lách·ẩy·len lỏi·lõi thân cây lạnh·sự xô đẩy·xô lấn·để nhét·xô đẩy
Nếu mang nó theo làm cho anh yên vai trung phong thì cứ việc, nhưng lại nếu bao gồm chuyện xảy ra, sẽ chẳng mang lại lợi ích gì được đâu.

Bạn đang xem: Shove là gì


I just came from a friend of mine who has his head shoved so far up his colon that- - & I"m pretty sure this is true- - he"s literally going to get himself killed.
Tôi vừa từ chỗ các bạn mình tới fan cứ cắm đầu cắm cổ làm theo ý mình... Và tôi khá chắc hẳn rằng chuyện này đang thật... Anh ấy sẽ khiến mình bị giết.
"""I know you won"t,"" he said as he pulled out thefront of her tank top and shoved the hose inside."
“Tôi biết là cô sẽ không còn lặp lại đâu,” anh nói khi kéo ngực áo cha lỗ của cô ra cùng nhét vòi vĩnh nước vào trong.
She was mistreated, shoved, & taunted as she walked to class—some students even threw garbage at her.
Em ấy bị ngược đãi, xô đẩy, và giễu khi bước vào lớp học—thậm chí một số học viên còn ném rác rến vào em ấy.
Both Nguyen Van Dai và Le Manh Than were shoved into cars, beaten repeatedly, và ultimately dumped in a remote area after being robbed of their wallets và mobile phones.
Hai anh Nguyễn Văn Đài cùng Lê mạnh khỏe Thắng bị đẩy vào xe cộ khác, bị đánh tiếp tục và sau cùng bị bỏ xuống một chỗ vắng vẻ sau thời điểm bị cướp sạch ví và smartphone di động.
Xavier, Nuno Gomes và Paulo Bento were all given lengthy suspensions for subsequently shoving the referee.
Abel Xavier, Nuno Gomes và Paulo Bento đã bị cấm thi đấu nước ngoài dài hạn sau thời điểm trọng tài để phản ứng về ra quyết định đó.
And then they had to lớn straighten out my nose, & they took these rods and shoved them up my nose và went up through my brains & felt lượt thích it was coming out the đứng đầu of my head, & everybody said that it should have killed me, but it didn"t, because I guess I have a high tolerance for pain.
Rồi họ làm cho thẳng mũi của tôi, cùng họ dùng mấy cây như thế này và thọc vào tức thì mũi tôi với đâm trực tiếp lên não với tôi cảm giác như là lên đến mức đỉnh đầu mọi tín đồ nghĩ là loại đó rất có thể giết tôi, mà lại không, do tôi biết là tôi chịu đau vô cùng giỏi.
It might even have been a noisy crowd, as people pushed & shoved trying to get a better look at Him.
Nhưng cho dù sao tôi vẫn nhận biết con tem Penny Black ngay lúc nhìn thấy, mặc dù mỏ nhỏ chim tất cả thọc vào nó giỏi không.”
Có cả hầu như người giận dữ – “Tại sao họ lại nhồi nhét cái sản phẩm “đồng bộ” bất nghĩa này vào vị trí của tôi?”.
When that was quite unsuccessful, she became irritated và poked Gregor a little, and only when she had shoved him from his place without any resistance did she become attentive.

Xem thêm: Risk - Nghĩa Của Từ


Khi đã khá thành công, cô trở buộc phải bị kích thích cùng chọc Gregor một chút, và chỉ khi cô vẫn đẩy anh ta trường đoản cú vị trí của bản thân mà không cần ngẫu nhiên kháng chiến đã làm cho cô biến đổi chu đáo.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M