matter of fact là gì?

Theo như trường đoản cú điểm cambridge giải nghĩa thì as a matter of fact có nghĩa là vấn đề thực tế, thực tiễn là, thực tế là...ví dụ thực tiễn X là đúng. Một phương pháp khác để nói điều đó cụ thể nhưng được nhấn mạnh vấn đề hơn.

Bạn đang xem: Matter of fact là gì

Ví dụ:

Are you new around here?" "As a matter of fact, Ive lived here for 20 years

Bạn là tín đồ mới bao phủ đây?" "Thực tế là, tôi vẫn sống ở chỗ này 20 năm.

As a matter of fact, I know nothing about english language.

Thật ra cơ mà nói, tôi chẳng biết được những điều gì về về tiếng Anh.

As a matter of fact, she is not keen on him.

Sự thật thì cô ấy không ưa ông ta lắm.

Henry, the teacher says you are always sleep in the class! -As a matter of fact,that"s the best thing I can do.

Henry, cô giáo nói rằng bạn luôn ngủ trong lớp! - Thực ra, Đó là điều tốt nhất có thể tôi có thể làm.

2 cấu trúc và cách dùm nhiều từ As a matter of fact

Qua những lý giải phần một thì bọn họ đã biết as a matter of fact là gì. Qua phần nhì này họ cùng tìm hiểu những cách dùng của cụm từ này nhé.

*

(hình ảnh minh họa mang lại as a matter of fact)

"as a matter of fact" là 1 cụm trường đoản cú được các bạn ưa ưa chuộng để thực hiện trong ielts speaking nhưng mà thật sự vô cùng ít các bạn hiểu rõ được biện pháp dùng của nhiều từ này. Vậy nên hãy theo dõi phương pháp dùng cụm từ này ở dưới đây để có thể nắm vững giải pháp dùng và sử dụng nó một cách đúng mực hơn nhé.

"As a matter of fact": Thường được sử dụng để nhấn mạnh vấn đề điều gì điều nhưng mình sắp nói, nó có tương quan đến ai hoặc điều mà chúng ta vừa nói trước đó.

Ví dụ:

As a matter of fact, he did remember to pick up dinner on the way home from work.


Thực tế là, anh ấy vẫn nhớ ăn tối trên đường đi làm về.

As a matter of fact, why don"t you tell Donna I want her to lớn have this?

Thật ra, sao anh ko nói cùng với Donna tôi mong muốn cô ấy giữ dòng này?

No, a - As a matter of fact, we thought you were already dead.

Không, sự thật là, cửa hàng chúng tôi tưởng cậu đang chết.

As a matter of fact, It is. I knew it. I could tell she was sweet on you.

Đúng thiệt là vậy. Chú biết mà. Ta có thể thấy cô ta ngọt ngào và lắng đọng với cháu.

"As a matter of fact" còn được dùng để mang ra ví dụ, hoặc giới thiệu dẫn minh chứng họa điều mà các bạn vừa nói.

Ví dụ:

You will see Jenifer very soon. As a matter of fact, she"s right here with us tonight!

Bạn đã sớm gặp mặt Jenifer thôi, thật ra thì cô ấy đang tại chỗ này với chúng ta tối nay.

I don"t play Soccer very often. As a matter of fact, I don"t play any sports at all.

Tôi ko chơi đá bóng thường xuyên. Bên trên thực tế, tôi không chơi ngẫu nhiên môn thể dục thể thao nào.

Do you usually eat fast food Mary? No,of course I don"t.As a matter of fact,I try lớn eat healthy food everyday.

Bạn tất cả thường ăn đồ ăn nhanh không Mary? tất nhiên là không, thực tiễn là tôi cố gắng ăn đầy đủ thực phẩm mạnh khỏe hàng ngày.

"As a matter of fact" được áp dụng để nói rằng bạn không gật đầu đồng ý với mọi gì ai kia vừa nói hoặc điều trái lại với phần đông gì họ nói là đúng. Bạn sử dụng như một vấn đề thực tiễn để giới thiệu một tuyên bố cung ứng thêm cụ thể về các gì vừa mới được nói, hoặc giải thích về nó, hoặc điều gì đó trái ngược cùng với nó.

Ví dụ:


We"re not losing population in our village. As a matter of fact, people are moving in.

Chúng tôi không mất dân sinh trong làng của bọn chúng tôi. Trên thực tế, mọi tín đồ đang chuyển đến.

No, you don"t, as matter of fact, you don"t even have to lớn pay at all (your boyfriend did that for u)

Không, chúng ta không, vị thực tế, các bạn thậm chí chưa phải trả tiền (bạn trai của chúng ta đã làm điều ấy cho bạn)

In order khổng lồ find out about her truth, you have to lớn know where she lives now . Well, as the matter of fact, I bởi vì know where her house is

Để search ra thực sự của cô ấy, bạn phải biết cô ấy sống ngơi nghỉ đâu. Thực tiễn là tôi biết công ty cô ấy nghỉ ngơi đâu

3 một vài từ liên quan đến as a matter of fact

Sau đó là một số từ đồng nghĩa tương quan với as a matter of fact trong tiếng Anh.

*

(hình ảnh minh họa đến as a matter of fact)

Từ vựng

Ý nghĩa

actually

thực ra

in (actual) fact

trong thực tế

in point of fact


điểm thực tế

as it happens

ngẫu nhiên, vô tình là.

really

Thực sự

believe it or not

Tin hay không thì...

in reality

trong thực tế

in truth

sự thật

to tell the truth

nói thật thì...

Xem thêm: Trắc Nghiệm Chương 3 Đại Số 10 (Có Đáp Án), Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 3 Đại Số 10 Có Đáp Án

Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thể nắm rõ hơn về cụm từ as a matter of fact. Chúc chúng ta thành công trong bài toán học giờ Anh.