The same tức là giống nhau, không cầm cố đổi, nghe thì có vẻ đơn giản và dễ dàng dùng. Mặc dù nhiên, vấn đề nhầm lẫn vào cách dùng the same là vấn đề khó né khỏi. Sau đây, xephangvanban.com sẽ gửi tới các bạn nội dung bài viết cáccách cần sử dụng the sametrong giờ Anh để chúng ta tham khảo nhé!

1. Định nghĩa về the same

‘The same’ có nghĩa là ‘giống nhau’ trong giờ đồng hồ Anh, khi nói mọi 2 hoặc nhiều vật cũng tương tự là người dân có đặc tính, cấu tạo hoặc hình dáng như nhau.Bạn đang xem: giải pháp dùng the same as là gì trong tiếng anh? same tức thị gì trong giờ đồng hồ anh

2. địa chỉ của “the same” vào câu

2.1. The same được sử dụng như tính từ

Được dùng để mô tả điều nào đấy không thế đổi

Ví dụ:

I like getting up at the same time every day

Tôi say đắm thức dậy trên một giờ kiểu như nhau từng ngày.

Bạn đang xem: Same as là gì

Được dùng để nhấn mạnh một điều tương quan đến một bạn hoặc một thứ nào đấy cụ thể, đặc biệt

Ví dụ:

And although they were the same stories they were told differently every time

Và mặc dù chúng là các câu chuyện như nhau nhưng mỗi lần chúng được nói theo các cách không giống nhau.


*

Vị trí của “the same” vào câuThis/that same: tương quan đến một tín đồ hoặc một điều gì vừa nói đến

Ví dụ:

I feel far safer as a cyclist in traffic than as a pedestrian walking along that same road.

Tôi cảm thấy bình an hơn khi đạp xe trên tuyến đường hơn là đi dạo theo thuộc một bé đường.

2.2. The same được dùng như đại từ vào câu

The same thing là đại từ để chỉ điều vừa được đề cập

Ví dụ:

I’ll resign & encourage everyone else to vị the same

Tôi đã từ chức và khuyến khích người khác làm cho như tôi.

The same được sử dụng như trạng từvới ý nghĩa sâu sắc là một phương pháp tương đồng, tương đương nhau

Ví dụ:

Treating women the same as men.

Việc đối xử với phụ nữ theo biện pháp giống với đối xử với bọn ông.

Tóm lại,cách cần sử dụng the sameđược diễn tả trong như: tính từ, đại từ và trạng từ. Từng trường hợp ví dụ sẽ cócách dùng the samekhác nhau như ví dụ.

3. Kết cấu the same

The same (as + N)

Ví dụ:

Your glasses và my glasses arethe same.

Cặp kính của người tiêu dùng và tôi thì tương tự nhau.

Your glasses arethe same asmine.

Kính của bạn thì như thể của tôi.

The same + noun + as

Ví dụ:

She isthe same age asmy best friend.

Cô ấy bằng tuổi với bạn thân của tôi.

I boughtthe same dress asyours.

Tôi thiết lập cái áo giống như y như bạn.

Our kids go tothe same school asyours.

Con của công ty chúng tôi hoc thông thường trường với các con của bạn.

Be exactly the same way: trọn vẹn giống nhau

Ví dụ:

This one works inexactly the same wayas the others

Cái này vận động y chang/ trọn vẹn giống những chiếc trước

The same + noun + that: y chang tín đồ mà/ loại mà

Ví dụ:

She’s stillthe same lovely girl thatI knew 5 years ago.

Cô ấy vẫn là cô bé dễ thương nhưng tôi biết 5 năm trước.


*

Cấu trúc the same trong tiếng Anh
Same old, same old: không tồn tại gì bắt đầu xảy ra

Ví dụ:

How’s it going?

Oh,same old same old(Oh, vẫn vậy à)

The same thing(s): phần đa điều như nhau

Ví dụ:

They both saidthe same thing.

