Kiến thức cơ bạn dạng hóa học tập 10 học tập kì 2 gồm các kiến thức trung tâm 10 chương halogen, oxi - lưu huỳnh, cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng. Mời chúng ta cùng xem thêm nhé.!


*
byIt"s me

Kiến thức cơ bản hóa học 10 học kì 2 gồm các kiến thức trung tâm 10 chương halogen, oxi – lưu huỳnh, cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng. Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé.! Kiến thức cơ bản hóa học 10 học kì 2


Kiến thức cơ bạn dạng hóa học tập 10 học kì 2

*
Kiến thức cơ bản hóa học tập 10 học tập kì 2

KIẾN THỨC CƠ BẢN HÓA HỌC 10 HỌC KỲ 2

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGENI. địa chỉ trong bảng HTTH những nguyên tố.

Bạn đang xem: Ôn tập hóa 10 học kì 2

– bao gồm có các nguyên tố 9F 17Cl 35Br 53I 85At. Phân tử dạng X2 như F2 khí color lục nhạt, Cl2 khí màu đá quý lục, Br2 lỏng gray clolor đỏ, I2 tinh thể tím.


– F có độ âm điện lớn số 1 , chỉ tất cả số oxi hoá –1. Các halogen sót lại ngoài số oxi hoá –1 còn có số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

Tính tan của muối bạc: AgF  AgCl¯ AgBr¯  AgI¯

tan các trắng  vàng lục  rubi đậm

Kiến thức cơ phiên bản hóa học 10 học kì 2

II. Tính chất hoá học của những đơn chất: Tính oxi hoá F2 > Cl2 > Br2 > I2

Phản ứngF2Cl2Br2I2
 

Kim loại

Oxi hoá toàn bộ các sắt kẽm kim loại => muối bột floruaOxi hoá phần nhiều kim loại, cần đun nóng

Na + Cl2 2NaCl

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Oxi hoá các kim loại, đề xuất đun nóng

2Na + Br2 2NaBr

2Al + 3Br22AlBr3

 

Oxi hoá các kim loại, chỉ xẩy ra khi nấu nóng hoặc tất cả xúc tác

2Al +3I2 2AlI3

xt là H2O

khí hidrohỗn hợp H2, F2 nổ khỏe mạnh trong láng tối.

Xem thêm: Không Cố Ý Tiếng Anh Là Gì, 5 Star English, Không Cố Ý Tiếng Anh Là Gì

H2 + F2 → 2HF

 

Cần bao gồm ánh sáng, nổ

H2 + Cl2 2HCl

 

Cần ánh nắng mặt trời cao

H2 + Br2 2HBr ­

Cần ánh sáng cao hơn, xúc tác

H2 + I2 2 HI

nướckhí flo phản nghịch ứng mạnh mẽ với nước, ở ánh sáng thường

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Cl+H2OHCl+HClO (Axit hipoclorơ)

Phản ứng chậm hơn Clo

Br2+H2O HBr+ HBrO

Hầu như không tác dụng
Kiến thức cơ bạn dạng hóa học tập 10 học tập kì 2

III. Điều chế các halogen

F2Cl2Br2I2
Điện phân các thành phần hỗn hợp KF cùng HFa. Trong chống thí nghiệm

Cho HCl đậm đặc công dụng với các chất ôxi hóa mạnh

2KMnO4 + 16HCl 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O

MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O

b. Trong công nghiệp: dùng phương thức điện phân

2NaCl + 2H2OH2 + 2NaOH + Cl2

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

NaBr tất cả trong rong biển

Sản xuất I2 tự rong biển
a. Dìm biết: Dùng Ag+ (AgNO3) để nhận thấy các gốc halogenua.