Theo Macmilan Dictionary, really rất có thể áp dụng như một trạng từ bỏ (đi kèm động từ, tính trường đoản cú hoặc trang từ khác), trạng từ xẻ nghĩa câu hoặc thán từ.

Bạn đang xem: Really nghĩa của từ really, 7 cách dùng của từ really trong tiếng anh

Bài Viết: Really là gì

Ví dụ:

Trạng từ:

(đi với rượu cồn từ) vì you really love her?

(đi trước tính từ bỏ hoặc trạng từ) She’s a really nice person. / I played sentence adverbwell on Saturday.

Trạng từ bửa nghĩa câu: (tạo thành một mệnh đề hoặc một câu) Really, it isn’t important. Thán từ: ‘I don’t care what you think.’ ‘Well, really!’

Vậy really nghĩa là gì?

Nghĩa của tự really là gì?

Nghĩa của từ bỏ really & những phương thức áp dụng trong giờ đồng hồ Anh

Really nghĩa là gì đc hiểu theo một số cách thức sau:


Nội Dung


1. Nhấn dũng mạnh trạng tự hoặc tính tự (= very, very much)

Ví dụ:

I’m really hungry. (Tôi cực kỳ đói) some really useful information (một số thông tin rất gồm lợi) It all went really well. (Mọi máy đã giới thiệu tốt nhất) This is a really nice place. (Đó là một vị trí rất là đẹp) She really enjoys working with young children. (Cô ấy vô cùng thích làm việc với trẻ nhỏ xíu dại) We’ve all been working really hard. (Chúng tôi đã thao tác làm việc rất siêng năng)


2. Nhấn mạnh điều chúng ta nói hoặc một ý kiến bạn chỉ ra

Ví dụ:

I really want béo go home now. (Tôi thiệt sự hy vọng về đơn vị ngay hiện nay nay). I want phệ help—I really do. (Tôi ý muốn cứu, thiệt sự đấy) You really need phệ forget all about her. (Bạn thiệt sự cần phải quên cô ấy đi) There’s really no need to worry. (Thật sự không tồn tại gì phải lo lắng cả) I really ought bự have phoned Annie mập let her know we’d be late. (Tôi thiệt sự nên gọi cho Annie để báo cô ấy biết là các bạn sẽ đến muộn)

3. Biểu lộ sự siêng sóc, không thể tinh được về điều ai đó nói

Ví dụ:

‘We”re going bự nhật bản next month.’ ‘Oh, really?’ (“Tuần sau các các bạn sẽ đến Nhật Bản.” “Ôi, thật á?”) ‘She”s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’ (“Cô ấy trường đoản cú chức rồi.” “Thật á? Cậu dĩ nhiên chứ?”)

4. Cần sử dụng để nói thực tiễn, sự thật về một điều nào đó

Ví dụ:

What bởi you really think about it? (Bạn thiệt sự suy nghĩ gì về nó?) Tell me what really happened. (Hãy cho tôi biết sự thật chuyện đang xảy ra) Hamlet isn’t really mad – he’s just pretending lớn be. (Hamlet thật ra không rồ dại đâu – ông ấy chỉ trả vờ như vậy thôi) I can”t believe I am really going bự meet the princess. (Tôi không thể tin được mình thật sự sắp đến đc chạm mặt công chúa)

5. Cần áp dụng để sút nhẹ khẩu ca (thường vào câu bao phủ định)

Ví dụ:

I don”t really agree with that. (Tôi không gật đầu lắm với điều ấy) It doesn”t really matter. (Nó không quan trọng đặc biệt lắm) ‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’ (= ‘no’ or ‘not very much’). (“Bạn tất cả thích cuốn sách đó không?” “Không say mê lắm”)


Cảnh báo:

Nơi để của tự really có thể làm sửa đổi nghĩa của câu.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Salty Là Gì Trong Tiếng Anh? Bóc Term Từ Lóng Thông Dụng Trong Tiếng Anh

Really nghĩa là gì yêu cầu phải khẳng định tùy vào điểm đặt, phương pháp áp dụng trong câu

Ví dụ I don’t really know nghĩa là bạn không chắc chắn là về điều gì; còn I really don’t know nhấn dạn dĩ rằng bạn chưa chắc chắn rằng gì cả (xem lại cách thức áp dụng đầu tuần).

6. Cần sử dụng trong vướng mắc and câu phủ định khi bạn thích ai đó nói “không”

Ví dụ:

vì chưng you really expect me bự believe that? (Bạn thật sự hy vọng tôi tin vào điều này à?) I don”t really need lớn go, bởi I? (Tôi không thực sự sự độc nhất thiết buộc phải đi đúng không?) He doesn”t really have a clue about what”s going on, does he? (Anh ta không thật sự biết chuyện gì đang giới thiệu phải không?) Is that how you”re really going to do it? (Bạn thật sự định làm như vậy à?)

7. Biểu lộ sự phản bội đối của người tiêu dùng với câu hỏi ai đó đã làm hoặc sẽ nói

Ví dụ:

Really, you could have told us before. (Lẽ ra bạn có thể nói với shop chúng tôi từ trước) Really, Amanda! What a dreadful thing mập say! (Amanda à! Thật tức giận khi các bạn nói như thế.

Thể Loại: share trình bày kiến thức và kỹ năng Cộng Đồng


Bài Viết: Really Là Gì – Really tức thị Gì


Thể Loại: LÀ GÌ