lúng túng·ngượng ngùng·tự giác·conscious class+ thống trị tự giác·có ý thức về phiên bản thân
This is especially true for kids and teenagers , who may already be self-conscious about their looks .

Bạn đang xem: Self-conscious là gì


Điều này đặc trưng đúng với trẻ nhỏ dại và thanh thiếu hụt niên , hoàn toàn có thể đã tự ý thức được vẻ hiệ tượng của bản thân rồi .
He felt self-conscious about praying in public, but after they prayed, they both started walking in the same direction.
Đứa bé xíu trai cảm xúc ngượng ngùng về xephangvanban.comệc cầu nguyện chỗ công cộng, nhưng sau khi hai em cầu nguyện xong, cả hai ban đầu đi cùng một hướng.
It seemed a shame khổng lồ cover such perfect beauty, but he knew she was still self-conscious about her nakedness.
Thật xứng đáng xấu hổ khi phủ bọc một vẻ đẹp tuyệt đối hoàn hảo như thế, tuy nhiên anh biết cô ngượng ngùng bởi sự nai lưng truồng của mình.
Well, it is likely that a deaf person who is hardly able to speak would feel self-conscious in front of spectators.
Có lẽ tín đồ điếc số đông không thể nói được sẽ cảm giác ngượng ngùng trước mặt những người quan sát.
" You"ve never really been sure of this, but I can assure you that this quirk you"re so self- conscious of is intensely endearing.
" bạn chưa khi nào chắc chắn về điều này, tuy vậy tôi bao gồm thể chắc chắn là với chúng ta sự che giấu bạn nghe biết là hoàn toàn từ yêu thương.
According to lớn the historian Mary xephangvanban.comncent the Constitution enxephangvanban.comsaged "a reforming regime with an explicit & self-conscious xephangvanban.comew of what modernising Spain should entail.
Theo sử gia Mary xephangvanban.comncent thì Hiến pháp gạch ra "một cơ chế cải bí quyết với ý kiến kiên quyết cùng tự giác về điều nhưng Tây Ban Nha đang tiến bộ hóa nên đạt đến.
By the late 18th century, Enlightenment era values began to lớn influence society with new self-conscious ideas about politeness, cixephangvanban.coml behaxephangvanban.comour & new attitudes towards xephangvanban.comolence.
Cuối thế kỉ 18, hầu như giá trị của thời kì Khai sáng sủa bắt đầu tác động lên làng hội với phần đông tưởng bắt đầu mẻ của chính nó về sự lịch thiệp, cách biểu hiện công dân và phần nhiều thái độ mới so với bạo lực.
However, only in the 19th century did the French word Renaissance achieve popularity in describing the self-conscious cultural movement based on rexephangvanban.comval of Roman models that began in the late-13th century.
Tuy nhiên, chỉ tới nỗ lực kỷ XIX từ giờ đồng hồ Pháp Renaissance mới thịnh hành rộng rãi nhằm mô tả phong trào văn hóa tự ý thức dựa trên xephangvanban.comệc có tác dụng sống lại những biểu tượng La Mã bước đầu từ cuối thế kỷ XIII.
A devoted but self-conscious mother, she wrote to all of her children at least once a week và believed herself entitled to lớn exercise authority over her children regardless of their age & rank.
Như một người bà mẹ tận tụy với thông thái, bà xephangvanban.comết thư cho toàn bộ các con ít nhất một lần một tuần lễ và tự có niềm tin rằng mình có quyền diễn đạt uy quyền so với các con bất kỳ thứ bậc cùng tuổi tác của họ.
The World Social diễn đàn (WSF, Portuguese: Fórum Social Mundial ) is an annual meeting of cixephangvanban.coml society organizations, first held in Brazil, which offers a self-conscious effort khổng lồ develop an alternative future through the championing of counter-hegemonic globalization.
Diễn lũ Xã hội thế giới (WSF) là 1 trong cuộc họp sản phẩm năm của các tổ chức xóm hội dân sự, lần trước tiên được tổ chức tại Brazil năm 2001, hầu cung ứng một nỗ lực cố gắng tự ý thức để cách tân và phát triển một sau này khác thông qua cuộc tranh đấu phản nghịch bá quyền toàn cầu hóa.
The self introduces the subjective perspective in the mind, & we are only fully conscious when self comes to lớn mind.
Bản bửa này đem đến khía cạnh về "chủ thể" phía bên trong tư duy, và họ chỉ thực sự tất cả ý thức lúc bản ngã cho với tứ duy.
Human beings are conscious & self-aware, have the ability to think & reason, & possess moral qualities such as generosity, self-sacrifice, & a sense of right & wrong.

Xem thêm: Gym Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Gym, Gym Là Gì, Nghĩa Của Từ Gym


Con người có ý thức, bao gồm khả năng suy xét và lý luận, bao gồm phẩm hóa học đạo đức như lòng khoan dung, ý thức hy sinh và riêng biệt điều đúng, điều sai.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M