Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú xephangvanban.com.Học các từ các bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.

Bạn sẽ xem: Pass the buck là gì
Bạn đang xem: Pass the buck là gì

*

(of a painting, drawing, etc.) representing something as it really looks, rather than in an abstract way

Về bài toán này
*

*

cải cách và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy giữ ban loài chuột các phầm mềm search tìm tài liệu cấp phép trình làng Giới thiệu kỹ năng truy cập xephangvanban.com English xephangvanban.com University Press quản lý Sự chấp thuận Sở gìn giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện tại /displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

*Xem thêm: Bài Tập Sắp Xếp Câu Tiếng Anh Lớp 7 (Có Đáp Án), Sắp Xếp Từ Thành Câu Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt giờ đồng hồ Anh tự điển tín đồ học giờ Anh Anh Essential giờ đồng hồ Anh Mỹ Essential giờ đồng hồ Anh–Tiếng Pháp tiếng Pháp–Tiếng Anh giờ Anh–Tiếng Đức giờ đồng hồ Đức–Tiếng Anh giờ đồng hồ Anh–Tiếng Indonesia giờ đồng hồ Indonesia–Tiếng Anh tiếng Anh–Tiếng Ý tiếng Ý-Tiếng Anh tiếng Anh–Tiếng Nhật giờ Nhật-Tiếng Anh giờ Anh–Tiếng bố Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh tiếng Anh–Tiếng ý trung nhân Đào Nha Tiếng người tình Đào Nha-Tiếng Anh tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh tiếng Hà Lan–Tiếng Anh giờ đồng hồ Anh–Tiếng Ả Rập giờ Anh–Tiếng Catalan giờ Anh–Tiếng china (Giản Thể) giờ đồng hồ Anh–Tiếng trung quốc (Phồn Thể) giờ Anh–Tiếng Séc giờ Anh–Tiếng Đan Mạch giờ đồng hồ Anh–Tiếng hàn quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay giờ đồng hồ Anh–Tiếng na Uy giờ Anh–Tiếng Nga giờ đồng hồ Anh–Tiếng Thái giờ Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giờ Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語