Tiếng Anh bao gồm nhiều phần kiến thức từ vựng cơ bản theo chủ đề đòi hỏi người đọc cần nắm vững. Một trong số đó là từ vựng về các tháng vào tiếng Anh. Bài viết ngày lúc này sẽ giúp các bạn tìm hiểu cụ thể những tháng đó là gì và được viết tắt như thế nào nhé.Bạn vẫn xem: Months là gì


*

Kiến thức chung về mảng từ vựng về các tháng trong năm

Như các bạn đã biết, một năm bao gồm 12 tháng.

Bạn đang xem: Months là gì

Tháng nói thông thường trong tiếng Anh là “month”, là danh từ đếm được. Lúc viết ở dạng số nhiều ta chỉ cần thêm “s” vào sau. Ví dụ: a month/ one month (1 tháng), 6 months (6 tháng), 10 months (10 tháng), …

“month” thường được viết tắt là “mth”, chuyển thanh lịch dạng số nhiều là “mths”. Vào một số trường hợp “month” cũng được viết là “m’th”, “m-th” hoặc mo. (Dạng số nhiều là “mos.”)

Trên thực tế, vì các tháng là những từ vựng quan tiền trọng, thường xuyên được sử dụng và rất quen thuộc đề nghị người ta quy ước dạng viết tắt của chúng để thuận tiện, tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa mang lại việc viết lách.

Dạng viết tắt (short form/ abbreviation) của các tháng thường được viết theo một quy ước bình thường nhất đến từ thư viện của đại học Yale, nước Mỹ (Yale University Library) đó là: nỗ lực bằng việc viết hết tên của các tháng bằng một từ rất dài, người ta chỉ cần viết ra 3 chữ cái đầu trong thương hiệu của tháng đó cùng một dấu “.” đằng sau đó.

Bên cạnh quy luật “bất biến” được đưa ra như vậy, vào một số trường hợp, người ta cũng có những quy định ngoại lệ, mình sẽ lưu lại ý cho các bạn ở từng phần cụ thể còn lại của bài viết để các bạn có những hiểu biết chính xác nhất về mảng từ vựng các tháng vào tiếng Anh này.

Tiếp theo đây là danh sách cụ thể của 12 tháng trong thời hạn cũng như cách viết tắt của chúng mà bạn cần tham khảo để có thể hiểu được những văn bản tiếng Anh mà vào đó các tháng được trình bày dưới dạng viết tắt.

Tháng 1

Tháng một trong các tiếng Anh là January.

Phiên âm: /ˈdʒænjuəri/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Jan.

Tháng 2

Tháng 2 trong tiếng Anh là February.

Phiên âm: /ˈfebruəri/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Feb.

Tháng 3

Phiên âm: /mɑːtʃ/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Mar.

Tháng 4

Tháng 4 trong tiếng Anh là April

Phiên âm: /ˈeɪprəl/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Apr.

Tháng 5

Tháng 5 vào tiếng Anh là May

Phiên âm: /meɪ/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Tháng 5 là một tháng chỉ bao gồm 3 chữ cái phải không có dạng viết tắt cho tháng này. Người ta sẽ vẫn sử dụng dạng đầy đủ của tháng 5 đó là “May”.

Tháng 6

Tháng 6 vào tiếng Anh là June

Phiên âm: /dʒuːn/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Jun. .Tuy nhiên, vì bản thân tháng 6 chỉ bao gồm 4 chữ cái, khá ngắn gọn buộc phải trong nhiều trường hợp người ta cũng dùng nó ở dạng đầy đủ gắng vào việc viết tắt là “June”.

Tháng 7

Tháng 7 vào tiếng Anh là July

Phiên âm: /dʒuˈlaɪ/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Jul. .Cũng tương tự như tháng 6, vì bản thân thnasg 7 chỉ bao gồm 4 chữ cái cần việc sử dụng ở dạng đầy đủ “July” là điều diễn ra thường xuyên, thường gặp.

Tháng 8

Tháng 8 vào tiếng Anh là August

Phiên âm: /ɔːˈɡʌst/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Aug.

Tháng 9

Tháng 9 trong tiếng Anh là September

Phiên âm: /sepˈtembə(r)/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Sept. Đây là trường hợp đặc biệt vì người ta viết tắt từ này bằng cách lấy 4 chữ cái đầu núm vì 3 như quy luật. Mặc dù nhiên, sẽ vẫn có thể hiểu và được mang lại là chính xác nếu bạn viết tắt từ này theo quy luật lấy 3 chữ cái đầu: Sep.

Tháng 10

Tháng 10 trong tiếng Anh là October

Phiên âm: /ɒkˈtəʊbə(r)/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Oct.

Tháng 11

Tháng 4 trong tiếng Anh là November

Phiên âm: /nəʊˈvembə(r)/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Nov.

Tháng 12

Tháng 4 trong tiếng Anh là December

Phiên âm: /dɪˈsembə(r)/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Dec.

Xem thêm: " Quality Time Là Gì ? Quality Time Có Nghĩa Là Gì

Trên trên đây là những hiểu biết của mình về những kiến thức chung, cơ bản về 12 tháng trong tiếng Anh cũng như dạng viết tắt của chúng mà mình muốn phân tách sẻ với tất cả các bạn. Mình hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thể tự tin sử dụng chúng trong học tập, công việc và đời sống hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết lần sau.