Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 có các mẫu câu hỏi mới và phức tạp hơn. Nếu còn muốn sử dụng nhuần nhuyễn trong cả văn nói và viết thì phải chăm chú học nằm trong lòng những mẫu câu này.

Bạn đang xem: Ngữ pháp unit 8 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1


Tóm tắt ngữ pháp giờ Anh lớp 4

Từ vựng

Địa lý (forest, island, ocean, stream, valley,…)Thành phố (church, bank, cinema, hotel, hospital,…)Ngày sinh nhật (invitation, birthday cake, candle, party, gift,…)Rau củ (chilly, corn, carrot, ginger, onion,…)Nghề nghiệp (policeman, farmer, singer, postman, dentist,…)Đồ sử dụng trong công ty (light, stove, telephone, sofa, bookshelf,…)

Ngữ pháp

Chào hỏi:Good afternoon: xin xin chào (vào buổi chiều)Good evening: xin chào (vào buổi tối)Good morning: xin kính chào (vào buổi sáng)Nice lớn see you again: rất vui được chạm mặt lại bạn.Tạm biệtSee you tomorrow: gặp mặt lại bạn vào ngày maiSee you later: hẹn chạm chán lạiGoodbye: kính chào tạm biệtGood night: chúc ngủ ngonHỏi đáp

Hỏi đáp về sức khỏe

Hỏi: How + to lớn be + S?Ex: How are you today?

Đáp: S + lớn be + well/fine/bad, thanks.Ex: I am fine, thanks

Hỏi đáp về ai đó từ đâu tới:

Hỏi: Where + khổng lồ be + S + from?Ex: Where are you from?

Đáp: S+ lớn be +from + tên địa danh/quốc giaEx: I am from Vietnam

Hỏi đáp về quốc tịch

Hỏi: What nationality + khổng lồ be + S?Ex: What nationality are you?

Đáp: S + lớn be + quốc tịchEx: I am Vietnamese

Hỏi đáp hôm nay là ngày mấy:

Hỏi: What is the date today?

Đáp: It is + the + ngày (số thứ tự) + of + thángEx: It is the 18th of August

Hỏi đáp về ngày sinh nhật

Hỏi: When’s your/her/his birthday?

Có 2 biện pháp đáp:

– It’s + in + tháng (vào tháng …)Ex: It’s in February

– It’s + on + the + ngày (dùng số vật dụng tự) + of + mon (vào ngày… tháng…)Ex: It’s on the 20th of February

Hỏi đáp về trường

Hỏi: Where is + your (his/her) + school?Ex: Where is your school?

Đáp: It’s in + (tên đường) Street.Ex: It’s in Su Van khô giòn Street

Hỏi đáp về lớp

Hỏi: What class are you in? (Bạn học lớp mấy?)

Đáp: I’m in class + N. (Tôi học lớp…)Ex: I’m in class 12A2

Hỏi đáp về môn học tập yêu thích

Chủ từ số nhiềuChủ trường đoản cú số ít
Cách 1Hỏi: What subjects vị + S + like?Đáp: S + like + môn học.Ex: What subjects bởi you like?I lượt thích Math và EnglishHỏi: What subjects does + S + like?Đáp: S + likes + môn họcEx: What subjects does Nhu like?Nhu likes Literature và Geography
Cách 2Hỏi: bởi vì + S+ like + môn học?Đáp: Yes, S + do.No, S + don’t.Ex: bởi vì you like Physical Education?No, I don’tHỏi: Does + S + like + môn học?Đáp: Yes, S + does.No, S + doesn’t.

Hỏi đáp về việc thích làm

Chủ tự số nhiềuChủ tự số ít

Hỏi: What vị you like doing?

Hỏi: What does he/she like doing?

Đáp: I lượt thích + V-ingEx: I like listening to lớn musicĐáp: He/She likes + V-ingEx: I lượt thích listening to music

Hỏi về sở thích

Hỏi: What is your hobby, tên người?Ex: What is your hobby, Nhu?

Có 2 phương pháp đáp:

– I + lượt thích + V-ingEx: I lượt thích reading books

– My hobby is + V-ingEx: My hobby is reading books

Hỏi về đồ ăn ưa thích

Hỏi: What’s your (her/his/their) + favourite + food/drink?Ex: What’s your favourite food?

Có 2 biện pháp đáp:– My (Her/His/Their) + favourite + food/drink + is + thiết bị ăn/thức uốngEx: My favourite food is Pho– It’s + đồ gia dụng ăn/thức uốngEx: It’s Pho

Hỏi đáp fan khác đang làm cái gi tại thời khắc nói

Hỏi: What + to lớn be + S + doing?Ex: What are you doing?
Đáp: S + lớn be + V–ingEx: I am painting

Hỏi đáp người khác đã làm những gì trong vượt khứ

Hỏi: What did + S + vì chưng + thời hạn ở vượt khứ?Ex: What did you bởi vì last night?

Đáp: S+ V-ed/V2Ex: I did my homework và went to lớn bed

Hỏi đáp kế hoạch/dự định sau đây gần

Hỏi: What + to be + S going lớn do?Ex: Where are you going to lớn go?

Đáp: S + am/is/are + going lớn + VEx: I am going khổng lồ the swimming pool

Hỏi giờ

Hỏi: What time is it? / What’s the time?

Đáp:

– It’s + số giờ + o’clock (giờ chẵn)Ex: It’s seven o’clock

– It’s + số giờ + số phút (giờ lẻ)Ex: It’s eight eleven

– It’s + số phút + past (after) + số giờ (giờ quá)Ex: It’s six past four

– It’s + số phút + khổng lồ + số giờ (giờ kém)Ex: It’s four thirty-five

Hỏi đáp nghề nghiệp

Có 2 bí quyết hỏi:

– What + do/does + S + do?Ex: What does she do?

– What is + tính từ tải + (danh từ chỉ người) + job?Ex: What is your father’s job?

Đáp: S + am/is/are + nghề nghiệpEx: My father is a dentist

Hỏi đáp giá bán tiền

Món hàng download là số ít

Mua những món hàng

How much is it?

How much are they?

It is + giá bán tiềnEx: It is five VND

They are + giá tiềnEx: They are one hundred thousand dong

Hỏi đáp số điện thoại

Hỏi : What’s + your (his/her) + phone number?Ex: What’s your phone number?

Đáp: My (His/Her) phone number + is + số điện thoại.Ex: My phone number is 00008888

Lời mời

Mời ai kia đi đâu

MờiWould you like to + V?Ex: Would you lượt thích to have dinner with me?
 ĐápĐồng ý:

Great!That’s a great idea.That sounds great.That’s very nice.I’d love to.
Từ chối:

Sorry, I’m busy.I can’t. I have to bởi homeworkSorry, I can’t.

Mời ai kia ăn/uống

MờiWould you lượt thích some + đồ dùng ăn/thức uống?Ex: Would you like some orange juice?
Đáp:Đồng ý: Yes, please.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Về Gerund, V E, Tổng Hợp Bài Tập Động Từ Nguyên Mẫu, V

Từ chối: No, thanks/ No, thank you.

Đề nghị ai kia đi đâu

Let’s go to lớn + the + danh trường đoản cú chỉ khu vực chốnEx: Let’s go to lớn the movie theatre

 Bản nắm tắt ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 4 này hi vọng sẽ giúp đỡ ích cho các bạn nhỏ dại trong việc ôn tập cùng thực hành trước khi tham gia vào các kì thi quan liêu trọng!