quở·rầy·dức lác·gắt·khiền·riềng·cự·bà cô·gắt gỏng·la lối·la mắng·la rầy·la sát·mắng mỏ·quở mắng
Michelle: God never scolded Habakkuk for asking those questions, nor did he tell Habakkuk that he simply needed more faith.

Bạn đang xem: Scold là gì


Mỹ: Đức Chúa Trời không lúc nào quở trách Ha-ba-cúc do đã nêu những câu hỏi đó, cũng ko bảo phan xuân cần thêm đức tin.
I was so much against the idea that I found myself scolding him & pointing out all the negative aspects of buying one, without giving him any opportunity to lớn explain himself.
Tôi phản nghịch đối kịch liệt mang lại nỗi sẽ nặng lời và đưa ra phần lớn điều có hại để bác bỏ bỏ ý cháu mà không cho cháu thời cơ giải thích.
Tuy vậy , dù yêu cầu chịu đựng toàn bộ những lời mắng mỏ và hững hờ ở bên , cậu nhỏ nhắn vẫn là 1 trong đứa trẻ em ngoan và đáng yêu và dễ thương .
In some instances a stern look or scolding would be enough, while at other times we’d have khổng lồ enforce a consequence.” —Nathan, Canada.
Có lúc chỉ cần một ánh nhìn nghiêm khắc hoặc rầy la là đủ, cơ mà lúc khác bắt buộc dùng cho hình phạt”.—Anh Nathan, Canada.
She generally gave herself very good advice, ( though she very seldom followed it ), & sometimes she scolded herself so severely as to bring tears into her eyes; & once she remembered trying khổng lồ box her own ears for having cheated herself in a game of croquet she was playing against herself, for this curious child was very fond of pretending to lớn be two people.
nói tầm thường đã cho chính mình lời khuyên khôn xiết tốt, ( tuy nhiên không nhiều khi theo sau nó ), và nhiều khi bà mắng mình nghiêm trọng vì vậy để đem lại những giọt nước đôi mắt vào đôi mắt của mình; với một khi nhớ mang lại hộp của bản thân tai vì đã lừa dối phiên bản thân bản thân trong một trò chơi của một lối chơi quần cô đang nghịch với mình, mang đến trẻ em tò mò này khôn xiết thích giả vờ là hai người.
As the mother continued with her scolding the little girl quickly approached and placed her tiny hands on the box her mother was holding .
Khi người chị em còn đã la mắng thì cô bé xíu nhanh chóng mang đến gần với đặt đôi bàn tay nhỏ dại xíu của chính bản thân mình lên mẫu hộp bà mẹ đang vậy .
In an effort to lớn use sense stress, some speakers employ increased volume in a way that may make the audience feel that they are being scolded.

Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Công Dân 12 Bài 2 Bài 2, Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 2 (Có Đáp Án)


Vì cố áp dụng sự nhấn mạnh vấn đề ý nghĩa, một trong những diễn trả nói béo đến mức hoàn toàn có thể làm cử tọa cảm giác như đang bị trách mắng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M