cặn kẽ·hoàn hảo·hết mực·hết sức·triệt để·tường tận·đặc sệt·cẩn thận
21 Then I took the sinful thing you made, the calf,+ & burned it up in the fire; I crushed it và ground it thoroughly until it was fine like dust, và I threw the dust into the stream that flows down from the mountain.

Bạn đang xem: Thoroughly là gì


21 Rồi tôi đem vật lỗi lầm mà anh em đã làm ra, tức là con trườn con,+ và thiêu nó; tôi giã nát nó và nghiền cho đến khi nó mịn như bụi, rồi ném vào dòng xoáy suối tan từ bên trên núi.
Therefore, even if you plan lớn peel fruits or vegetables, rinse them thoroughly to remove harmful bacteria.
Vì thế, trong cả khi bạn sẽ gọt vỏ rau quả quả, hãy rửa bọn chúng thật kỹ để đào thải các vi khuẩn độc hại.
5 The assignment to lớn work your territory thoroughly includes calling on individuals who operate neighborhood businesses.
5 trách nhiệm rao giảng kỹ càng khu vực của bạn bao hàm việc đi thăm những người đứng bán trong số cửa tiệm nhỏ ở khu phố (Công-vụ những Sứ-đồ 10:42).
Saint-Exupéry, thoroughly enchanted by the diminutive woman, would leave & then return khổng lồ her many times; she was both his muse và over the long term the source of much of his angst.
Saint-Exupéry, hoàn toàn bị thú vị bởi người phụ nữ nhỏ dại bé, sẽ rời đi và tiếp đến trở lại với bà các lần; bà ấy vừa là một trong nàng thơ của ông ấy và trong suốt thời gian dài, xuất phát của ông ấy khôn cùng nhiều.
An archaeological committee thoroughly documented every artifact remaining on the site, and architects assisted with computer models to lớn determine their original locations.
Một hội đồng khảo cổ học sẽ làm report về các mảnh vỡ còn sót lại ở chân dự án công trình và những bản vẽ xây dựng sư được sự trợ giúp của sản phẩm tính đã hình thành những mô hình để khẳng định những vị trí lúc đầu của chúng.
5 How to lớn Prepare Your Presentation: First of all, you must be thoroughly familiar with the article you choose to feature.
5 Cách sẵn sàng lời trình bày: Trước tiên, anh chị em phải biết nội dung bài bác mà mình chọn để trình bày.
Being thoroughly familiar with the contents of the Live Forever book will enable us to converse effectively with people on a wide variety of topics.
Quen nằm trong và hiểu ra nội dung của sách sinh sống đời đời vẫn giúp họ đối thoại một cách hữu hiệu với những người nghe về các đề tài khác nhau.
The victorious Romans then raised a mound with the inscription: "The army of Tiberius Caesar, after thoroughly conquering the tribes between the Rhine and the Elbe, has dedicated this monument lớn Mars, Jupiter, and Augustus."
Những tín đồ La Mã thắng lợi sau này đã cho hình thành một đụn lên với loại chữ: "Quân đội của Tiberius Caesar, sau khi đoạt được triệt để những bộ tộc sinh hoạt sông Rhine cùng sông Elbe, đã hiến dưng đài lưu niệm này đến thần Mars, thần đời xe jupiter và thần Augustus."
Each toàn thân of elders has the solemn duty to reviews thoroughly the Scriptural qualifications of the brothers they recommend for appointment in God’s congregation.
Hội đồng trưởng lão có nhiệm vụ xem xét kỹ hồ hết tiêu chuẩn trong ghê Thánh liên quan tới các anh mà người ta đề cử vào hội thánh của Đức Chúa Trời.
Finally, we spray ourselves, our clothes, & our shoes thoroughly with a tick repellent, as tick-borne encephalitis is common in the area.
Cuối cùng, công ty chúng tôi xịt lên người, áo xống và giầy dép thuốc trừ bọ chét vì dịch viêm não do chúng khiến ra thường bắt gặp ở vùng này.
James testified: “Symeon has related thoroughly how God for the first time turned his attention lớn the nations lớn take out of them a people for his name.
Gia-cơ ghi nhận rằng: “Si-môn bao gồm thuật cầm nào lần vật dụng nhứt, Đức Chúa Trời vẫn đoái-thương tín đồ ngoại, đặng tự đó lấy ra một dân để dâng đến danh Ngài.
After being refloated and thoroughly examined, Baden was expended as a gunnery target, finally being sunk on 16 August 1921 khổng lồ the southwest of Portsmouth.
Sau khi được đến nổi quay lại và được khảo sát điều tra kỹ lưỡng, Baden được thực hiện như một tiêu thử nghiệm tác xạ, và sau cuối bị tấn công chìm vào ngày 16 tháng 8 năm 1921 về phía tây-nam Portsmouth.