Họ các nói bình thường một điều.

The same thinghappened to lớn me last week.

Một chuyện tương đồng xảy ra với tôi hồi tuần trước.

The same day: tầm thường một ngày

Ví dụ:

I resigned last Friday và left the same day.

Tôi từ bỏ chức hôm trang bị Sáu tuần trước và tránh đi trong cùng một ngày.

4. Các cụm tự với the same và bí quyết dùng

All (or just) the same: mặc dù vậy, tuy nhiên, mặc dù sao thì

Ví dụ:

She knew they had meant it kindly, but it had hurt all the same

Cô ấy biết họ bao gồm ý tốt, mặc dù vậy nó vẫn khiến cho cô tổn thương

Thanks all the same, I normally only date people that are my age or older, but thank you

Dù sao thì cũng cảm ơn, thông thường tôi chỉ gặp gỡ và hẹn hò với người cùng tuổi hoặc phệ hơn, tuy vậy mà cũng cảm ơn anh.

Be all the same to: Không quan trọng đặc biệt về chuyện xảy ra

Ví dụ:

It was all the same to me where it was being sold

Nó như nhau cả thôi (không quan trọng) chuyện nó được phân phối ở đâu.

One & the same: dùng làm nhấn mạnh cùng một fan hoặc một điều gì đó

Ví dụ:

The casual listener might even think the two projects are one và the same.

Người nghe bỗng nhiên thậm chí có thể nghĩ hai dự án là như nhau.

It reminds us that nationhood và identity are not one và the same

Nó nhắc họ quốc gia và bạn dạng sắc dân tộc rất khác nhau.

(The) same lớn you!: gồm chung quan điểm, hay được sử dụng trong xin chào hỏi.

Ví dụ:

Have a nice day

Chúc một ngày xuất sắc lành

The same khổng lồ you!

Bạn cũng vậy nhé!

5. Từ đồng nghĩa tương quan với the same và bí quyết dùng

5.1. Bí quyết dùng similar

Similar tức là tương đương, tương đồng.

Similar được dùng như tính từ

Diễn tả tất cả sự tương đồng trong nước ngoài hình, tính cách hoặc số lượng. Tuy thế không diễn đạt sự như là nhau 100% như the same

Ví dụ:

You can also get more information by comparing figures for similar companies.
*

Từ đồng nghĩa tương quan với the same và giải pháp dùngFor example, both wings of a bird must be very similar in size and shape if it is khổng lồ be able khổng lồ fly satisfactorily

Ví dụ như, cả hai cánh của chú chim phải tương đương về size và hình dáng để nó có tác dụng bay tốt.

Similar được dùng như danh từ:Một người hoặc một vật tương đương với người/vật khác

Ví dụ:

In other words, if a normal person would say two images are essentially the same, they are “similars”

Nói theo cách khác, giả dụ một người thông thường nói là hai hình hình ảnh cơ bạn dạng giống nhau, nghĩa là chúng là những vật tương đồng.

5.2. Phương pháp dùng Alike

Alike tức là tương đồng cùng với nhau

Alike được sử dụng như tính từ

Giữa nhị hoặc nhiều hơn thế nữa hai người/vật> nghĩa là tương đồng với nhau

Ví dụ:

In theory people became more alike and in many ways the world became much fairer

Theo đưa thuyết con người trở nên tương đương hơn và trong tương đối nhiều cách quả đât trở nên công bằng hơn.

I think we are more alike than we know in the way our hearts react to the men we love.

Tôi nghĩ họ thì tương đương nhau rộng cách chúng ta biết trái tim bọn họ phản ứng với các bầy ông bọn họ yêu.

Alike được dùng như trạng từ

Nghĩa là theo một phương pháp giống nhau hoặc tương đồng

Ví dụ:

The employees stared dumbly after him, all of them dressed alike, members of the same club.