(20:13-21) He reminded them that he had taught them “from house to house” và that he “thoroughly bore witness both khổng lồ Jews và to Greeks about repentance toward God và faith in our Lord Jesus.”
Ông cảnh báo họ rằng ông đã khuyên bảo họ “từ bên nầy sang bên kia” với “giảng <kỹ càng> cho tất cả những người Giu-đa như cho những người Gờ-réc về sự ăn-năn so với Đức Chúa Trời, cùng đức-tin vào Chúa Giê-su là Chúa bọn chúng ta”.
Garret Kamps from Spin gave the song a positive review, calling it a "massively enjoyable, massively concussive collection of blips và bursts that sounds like something Moby might hear in his head during a heart attack, so thoroughly and dyspeptically is dubstep"s characteristic bass wobble distorted và pushed into the red.
Garret Kamps trường đoản cú spin cho bài bác hát một bài đánh giá tích cực, điện thoại tư vấn đó là 1 trong "ồ ạt trở buộc phải thú vị, bộ sưu tập ồ ạt concussive của đốm sáng sủa và bùng nổ mà âm nhạc như một cái nào đấy Moby hoàn toàn có thể nghe thấy trong đầu của chính bản thân mình trong một lần đau tim, vì vậy kỹ lưỡng cùng dyspeptically là dubstep của đặc trưng Bass lung lay méo mó với bị đẩy vào color đỏ, đó vẫn là chữ cam kết của anh ấy.... "
After thus coming into transgression against God, she induced her husband to chia sẻ with her in eating, but his eating was not because he too was thoroughly deceived.
Rồi sau thời điểm phạm tội thuộc Đức Chúa Trời, bà xúi giục ông chồng cùng dùng với bà, dẫu vậy ông ăn chưa phải vì bị gạt gẫm như bà (Sáng-thế ký 3:6).
The Watchtower Library và the Watchtower ONLINE LIBRARYTM make it very easy khổng lồ research points in the lesson that we wish to explore more thoroughly.
Thư viện Tháp Canh và THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh giúp chúng ta dễ nghiên cứu và phân tích những điểm trong bài học mà mình thích đào sâu hơn.
The Exorcist succeeds on one level as an effectively excruciating entertainment, but on another, deeper màn chơi it is a thoroughly evil film."
The Exorcist rất có thể thành công về mặt giải trí một bí quyết tỉ mỉ tuy thế ở phương diện khác, quan sát sâu hơn đây chỉ là một tập phim hoàn toàn tàn độc."
2 Prepare Thoroughly: vày not try lớn cover so much material that little time is available lớn reason with the student on the information.
2 Sửa soạn kỹ: Đừng gắng học rất nhiều điều mang lại nỗi còn khôn xiết ít thì giờ để lý luận với người học về tài liệu học hỏi.
In this & other ways, Paul “thoroughly bore witness both khổng lồ Jews & to Greeks about repentance toward God & faith in our Lord Jesus.”
Bằng bí quyết này và biện pháp khác, Phao-lô “làm chứng cặn kẽ cho tất cả những người Do Thái lẫn fan Hy Lạp rằng bọn họ phải hối hận mà trở về với Đức Chúa Trời và bao gồm đức tin vị trí Chúa Giê-su chúng ta” (Công 20:18, 20, 21).
Although the MiG-33 designation was soon dropped, the MiG-29M may have merited a new designation in that it is in many ways a thoroughly redesigned version of the MiG-29.
Dù tên thường gọi MiG-33 mau chóng bị vứt đi, MiG-29M rất có thể xứng đáng gồm một tên thường gọi mới nghỉ ngơi chỗ đây là một phiên bản thiết kế lại hoàn toàn triệt để của MiG-29.
In dedicated spaces, like temples, houses of worship, and our own homes, we should teach the truth và the commandments plainly và thoroughly as we understand them from the plan of salvation revealed in the restored gospel.
Trong đầy đủ nơi đã được thiết kế lễ cung hiến lên Chúa, như đền thờ, thánh địa phượng và nhà đất của chúng ta, thì bọn họ nên huấn luyện lẽ thiệt và các giáo lệnh một cách ví dụ và kỹ lưỡng như bọn họ hiểu những điều này từ chiến lược cứu rỗi đã được mặc khải trong phúc âm phục hồi.
This tells us that the “old personality” (“old man,” Kingdom Interlinear), along with our “former course of conduct,” must be put away with a definite and decisive action, thoroughly và completely.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Giải Tích 12 Chương 1 Trắc Nghiệm Có Đáp Án Chi Tiết


Điều này nói cho chúng ta biết rằng “nhân giải pháp cũ” (“người cũ”, phiên bản dịch của Thánh tởm Hội) với “cách ăn uống nết làm việc ngày trước” phải lột bỏ bởi một hành động rõ ràng và hoàn thành khoát, biện pháp tận tường với hoàn toàn.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M