Các nhân viên nhìn chằm chặp một giải pháp ngu dở hơi sau anh ta, tất cả lũ họ phần lớn mặc giống nhau, những thành viên của cùng một câu lạc bộ.

I find it a little disconcerting when adult twins dress và style themselves alike.

Tôi thấy bao gồm một chút hồi hộp khi những cặp song sinh trưởng thành ăn mặc như là nhau.

6. Phân minh like, alike, similar to và the same

“Alike” gồm nghĩa giống hệt như – luôn đứng một mình, sống sau hai danh từ hoặc danh từ số nhiều; “similar to” có nghĩa là tương tự.

6.1. Like(giới từ): Giống

Cấu trúc:

Be + lượt thích + N (danh từ).

Ví dụ:

This hat is lượt thích that hat.

Cái mũ này giống dòng mũ kia.

N + lượt thích + N

Ví dụ:

I have a hat lượt thích yours.

Tôi có một cái mũ tương tự của bạn.

Like + N+ mệnh đề

Ví dụ:

Like his father, he is a teacher.

Giống như bố mình, anh ấy là một giáo viên.

6.2. Alike(giới từ/tính từ): giống nhau

Cấu trúc: luôn luôn đứng một mình, ngơi nghỉ sau hai danh trường đoản cú hoặc danh từ số nhiều.Không cần sử dụng Alike đứng trước một danh từ.

Ví dụ:

This hat và that one are alike.

Cái mũ này và loại mũ kia kiểu như nhau.


*

Phân biệt like, alike, similar to với the sameThey tried khổng lồ treat all their children alike.

Họ cố gắng đối xử với tất cả những đứa trẻ như nhau.

6.3. Similar to(tính từ): Tương tự

Cấu trúc: ko “to” giả dụ similar đứng 1 mình hoặc “similar + to + N/Pronoun”.

Ví dụ:

Your hat is similar lớn mine. (mine = my hat)

Mũ của doanh nghiệp tương tự nón của tôi.

6.4. The same: giống nhau

Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.

Ví dụ:

An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as me.

Lương của An bởi lương của tôi.

We go to lớn the same school.

Chúng tôi học cùng trường.

7. Bài xích tập thực hành cấu trúc và phương pháp dùng the same

Bài tập

Bài tập 1: Điền từ tương thích vào địa điểm trống Jenifer and Jack both come from Rapid City. In other words, they come fromthe same townThis city is _______ my hometown. Both are quiet và conservative.You và I don’t agree. Your ideas are _______ mineEric never wears __________ clothes two days in the same row.Ants are fascinating. An ant colony is _________ a well-disciplined army.In term of shape, cabbage looks ______ lettuce . But cabbage & lettuce don’t taste ________.A male mosquito is not ___________ kích thước _______ a female mosquito . The female is larger.The pronunciation of “caught” is ___________ the pronunciation of “cot”Trying khổng lồ get through school without studying ______ trying to lớn go swimming without getting wetBài tập 2

Chọn A. Alike, B. Like, C. Similar to, D. The same as

The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost ….She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father & he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brothers, they don’t look ….

Xem thêm: " Nữ Tiếng Anh Là Gì - Female Là Giới Tính Nam Hay Nữ Trong Tiếng Anh

Đáp án

Bài tập 1
2. The same as/ similar to/ like3. Different from4. The same
5. Similar to/ like6. Like….. Alike/ the same7. The same … as
8. Like9. Similar to/ different from10. Lượt thích / the same as / similar to
Bài tập 2
1. Alike2. Alike3. Like
4. Similar to5. The same as6. Like
7. Alike8. Like9. Alike

Trên trên đây là cục bộ kiến thức về kết cấu vàcách sử dụng the sametron giờ Anh. Mong muốn qua nội dung bài viết các các bạn sẽ phân biệt được cáccách sử dụng the sametrong từng ngôi trường hợp nắm thể. xephangvanban.com chúc bạn học tập xuất sắc và nhanh chóng thành công.